MENÜ

"A jövõ többet ígér önnek, mint gondolná" - KWS fórum Visegrádon

Oldalszám:
2014.07.14.

Augusztus végén az ország minden részébõl érkeztek mezõgazdasági szakemberek és újságírók a visegrádi fórumra, melyen a KWS vezetõi adtak számot a cég eredményeirõl, a magyarországi lehetõségekrõl, valamint az EU csatlakozás kilátásairól.

A KWS alapjait 137 évvel ezelõtt a Magdeburg melletti Kleinwanzlebenben fektették le az alapító családok, a vállalatcsoport ma is többségi családi tulajdonban van, a második világháború után a központ a Hannovertõl délre fekvõ Einbeckbe költözött. A nemzetközi expanziónak köszönhetõen a KWS mára a világ egyik vezetõ növénynemesítõ vállalkozása lett, termékeik 65 országban ismertek és kedveltek, köztük Magyarországon is. A vállalkozás jövõorientáltságát jellemzi az a tény, hogy évente több milliárdot fektetnek a nemesítésbe és a kutatásba. A nemesítés jelentõségérõl beszélt a visegrádi fórumon Dr. Christopher Amberger a KWS SAAT AG igazgatóságának tagja is. Mint mondta: „ Amit a nemesítés nem valósított meg, azt a legjobb termesztéstechnológia sem tudja biztosítani.”E cél vezérelte a KWS-t akkor is, amikor 2003-ban Muronyban nemesítõ állomásokat hoztak létre, és az ország hét területén folytattak hozamvizsgálatokat.Claus Hoeck, a KWS SAAT AG dél-kelet európai régió cukorrépa vetõmag kereskedelemért felelõs igazgatója „ Velünk kezdõdik - A cukorrépa nemesítés jövõje a KWS-nél „ címmel tartott elõadást. E növény nemesítésében a KWS több mint száz éve vezetõ helyen áll. A világban ma minden harmadik elvetett cukorrépadrazsé a KWS nemesítvénye. Ez az arány Magyarországon évek óta megközelíti az ötven százalékot. Claus Hoeck az eredmények mellett felhívta a szakemberek figyelmét arra, hogy a rizománia fertõzés egyre jobban terjed mind az EU-ban mind pedig Magyarországon. A rizomániát vírus és gomba viszi át, az ellene való védekezés csak rizománia -toleráns cukorrépa fajtákkal lehetséges. A nemesítés további célja, hogy ezeknek a fajtáknak a hozamát növeljék. A Magyarországon termesztett fajták, az Evelina, az Oregon, a Lolita és a Triplex kinyerhetõ cukorhozama már eléri a hagyományos fajtákét. Ezek az eredmények nyereséget hoznak mind a termelõnek, mind a cukorgyáraknak. Felhívta a figyelmet egy másik igen súlyos következményekkel járó betegségre, a rizoktóniára, / nyári gyökérrothadás / mely ellen a KWS már szintén felvette a harcot és rendelkezik toleráns fajtákkal.Ernst Topitsching, a régió kukorica és olajnövények vetõmagjának kereskedelmi igazgatója elõadásának a „ KWS, a kihívó Dél-Kelet Európában és Magyarországon „ címet adta. Az eredmények között említette, hogy a KWS-nek, mint kukorica nemesítõnek jó image-e van, de egyre nagyobb tért hódítanak a napraforgó, a repce és a kalászosok vetõmag ellátójaként is, és azt, hogy árbevételük 15 %-át kutatás- fejlesztésre fordítják. A jövõ többek között az, hogy ledolgozzák azt a „ hátrányt „, hogy relatív rövid ideje van ez az ágazat a piacon. Ennek érdekében a kereskedõkkel egy sokkal erõsebb kapcsolatot kívánnak kiépíteni, erõs értékesítési csapat, jól megvalósított marketing koncepció segíthet abban, hogy a felhasználók, a termelõk még nagyobb bizalommal termeljék a KWS által fémjelzett fajtákat.Dr. Halmai Péter, egyetemi tanár, tanszékvezetõ, a Szent István Egyetemrõl „ A magyar agrárgazdaság kilátásai és lehetõségei az Európai Unióba való belépés után „ címû elõadásában a következõket szögezte le :

  1. Az EU-csatlakozás , azon belül az EU Közös Agrárpolitika / CAP / átvétele lényeges változásokat hoz az agrártermékek piacán. Közvetlenül egyrészt az intézményi árak átvétele, másrészt a CAP támogatási rendszerének kiterjesztése gyakorol hatást
  2. A hatásvizsgálatok rendkívül összetett közgazdasági feladatot képeznek. Különbözõ / közöttük ökonomiai / módszerek együttes alkalmazása nyújthat valóban megalapozott következtetéseket.
  3. Az adaptáció nyomán emelkedett a magyar szántóföldi növénytermesztés jövedelmezõsége. A gabonatermelés esetében e hatás erõteljesebb, az olaj-és fehérjenövény- termelés esetében esetében pedig mérsékeltebb. Jelentõsen nõhet a cukorrépa termelés jövedelmezõsége is. Utóbbi ágazatra azonban további meghatározó hatást fejt ki a kvótarendszer átvétele.
  4. Az állattenyésztés területén kedvezõtlenül alakul az abrakfogyasztó állatfajták / sertés, baromfi / termelésének versenyképessége. Noha a tej - és a marhahús- termelés feltételei javulnak, a mennyiségi szabályozás korlátozza azok növekedési lehetõségeit. Differenciált hatások jellemzik a kertészeti fõágazatot.
  5. Az EU- csatlakozást követõen éles versenyhelyzet alakul ki a magyar agrárpiacon. Egyidejüleg az agrártermelõk akadály nélkül léphetnek az európai belsõ piacra. A versenyképes ágazatok / elsõsorban a szántóföldi növénytermelés / input- piacokra irányuló kereslete növekedhet.