MENÜ

Két Stela szárító egy telephelyen meggyesegyházán !

Oldalszám: 26
2014.07.08.

A Viharsarokban Medgyesegyháza nevét legtöbben a magas színvonalú zöldség- és a dinnye termelésrõl ismerik, pedig ezen az kiváló adottságú környéken a gabonafélék és a vetõmag elõállítását is gondos-, szakértõ gazdák végzik. Közülük az egyiket, aki ráadásul mind a két „üzletágban” érdekelt, Oravecz Tamásnak hívják.

Oravecz Úr ! Melyik volt a legjobb befektetése az elmúlt 10 évben!?Kétségkívül a szárítótelep megépítése - mondja, s hogy miért, teszi fel a gyakorlott interjúalanyok magabiztosságával a kérdést saját magának ! Mert ezzel egy új dimenzió nyílt meg elõttünk a vállalkozásban is.Képzelje el, hogy éveken át azzal kell szembesülnie, hogy jóllehet addig is csak költségei voltak, de tárolókapacitás és szárító híján már „lábon” áron alul kell eladnia a termést. Ezt a nyomást csak fokozzák a bérszárítással kapcsolatos többletköltségek, s amire azután megkapja a leadott termésért a járandóságát, az jó esetben is csak igen kevés hasznot hoz, ha hoz egyáltalán !? A bérszárítás igen jelentõs többlet költségei mellett persze van még más is ami inspirált a beruházásra ! Tudja mire gondolok?Sajnos nem tudom, így felvilágosítást kérek, de belátom magam is kitalálhattam volna!Hát persze, hogy a BIZALOMRA, (vagy a BIZALMATLANSÁGRA?) gondolt Oravecz Úr !Tudja az emberben mindig munkálkodik a kisördög, hogy nem csapják-e be a mérlegelésnél, a szemét-levonásnál stb., s akkor még nem beszéltünk arról, hogy a régi szárítók „energiapocsékolásának” az árát is meg kell fizetnie annak aki bérben száríttat. Én most már tudom micsoda tehertõl szabadultam meg a telep megépítésével! Persze komoly kockázatot is vállaltam ezzel, hiszen hitelekre is szükségem volt. Szerencsére eddig az évig „eltartotta magát”, s eredményt is hozott a telep, hiszen akkor nem bõvítettem volna. Ez az év sajnos nem volt a mezõgazdaság, s benne a bérszárítósok éve sem, hiszen a lábon leszáradt kukoricák szárításához alig kellett „begyújtani” a szárítókban.Kérem mutassa be a szárítótelepét, amely idén egy második szárítóval és egy igen komoly tisztítókapacitással is bõvült.A történetem kicsit meseszerû, mivel a vágyaim sokkal nagyobbak voltak, mint az anyagi lehetõségeim. Szerencsére a versenyeztetés során a Pannonagritól nem csak jó árajánlatot, de egy nagyon-nagyon méltányos és hathatós finanszírozási segítséget is kaptam az elsõ telep megépítéséhez 1999-ben. A STELA szárítót mindenütt dicsérték ahol csak megfordultunk a referenciahelyek meglátogatásakor. Az elsõ szárítónk így egy STELA 1/8-as gép lett, amelyet az igények növekedésekor 1/10-esre bõvítettünk, de mára ez is kevésnek bizonyult. Érdekes volt, hogy a szomszédok tõlem tudták meg, hogy elindultunk, olyan csendes ez az üzem. Az évek során a STELA egyformán jól vizsgázott kukorica, árpa, búza, repce és napraforgó szárításban, s olyan kuriózum magok is megszáríthatóak vele, mint az olajretek mag és a POPCORN (amely egy a szárításra igen érzékeny pattogatni való kukorica). Volt olyan év, hogy 2000 vagon termény is átment ezen a régebbi kis STELA szárító technológián .Volt valami amit nem sikerült megvalósítani az elképzeléseinek megfelelõen ?Sajnos, nem hallgattunk a Pannonagri kitûnõ szakembereire, amikor süllyesztett, csigás fogadógaratot építettünk