MENÜ

Talajmûvelési hibák és hiányosságok a zöldségtermesztésben

Oldalszám:
2014.07.21.

A talajmûvelés során (szántás, tarlóhántás, magágy-elõkészítés, kapálás) számos hibát szoktak a kertészek elkövetni, amelyek jelentõsen rontják a terméseredményeket, a minõséget vagy a talaj termékenységét. Ezek közül szeretnénk néhány jellegzetesen és gyakran elkövetett hibára olvasóink figyelmét felhívni.

Az õszi mélyszántás idõpontjának helyes megválasztása több ok miatt is nagyon fontos. Míg a laza, homoktalajok a fagyott állapotot leszámítva mindig mûvelhetõk, addig a kötöttebb talajok csak a vízkapacitás 40 - 60%-os intervallumában alkalmasak szántásra. Ez az érték megfelel a lényegesen könnyebben mérhetõ nedvességtartalom 28-32 tömegszázalékának. A termesztõk az említett egyszerûbb eljárás szerinti nedvességtartalmat sem fogják mérni, ezért számukra egy még könnyebben kivitelezhetõ módszert javaslunk. Ennek a menete a következõ:

 • A talaj 14-16 cm-es rétegébõl emeljünk ki egy maroknyi mintát.
 • Ezt követõen a talajt marékba fogva erõsen össze gyúrjuk.
 • Az így gombóccá formált mintát vegyük két ujjunk közé és szorítsuk össze.
 • Ha így megnyomva darabokra törik és apró rögök is képzõdnek belõle, akkor alkalmas a megmûvelésre.
 • Olyan esetben, ha ilyen formán nem tudjuk ujjunkkal összenyomni, mert nagyon kemény - azaz száraz - vagy benyomódik és nem omlik szét, mert képlékeny - azaz túl nedves - nem szabad a talajt mûvelni.

A száraz talaj a szántást követõen rögössé válik, nagyobb energiát igényel a forgatás, az ilyen talajból nehezebb tavasszal az aprómagvú zöldségféléknek, de a nagyobb szemû borsó számára is jó minõségû magágyat készíteni, bár a téli fagy az így képzõdött rögök jelentõs részét szétszívja, ebbõl adódóan sokat képes javulni, ülepedni a talaj.

Ha a talaj nedvessége jóval meghaladja a kívánt mértéket, akkor sem ajánlatos a szántással próbálkozni, mert a kötöttebb, fõleg szikesedésre hajlamosabb talajok szántáskor „elkenõdnek”, az így kialakult talajállapotot nevezik a szakmában szalonnás szántásnak. Nedves talajon a talajmarós és rugós kultivátorokkal történõ mûvelés elõnyösebb, az így elõkészített talajt nem szükséges elmunkálni, rajta tavasszal a magágy könnyebben kialakítható.

Tipikusan az elkapkodott munka eredménye a „gyors szántás”. A nagy haladási sebesség következtében romlik a barázdák takarása, az eke kormánylemeze a levágott barázdaszeletet túldobja, aminek következtében a tarlómaradványok és a gyomok egy része a szántás felszínén marad. Az ilyen táblán a vetések gyorsan elgyomosodnak, arról nem is beszélve, hogy maga a vetés is nehezen végezhetõ jó minõségben, a vetõelemeken fennakadnak a tarlómaradványok, egyenetlen lesz a vetésmélység és a magelosztás.

Tavasszal a sávos gyomosodásról, az egyenetlen hagyma és sárgarépa kelésrõl ill. fejlõdésrõl ismerhetõ fel a vakbarázda. Akkor keletkezik, ha a fogást szélesebbre vesszük, mint amennyi az eke munkaszélessége. Ilyenkor a barázdák között mûveletlen sávok, ún. padok maradnak, amelyeken rosszabb a növények fejlõdése, erõsebb a gyomosodás.

A vakbarázdák a magvetést, de késõbb a növényápoló munkákat (kultivátorozás) is erõsen hátráltatják, káros hatása végigkíséri a növényt az egész tenyészidõn.

