MENÜ

Növénytermesztés

Szakfolyóirat > 2003/12 > Növénytermesztés Zöldség talaj talajtakarás

A talajtakarás jelentõsége a zöldségtermesztésben

A mulcsozás, vagy ahogy nálunk gyakrabban emlegetik a talajtakarás, egyre több zöldségnövénynél, de más kertészeti kultúrákban is (pl. szõlõtermesztés, szamócatermesztés, faiskolai termesztés, stb.) sikeresen alkalmazott termesztés technológiai eljárás. Számos olyan elõnye van, amely miatt egyre nagyobb felületen, egyre nagyobb számú növénynél alkalmazzák, ezek a következõk:

Szakfolyóirat > 2003/12 > Növénytermesztés szőlő talaj telepítés

A talajuntság néhányalapvetõ szempontja a szõlõ telepítésben , különös tekintettel a talaj tulajdonságokra

Bevezetés : A mezõgazdasági gyakorlatban jól ismert az a jelenség, hogy ha ismételten ugyanazokat a kultúrákat termesztjük egyre csökken a termés . Ezt a szántóföldi termesztés során már régen felismerték .A talajuntság nemcsak egyéves kultúráknál a helytelen vetésváltást követõen fordul elõ, hanem az utóbbi évtizedek tapasztalata alapján jelentõsége az erdõtelepítések , a szõlõ és gyümölcstelepítések során is megnõtt egyre gyakrabban tapasztalt jelenség. A talajuntság tehát nem csupán az egyéves kultúráknál a fordul elõ. Ez a jelenség különösen gyakran jelentkezik a szõlõiskolákban, aminek fellépése szorosan összefügg a talajtulajdonságokkal, s ezen belül a talajképzõ kõzet minõségével.

Szakfolyóirat > 2003/12 > Növénytermesztés termés Napraforgó termésbiztonság

A termésbiztonság növelésének lehetõségei a napraforgó termelésben

A napraforgó hazai terméseredményei az évjáratok, a termõhelyek és a változatos termesztéstechnológiai színvonal kölcsönhatásaként egy nagyon szerény átlagérték körül ingadoznak. Lényegesen nagyobb átlagérték körül ugyan, de hasonló nagyságrendû termésingadozások jellemzik az ausztriai napraforgó termelést is. Cikkünkben arra keresünk választ, hogy mi okozhatja a napraforgó termelési múlttal nem rendelkezõ Ausztriai gazdák elõnyét.

Szakfolyóirat > 2003/12 > Növénytermesztés bor fahordók bortartály

Fahordók és bortartályok értékelése

A borkészítés, borkezelés és bortárolás alapvetõ eszközei a boroshordók és bortartályok. Míg a klasszikusnak mondott fahordók porózus szerkezetû anyagból készülnek és a profi borász cégeknek döntõen csak borérlelésre használják ezeket, addig a házikerti pincéknél a fahordó szolgál erjesztésre, kezelésre és tárolásra is.

Szakfolyóirat > 2003/12 > Növénytermesztés műtrágya Technológia Termelés

Készítsünk termelési technológiákat - vezessünk táblatörzskönyvet!

A XX. század 60-as éveinek végétõl egészen az ezredfordulóig mind az állattenyésztésben, mind a növénytermesztésben (pl.: IKR, KITE, GITR, stb.) meghatározó szerepet játszottak a termelési rendszerek. Fénykorukban 2,4 millió ha-on szervezték partnergazdaságaikban a szántóföldi növénytermesztést. Sokrétû szolgáltatásaik egyik fontos eleme volt az úgynevezett alap- vagy kerettechnológia és az arra épülõ adaptált (a partnergazdaság adottságaihoz, termelési színvonalához igazított) technológia készítése.

Szakfolyóirat > 2003/12 > Növénytermesztés talaj művelés agronómia

Mûvelés hatása az agronómiai talajszerkezetre

„A talaj gyakori mozgatása szerves anyagban való elszegényedéséhez, a szerkezet leromlásához vezethet”. Ezt a gyakran elhangzott kijelentést érdemes kicsit jobban megvizsgálni. Mi is a talajszerkezet? A talajnak azon állapota, amelynek képzõdése folyamán az elsõdleges részecskék összetapadása után nagyobb méretû, többé-kevésbé ellenálló másodlagos, harmadlagos halmazok, aggregátumok jönnek létre. A szerkezet értékelése az aggregátumok mérete és százalékos mennyisége- aránya- alapján történik.

Szakfolyóirat > 2003/12 > Növénytermesztés szőlő talaj talajuntság

Szõlõ talajuntság biológiai okai

Történelmi borvidékeken évezredek, évszázadok óta termesztenek szõlõt talajuntsági tünetek nélkül, néhány esetben azonban gyengén fejlõdik, vagy kipusztul a fiatal, újratelepített ültetvény. A talajuntság okozta rendellenes fejlõdés, pusztulás nem minden esetben lép fel, ha szõlõ után szõlõt, vagy tágabb értelemben fás kultúra után szõlõt telepítünk. Azért fontos a talajuntság okait vizsgálni, hogy megelõzzük az újratelepítési probléma kialakulását, mert telepítés után a károsítás már nem mérsékelhetõ.