aknába telepített serleges felvonókkal, s egy kevésbé sokoldalú tisztítógépet állítottunk be az elsõ telepre. Ezek ma is a leggyengébb pontjai a régi szárítótelepünknek. Az aknák nyáron is nedvesek a kondenzvíztõl. Bomlik bennük az óhatatlanul bejutó szerves-anyag. Az aknában nehéz a gépek karbantartása-és javítása, illetve miattuk az egész telep tisztántartása.Miért döntött a szárítókapacitás bõvítése, az újabb beruházás mellett ?A környéken keresik a szolgáltatásunkat, mert jó minõségben-, tisztán-, megbízhatóan és méltányos áron dolgozunk, s talán ennek a következménye, hogy több gabona kereskedõ is szerzõdést kötött velünk. Mi vagyunk a térség egyik gabona átvevõ bázistelepe, ahonnét nagy volumenben, egyenletes minõségben, határidõre tudnak teljesíteni vásárlóik felé. Ehhez persze raktárakra, minõségi és megbízható szárító- és a tisztítókapacitásra, valamint jól képzett szakemberekre és vasfegyelem van szükség. Szerencsésen ki tudjuk pl. használni, hogy immár két garaton tudjuk fogadni a termelõktõl a magot, így egyszerûbb és pontosabb lehet a szervezés és a technológia.Impozáns az új technológiai blokk ! Miben más ez, mint az alig 50 m-re levõ elõdje ?Elõször is: az aknás-csigás garat helyett a depó síkjába illeszkedõ (Svéd) SKANDIA garatrédleren fogadjuk a terményt. A rédler egy kiemelkedõ „hattyúnyakkal” tölti a depó betonjára szerelt ugyancsak SKANDIA felvonót. A termény alternatív módon az elõ és/vagy utótisztítóként is üzemeltethetõ MAROT dobrostára/ákra kerül. Ezek dolgozhatnak soros, vagy párhuzamos üzemben is az igénynek megfelelõen, s finomtisztításra/osztályozásra is alkalmasak. Az elõtisztítás után a mag a szárítóra kerül. Az új STELA mindenben felülmúlja elõdjét ! 1 kg víz elpárologtatásához mindössze 0,15 m3 gáz elegendõ normál vízelvonásnál. Ez a maradvány hõ visszavezetésnek, a fantasztikus nedvességérzékelõs új FRA-450 automatikának és a jó hõszigetelésnek köszönhetõ, s talán annak is, hogy a régi géppel kapcsolatos minden tapasztalatunkra érzékenyen reagáltak a Pannonagri és a STELA gyár szakemberei. Szárítókezelõink is folyamatosan megismerkedhetnek az újdonságokkal, az évenkénti Pannonagri továbbképzéseken, így egymástól is tanulva feltöltõdve térnek haza.Úgy látom az új szárítón a ventilátor nem a szárító tetején dolgozik !?Ennek sokrétû a jelentõsége, -mondja Oravecz Úr a szakértõ biztonságával- Egyrészt a radiál ventilátor pontosabban vezérelhetõ, mint az axiál típus, másrészt ez egy aktív por-leválasztóval szerelt szívóventilátor, amelynek a porszûrése megfelel a legszigorúbb EU elõírásoknak is. Az sem hátrány persze, hogy a talajhoz közel könnyebben lehet majd karbantartani és csendesebb is, mintha a torony tetején üzemelne. Elmondható, hogy ez az üzem olyan csendesen dolgozik, hogy a mellettünk levõ úton haladó autók nagyobb zajt keltenek, mint ezek a hatalmas méretû gépek.Nemde egyedülálló, hogy egy telepen két STELA is üzemel ?Én sem ismerek sehol ilyen elkötelezett STELA felhasználót Magyarországon, de még Európában sem. De higgye el, százszor is meggondoltam, hogy bele merjem-e tenni a pénzemet ebbe a bõvítésbe ! Az elõzõ négy, sõt most már öt szezon azonban megtaní-totta nekem, hogy nincs mitõl félnem. Bárcsak régebben lettem volna Pannonagri és a STELA partnere, akkor még nyugodtabban várhatnám az EU csatlakozást.