MENÜ

Szellõzési- és fûtési rendszerek a sertéstartásban

Oldalszám:
2013.02.19.
A kedvezõ takarmányértékesítésnek, testtömeg-gyarapodásnak, tehát a gazdaságos termelésnek egyik feltétele a sertések megfelelõ komfortérzete.
Az istállógázok koncentrációját megfelelõ légcserével, átgondolt szellõztetési megoldással kell a megengedett határértékek alatt tartani (1. táblázat).
Az állatok anyagcsere folyamataihoz szükséges oxigént a friss levegõ biztosítja. A frisslevegõ ellátásról az elterjedt, zárt istállókban megfelelõ szellõztetõ berendezésekkel (ventilátorokkal) kell gondoskodni.
A szükséges frisslevegõ ellátást elméletileg alap-, kiegészítõ- és rásegítõ szellõztetéssel kellene biztosítani. Ezek aránya sorrendben nagyjából 15-40-45 %; nagyságrendileg pedig 0,3-0,7-0,8 összesen mintegy 1,8 m3/h testtömeg kg-onként.
A légcsere-szükséglet számításának különbözõ változatai ismeretesek. Ezekben figyelembe veszik az állatok-, ill. a nedves felületek páratermelését; az állatok CO2 termelését. A praktikum oldaláról azonban ezen méretezések alkalmazhatóságával felmerülhetnek bizonyos kételyek.
A szellõzõlevegõ szükséglet, ill. a szükséges ventilátorok számának meghatározására a 1. ábrán közölt diagram célszerûen alkalmazható.

1. táblázat
A sertéstartás ajánlott mikroklíma paraméterei
Istálló Hõmér-
séklet
Rel.
páratart.
Légsebes-
ség
Por

CO2 tartalom

NH3-tartalom

H2S

  (°C)

(%)

(m/s)

db/ml
db/cm³
(tf%)

(mg/m³)

(ppm)

(tf%)

(mg/m³)

(ppm)

 
Kanszállás 10-15                    
Kocaszállás 12-15 60-85 0,15-0,20   0,20 3600 2000 0,002 14-18 20-25  
Vemhesítõ 18-20 60-75 0,25-0,30   -0,25 -4500 -2500 -0,0025     0,001
Fiaztató kocák részére
15-16
60-75 0,10-0,25               tf% alatt
malacfészek újszülött malacok részére 33-35   0,05-0,10                
2-4 kg-os 4-8 kg-os 8-10 kg-os
malac részére
26-28 24-26 22-24

60-70 0,10-0,15 50 alatt 0,20 alatt 3600
alatt
2000
alatt
0,002
alatt
14
alatt
20
alatt
14,2 mg/m³
alatt
Hizlaló Elõhízlaló 30-40 kg-ig Utóhízlaló 40-110 kg 18-22 60-85 0,10-0,20   0,2-0,25 3600-4500 2000-2500 0,002-
-0,0025
14-18 20-25 10 ppm
alatt
  16-18   0,15-0,20   0,2-0,3 3600-5400 2000-3000        
1 tf% = 104 ppm 1 tf% CO2 =1,8×104 mg/m³ CO2 1 mg/m³ CO2 = 0,56 ppm CO2 1 ppm CO2 = 1,8 mg/m³ CO2 1 tf% NH3 = 7,1×103 mg/m³ NH3 1 mg/m³ NH3 = 1,41 ppm NH3 1 ppm NH3 = 0,71 mg/m³ NH3 1 mg/m³ H2S = 0,71 ppm H2S 1 ppm = 1,42 mg/m³ H2S
A sertésistállók szellõztetési megoldásai

A hagyományosnak nevezhetõ, nagyüzemi sertéstelepek zárt istállóira alapvetõen a túlnyomásos és az elszívásos rendszerû szellõzés jellemzõ. Az úgynevezett kiegyenlített szellõztetést ritkán alkalmazták. A szellõztetési megoldások elvi vázlatait a 2-4. ábrákon keresztül mutatjuk be.


