MENÜ

Az almafajták terméshozama és tápláltsága közti összefüggés

Oldalszám: 44
2014.07.14.

A gyümölcstermesztésben sokféle fajtával találkozunk. Az egyes ültetvények terméshozamát a termesztési körülmények (mûvelésmód, térállás, növény-egészségügyi állapot, víz- és tápanyag ellátottság, ökológiai adottságok, stb.) lényegesen befolyásolják. Ha valamelyik tényezõt változtatjuk, akkor ugyanaz a fajta tud többet és kevesebbet is teremni. Természetesen a fajta örökletes tulajdonsága is lehet a termõképessége, aminek kihasználásához kedvezõ termelési körülmények szükségesek.

Feltételezhetõ, hogy a gyümölcsfajták tápelem igénye eltérõ. A kérdés alapos tisztázásához különbözõ körülmények között végzett szisztematikus összehasonlító vizsgálatokra lenne szükség. Kérdés az is, hogy van-e különbség vagy miben nyilvánul meg és milyen mértékû. A gyakorlati szempontból különösen érdekes, hogy a fenntartó trágyázásnál hogyan lehet figyelembe venni.

Négy éven keresztül lehetõségünk volt egy termõkorú, rendszeresen termõ, sövény koronaformájú, 4,5 x 3 m térállású alma fajta-összehasonlító kísérletben megvizsgálni 11 fajta levelének tápelem tartalmát. (Nam = Naményi Jonathán, M 41 = M 41 Jonathán, Ida = Idared, Rsp = Redspur, Gl = Gloster, Wsp = Wellspur, Tr = Topred, Jee = Jonnee, Mu = Mutsu, Jg = Jonagold, GLi = Golden Li). Az ültetvény egységes agrotechnikában részesült, vizuálisan kedvezõ tápelem ellátottságúnak bizonyult. Az adatok 4 éves átlaga alapján a levelek makroelem tartalma szignifikáns különbségeket jelzett (1. táblázat.).

Almafajták

levelének tápelem tartalma (sza. %) és termése (kg/fa)
  Nam M 41 Ida Rsp Gl Wsp Tr Jee Mu Jg GLi
N 2,48 2,45 2,15 2,44 2,50 2,50 2,41 2,56 2,32 2,25 2,32
P 0,131 0,135 0,131 0,153 0,150 0,157 0,145 0,141 0,141 0,131 0,141
K 1,05 1,16 0,86 1,22 0,98 1,12 1,21 1,09 1,26 1,29 1,25
Ca 1,36 1,30 1,11 1,16 1,36 1,26 1,15 1,36 1,34 1,47 1,36
Mg 0,37 0,36 0,31 0,32 0,48 0,42 0,37 0,36 0,39 0,38 0,37
Termés 30,1 33,7 37,1 25,7 43,5 35,1 21,7 36,6 33,8 34,9 31,7

A gyümölcstermesztésben nem ritka jelenség a különbözõ okok (genetika, fagykár, növényfiziológiai rendellenesség) miatt elõálló alternancia, ami egyes fáknál vagy ültetvényszinten is jelentkezhet. Az ilyen gyümölcsösben a lombanalízis elsõsorban a nitrogén és a kálium, kisebb mértékben a kalcium és magnézium tekintetében mutathat nagy különbségeket a termésszintnek megfelelõen. A termés csökkenését vagy hiányát általában a levélben kálium mennyiségének növekedése és a nitrogénszint csökkenése kíséri.

Az általunk vizsgált fajtáknál is elõfordultak jelentõs különbségek a fánkénti terméshozamban. A fák fajtától függetlenül azonos trágyázásban részesültek. Így joggal feltételezhetõ, hogy a fajtánként jelentkezõ alacsonyabb vagy magasabb tápelemtartalom nemcsak fajtatulajdonság, hanem a terméshozam következménye is. Ezért az adatokat a terméssel összefüggésben is értékeltük. A korreláció vizsgálatok alapján legszorosabb kapcsolat a levelek kálium-kalcium aránya és a termés mennyisége között mutatható ki, amit az 1. ábrán érzékeltetünk.

1. Ábra almafák levelénk tápelem aránya és a termése közti összfüggés

A kapcsolat másodfokú függvénnyel jellemezhetõ. A kiegyensúlyozott tápláltsághoz az 1 alatti (0,8-1) K/Ca arány látszik kedvezõnek. Különös hangsúlyt ad a kérdésnek, hogy más kísérleti eredményeink szerint a gyümölcs eltarthatósága szempontjából is általában az ilyen tápelem arányú almafákról származik a nagyobb tárolási potenciálú termés. Az összefüggés elég szoros és ez azt is jelenti, hogy a fenntartó trágyázás tápelem igényének megállapításakor a lombanalitikai eredményeket a fák termõkapacitásának és a tényleges termésterhelésnek figyelembevételével kell megállapítani.

Dr. Szûcs Endre

Gyümölcs és Dísznövénytermesztési Kutató Fejlesztõ Kht.

1223 Budapest, Park u. 2.