MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2003/10 > Gépesítés Tej gépek fejés

A fejõgépek felépítése

1. Alapvetõ részegységek A fejõberendezés olyan gépcsoport, amely önmagában, vagy külsõ áramforrásra kapcsolva a tehenek fejésére alkalmas. Alapvetõ szerkezeti egységük:   fejõkészülék(ek), vákuumszolgáltat gépcsoport, annak vezetékei és szerelvényei.

Szakfolyóirat > 2003/10 > Gépesítés Tápanyag szerves anyag visszapótlás

A szerves tápanyag-visszapótlás géprendszerei

A szerves anyagokkal megvalósítható tápanyag-visszapótlás fõ feladata a talaj tápanyagtartalmának növelése, a kultúrnövény fejlõdéséhez szükséges tápanyagok alkalmazása a gazdaságos termelés céljából. A minõségi termelés egyik elõfeltétele, hogy a szerves anyagok tápanyagként minél nagyobb mennyiségben és megfelelõ minõségben kerüljenek felhasználásra. Ehhez szükséges a hazai gyakorlatban alkalmazható szervestrágya-szóró gépek, illetve a kiszolgálásukat segítõ rakodógépek ismertetése. A már meglévõ géppark alkalmazása lehetõvé teszi, hogy a gazdálkodók megfelelõ teljesítménnyel és munkaminõséggel végezzék el a mezõgazdaság - így a növénytermesztési technológiák és az állattartás - számára is fontos feladatokat.

Szakfolyóirat > 2003/10 > Gépesítés Traktor betakarítás Cukorrépa

Cukorrépa betakarítás

ELÕTÉRBEN A MAGAJÁRÓ, „BUNKERES” GÉPEK Az elmúlt tíz-egynéhány évben a cukorvertikumban bekövetkezett változások a cukorrépa-termesztés gépesítésében - ezen belül a betakarításban - is, jelentõs változásokat eredményeztek. A ’90-es évek közepéig általánosan (85-90%-ban) alkalmazott kétmenetes - magajáró, ill. adapteres gépekre alapozott - betakarítási technológiák mellett, fokozatosan az egymenetes, 6-soros, gyûjtõtartályos (ún. „bunkeres”) magajáró betakarító gépek kerültek elõtérbe, s az elmúlt évben a termõterület, több mint 60%-án már ilyen gépek dolgoztak. Jelen összeállításban a betakarító gépek, betakarítási technológiák általános ismertetése mellett, a cukorrépa betakarítás jelenlegi gépesítési színvonala, és a gépbeszerzési lehetõségek kerülnek bemutatásra.

Szakfolyóirat > 2003/10 > Gépesítés Fejőrobot Tehenészet fejés

Fejõtermi fejõberendezések, fejõrobotok

1. Fejõházi fejõberendezések A fejõállások kialakulása és térhódítása a kötetlen tartás terjedésével magyarázható. Hazánkban mintegy három évtizedes múltja van a nagy termelésû fajták és a keresztezett állományok kötetlen tartásának. Jellegzetességük, hogy az állatcsoportok a rendelkezésükre álló istállórészben (amely lehet pihentetõboxos, vagy mélyalmos), valamint a karámrészben szabadon mozognak és pihennek. A teheneket (tehéncsoportokat) a fejési célra szolgáló fejõházban, fejõteremben, alkalmas módon kialakított fejõállásokban fejik.