MENÜ

Új szakkiállítás Lipcsében

Oldalszám:
2014.07.14.

Európa legnagyobb múlttal rendelkezõ vásárvárosa szeptemberben új kiállítással fogadta az érdeklõdõket. A három napos IGRUMA rendezvényein a közönség elsõ alkalommal találkozhatott az agráripari termékek feldolgozására szolgáló legújabb gépekkel és berendezésekkel.

A Leipziger Messe menedzsmentje ismét újat tudott nyújtani azzal a speciális kiállítással, mely szándékai szerint - többek között - összekapcsolná a volt szocialista országok növekvõ igényét és keresletét az egyre színvonalasabb és korszerûbb tecnikai kínálattal.

A mûszaki újdonságot a következõ fõbb célcsoportokat képviselték: alapvetõ élelmiszer- és takarmány-feldolgozás, zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, automatizálás, különbözõ kiegészítõ berendezések és szolgáltatások, továbbá kávé-, dohány és egyéb feldolgozások. A rendezvény szakmai színvonalát erõsítették a folyamatos és változatos szakmai elõadások, fórumok, konferenciák és speciális work-shopok. A takarmánygyártók részére külön szakmai napot készített elõ a szövetségük.

A szervezõk szándéka érthetõ és megalapozott, hiszen például az elõzõ esztendõben csupán az oroszok közel hetven millió euro értékben importáltak Németországból a feldolgozóipar ezen területérõl.

Az elsõ alkalommal megrendezett kiállítás felülmúlta az elõzetes elképzeléseket, a menedzsment tervei szerint a jövõben két évenként rendezik majd meg az IGRUMA-t. Nyolc ország (Ausztria, Belgium, Hollandia, Dánia, Franciaország, Olaszország, Svájc és a vendéglátó Németország) képviseletében nyolcvan kiállító mutatkozott be.

A Leipziger Messe magyarországi képviseletének marketingigazgatója, Seifert Ibolya sajnálattal nyugtázta hazai vállalkozóink távolmaradását, bár az okokat tekintve az érvek elfogadhatók. A tõkehiányon és az aszálykárokon kívül az idõpont sem volt szerencsés a magyarok számára, hiszen nemrég ért véget a Bábolnai Gazdanapok, ezt megelõzõen pedig a Farmerexpo rendezvényei foglalták le a témában érdekelt szakembereinket. Minden esetre a jövõben szerencsés lenne itt is megjelenésük, reményeink szerint az AMC és ITD illetve a Külügyminisztérium jóvoltából. Az azért örvendetes, hogy a látogatók között magyar érdeklõdõkkel is találkozhattunk.

Dr. Deliame Träber divizióigazgató szerint a következõ kiállításra elsõdlegesen az olaszok megjelenése erõsödik, stabil háttériparukkal. A rendezvény iránt élénk érdeklõdés mutatkozott az EU-csatlakozásra váró országokból, s meglepõ volt az ázsiaiak nagyszámú látogatótábora is, elsõsorban Indiából.

Érdekességképpen: a világ egyik legkorszerûbb, futurisztikus vásárközpontjában évente átlagosan mintegy harminc kiállítást rendeznek. Ezek között üdvözölhetjük ezentúl két évenként az IGRUMA-t is.

- Keresztes -