Vizsgálati eredmények
A zártkonstrukciós program keretében megépült telepek istállóklíma méréseinél a ’70-es évekre jellemzõ mûszerparkkal vonultunk fel (higanyos hõmérõk; pszichrométer, katathermométer, thermohygrográf, szárnykerekes légsebességmérõ füstgyertyák, stb.).
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a mérések megbízhatóságával, a mért adatok pontosságával baj lett volna, csak a mérések kivitelezése volt nehézkes.
Néhány jellemzõ teleptípus klímaméréseinek eredményeit az alábbiakban ismertetünk.

2. táblázat
A hizlaló klíma adatai (MEZÕPANEL)

Klima
Hõmérséklet
(°C)
Légsebesség
(m/s)
Kataérték
(mgcal/cm²/s)
Relatív páratartalom
(%)
jellemzõ tél tavasz nyár tél tavasz nyár tél tavasz nyár tél tavasz nyár
Belsõ átlag 15 21,3 29,1 0,1 0,1 0,1 7,2 4,8 2,4 83,9 49,8 65,0
Maximális eltérés +0,0 3,2 1,3 30 83,3 38,4 2,8 14,5 12,5 0,1 10,4 6,1
a belsõ átlagtól % -0,0 6,2 0,4 28 47,1 23,1 2,7 8,4 4,2 0,1 11,7 7,7
Külsõ érték 3,0 22,0 30,- - - - - - - 98 45,0 58,0
Optimális érték 16-18 0,15-0,20 7,5-10 60-85
3. táblázat
Az utóhizlaló klíma adatai (Bábolna)

Klíma
Hõmérséklet
(°C)
Légsebesség
(m/s)
Kataérték
(mgcal/cm²/s)
Rel. páratartalom
(%)
CO2
(tf%)
NH3
(tf%)
jellemzõ Tél Nyár Tél Nyár Tél Nyár Tél Nyár Tél Nyár Tél Nyár
Belsõ átlagok 18,0 31,93 0,12 0,135 9,06 1,48 55 45,5 0,31 0,325 0,025 0,015
Szélsõ 16,5 31,8 0,05 0,05 7,91 1,15 59 46,0 0,25 0,25 0,030 0,035
értékek 19,0 32,0 0,18 0,25 9,85 1,77 53 44,0 0,40 0,40 0,020 0,005
Külsõ értékek 5,2 33,0 0,5-1,0 0,5-1,5 - 1,48 85 40,0 - - - -
Optimális belsõ érték 16-18 0,15-0,20 7,5-10,0 60-85 max. 0,30 max. 0,0025
Korszerûsített tartástechnológiával üzemelõ sertésistállók klímavizsgálati eredményei
Hazai nagyüzemi teleptípusok
A korszerûsítés az adott telepeken a tartástechnológia több területére értendõ. Az almozatlan, hígtrágyát termelõ AGROKOMPLEX telep esetében kiterjed az etetés-itatásra, a trágyaeltávolító-kezelésre; szellõztetésre.
A MEZÕPANEL és a LOHMAN-BÁBOLNA telepek mint ismeretes eredetileg szintén hígtrágyás rendszerûek voltak. Elõbbi öblítéses- utóbbi duzzasztásos trágyaeltávolítási rendszerûek. A rekonstrukció során az eredeti tartásmódot a ferdepadozatos, kevésalmos technológiával váltották fel. Az almostrágya eltávolítása természetesen gépesített.
A ’90-es évek végén a sertéshizlalók gázkoncentráció méréseit részben a német ATB Potsdam-Bornim-i Társintézet kutatóival, ill. mûszereikkel végeztük. Jelenleg Intézetünk is rendelkezik 24 órás automatikus gázkoncentráció mérést végzõ többcsatornás, ún. multi-gáz monitorral. A mérõmûszerrel több hígtrágyás és almos sertéstelepen is folytattunk vizsgálatokat.
Ezek eredményeit a 4. táblázatban foglaltuk össze.
A 4. táblázat mérési eredményeibõl kiderül, hogy jól mûködõ szellõztetési rendszernél nincs lényeges különbség az almozatlan és almozott hizlalókban mérhetõ, két mértékadó gázféleség (CO2; NH3) koncentrációjában. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a természetes szellõztetésû almozott hizlaló mikroklíma paraméterei, ugyanazon évszakban mérve, azonosak, egyes esetekben kedvezõbbek, mint az intenzív mesterséges szellõztetésû hígtrágyás technológiájú istállóé.