Nemcsak a szántóföldi növénytermesztõk, de a kertészek is (sárgarépát és petrezselymet termesztõk) jól ismerik az „eketalp betegség”-et. Fõleg kötöttebb talajokon fordul elõ ott, ahol évrõl évre azonos mélységben szántottak. A mûvelt réteg alján kialakul egy kemény vízzáró kéreg, amely nemcsak a víz elszivárgását akadályozza meg, de a mélyen gyökeresedõ növények, pl. a sárgarépa termésének növekedését is zavarja, aminek következtében sok lesz az elágazó és torz termés. Minden bizonnyal egyes gazdaságokban az „eketalp betegség” is hozzájárult az elmúlt években tapasztalt súlyos belvízhelyzet kialakulásához. A mûvelési mélység kismértékû (néhány cm-es) változtatásával, az „eketalp betegség”, a következõ évi mélyszántás alkalmával megszüntethetõ. Jó minõségû talajokon, pl. csernozjom jellegû talajok esetén, ahol vastagabb a humuszréteg, ott a mélyítés lehet vastagabb, akár 8-10 cm is. Viszont olyan esetben, ahol a termékeny réteg vékonyabb, és egy podzolos szintbõl kellene hozzászántani - pl. erdõtalajok vagy glejes, nyers altalajréteg esetén (pl. réti talajok) -, ott csak 2-3 cm-t mélyítsünk évenként. Vannak növények, amelyek érzékenyebbek a talaj szerkezete iránt (pl. paprika, uborka, karfiol), ezek esetében a mélyítést, az ültetést megelõzõ évben - különösen gyengébb minõségû altalaj esetén - ne alkalmazzunk. Öntözött területen hamarább kialakul az „eketalp betegség”, ezért ott gyakrabban van szükség mélyítõ mûvelésre.

Az õszi szántást, a téli csapadék jobb befogadása érdekében, nem zárjuk le (!), azonban van néhány kivételes eset. Ilyennek számítanak: 

 • kora tavaszi, aprómagvú zöldségfélék vetése,
 • korán - szeptemberben - elvégzett forgatás,
 • termõ szikes talajok szántása,
 • ágyásos és bakhátas termesztés, ahol már õsszel megkezdik a profilírozást.

A szántást törekedjünk mindig õsszel elvégezni, de van azonban néhány kivétel. Ilyennek számít, ha az õszi vetések kifagynak (pl. õszi gabonák), ha õsszel túl korán lefagyott a talaj, vagy a sok csapadék miatt õsszel nem lehet a talajra menni. Tavasszal szoktunk szántani az áttelelõ, korán lekerülõ zöldségfélék után is. A tavaszi szántással kapcsolatban két fontos szabályt kell megjegyezni:

 1. A tavaszi szántást mindig sekélyebben kell végezni, mint az õszit, kb. 15 - 20 cm-es mélységben.
 2. A szántás után a területet azonnal le kell zárni, ezért célszerû az ekével egy menetben fogasboronát is járatni.

A zöldségtermesztésben a talajmûvelés másik gyenge láncszeme a magágy-elõkészítés. A rohamosan emelkedõ vetõmagárak ellensúlyozásának egyik kézenfekvõ módja a kelési százalék javítása lenne, a jelenlegi nagyon rossz, esetenként csak 40-50%-os arány jelentõs mértékû emelése lenne szükséges. Az aprómorzsás, ülepedett, sima felszínû magágyban a gyomirtó szerek hatékonysága is jobb, kevesebb a nemkívánatos, káros mellékhatás.

A magágy-elõkészítés során gyakran elkövetett hiba, hogy a vetést megelõzõ porhanyítást túl mélyen végzik a gazdák. Ez két ok miatt is káros, egyrészt a csírázás szempontjából kritikus talajfelszín kiszárad, másrészt a fellazított talajban (nem kellõen ülepedett talajban) a mag laza, üreges rétegbe kerül, ahol nem tud megfelelõ mértékben a csírázást biztosító, nedves talajszemcsékkel érintkezni. Ennek következtében, a gondos vetõágykészítés ellenére is, gyenge lesz a csírázás.

Dr. habil. Terbe István