4. táblázat
Légállapotjellemzõk
Megnevezés Mérték- Almozatlan hizlaló Almozott hizlaló Határérték
    egység 1. 2. 1. 2.  
  Min.   13 21 16 18  
Tk Max.   15 34 25 34 -
  Átl.   15,2 26 20 25  
  Min. °C 17 22 23 22  
Tb Max.   22 33 28 33 18-20
  Átl.   18 27 26 28  
  Min.   87 28 49 26  
jk Max.   91 77 100* 87 -
  Átl.   89 58 75 55  
  Min. % 72 34 59 32  
jb Max.   78 70 78 73 60-75
  Átl.   75 59 65 53  
  Min.   1.000 1.180 700 999  
CO2 Max.   2.400 2.970 2.700 2.380 5.500
  Átl.   1.700 1.647 1.500 1.777  
  Min. mg/m³ 4 3,81 2 2,73  
NH3 Max.   8 16 12 13,8 20
  Átl.   5 7,05 6 7,14  
  Min.   - 8,13 5 5,61  
CH4 Max.   - 49,1 19 12,2 -
  Átl.   - 11,8 10 8,80  
Megjegyzések: Almozatlan hizlaló: 1. 1998. szept., okt. AGROKOMPLEX istálló, elszívásos szellõztetés 2. 2000. július MEZÕPANEL istálló, túlnyomásos szellõztetés Almozott hizlaló: 1. 1999. szept. átalakított LOHMAN-Bábolna istálló, természetes szellõztetés 2. 2000. július átalakított MEZÕPANEL istálló, elszívásos szellõztetés Tk; Tb: külsõ- és belsõ hõmérséklet; jk; jb: külsõ- és belsõ relatív páratartalom; CO2; NH3; CH4: belsõ szén-dioxid-ammónia- és metánkoncentráció;
* záporesõk
Egyre több rekonstrukciónál alkalmazzák a perforált álmennyezet-tetõkürtõ elszívás kombinációját.
Az egyik ilyen hízlalóistállóban füstgáz generátoros légáramlás vizsgálatot is végeztünk. Egyértelmûen meg lehetett állapítani, hogy állatok tartózkodási helyére, „orrmagasságba” áramlik-e friss, tehát oxigéndús levegõ, vagy csak a trágyagázok jutnak a légzõszervekbe.
Nos, az eredeti megoldásnál a frisslevegõ ellátás nem megnyugtató. Természetesen, a légtérben kialakuló vákuum következtében a levegõ cserélõdik, de a trágyagázok, az elhasznált levegõ állandó belélegzése a felfelé irányuló légmozgás következtében állandó terhelést jelent. Az 5. ábrán az elszívásos rendszerû szellõztetés általunk javasolt egyik változata látható. Ez annyiban tér el a néhány helyen már megvalósult változattól, hogy a friss levegõ átöblíti az istálló légterét.

5. ábra
Elszívásos szellõztetés módosítási javaslata perforált álmennyezet alkalmazás esetén

Fûtési megoldások

Azt 1. táblázatban irodalmi adatok alapján már közöltük az állatok optimális hõigényét. Sertéstartó telepeinken eddig is csak a fiaztató és utónevelõ istállókat fûtötték. A fiaztatókban általában helyi fûtéssel (infralámpa) biztosították a malacok fokozott hõigényét. Az utónevelõkben általánosan elterjedt az olajtüzelésû kazán és a nagy átmérõjû központi légelosztó csövek használata. Ma már inkább a földgázüzemû fûtõberendezések alkalmazása a jellemzõ. Ugyancsak terjednek az ún. fekete sugárzók, de a malacfészek fûtésére többféle mûszaki megoldású matracok is alkalmazhatók.
A fiaztató istállók malacfészkeinek helyi fûtésével biztosítható a kis állatok magasabb, és az anyaállat lényegesen alacsonyabb egyidejû hõigénye.


Mátyás László
Mezõgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllõ