MENÜ

A Saaten-Union és az SWS közös sikerekre készül Magyarországon is

Oldalszám:
2013.02.19.
A Südwestdeutsche Saatzucht (SWS) a hibridkukorica európai megjelenésével egy idõben indította kukoricanemesítési programját. 1965-ben 6 nemesítõházzal együtt alapító tagja volt a Saaten-Union csoportnak, melynek létrejöttét az egységes piaci fellépés érdeke hívta életre. Az SWS és a Saaten-Union kukorica nemesítõi Németország olyan meghatározó hibridjeit kínálták, és kínálják partnereiknek, melyekkel a termelõk komoly eredményeket értek el. Az SWS nemesítési programjának és hibridjeinek sikerét mutatja, hogy az 1990-es évek elejére már 30 % feletti piaci részesedést mondhatott magáénak az SWS és a Saaten-Union Németországban, ezen kívül jelen voltak már a fontosabb európai piacokon is. Saját nemesítõi állomásokat hoztak létre az egykori Kelet-Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Portugáliában a régió igényeinek megfelelõ hibridek elõállítása érdekében, valamint Argentínában a téli tenyészkert elhelyezése okán.
1997-ben a Saaten-Union nemesítõházai az SWS irányítása alatt egyesítették kukorica nemesítési programjaikat, ezzel biztosítva a még intenzívebb és hatékonyabb nemesítést, a kitûzött nemesítési célok gyorsabb, és biztosabb elérését.

Az SWS hosszútávon kívánt megbízható partnere lenni a magyar termelõnek, ezért már 1990-ben elindította magyarországi nemesítési programját. Ennek célja a magyarországi viszonyoknak leginkább megfelelõ, és a Kárpát-medence országainak igényeit kielégítõ hibridek elõállítása. Az évrõl-évre bûvölõ nemesítési program - évente közel 50 hektár -, az intenzív nemesítés legfontosabb céljai a termõképesség és termésstabilitás növelése, a koraiság, a biotikus és az abiotikus stressz-hatásokkal szembeni rezisztencia, valamint a különleges minõségi, beltartalmi tulajdonságok felkutatása és vizsgálata. A tenyészkertekben elõállított hibridek hatékony tesztelését Magyarországon az SWS kiterjedt kísérleti hálózata - évente közel 15.000 kísérleti parcella - biztosítja.

Az SWS és a Saaten-Union magyarországi leányvállalatának együttmûködése akkor vált határozottá, amikor 2002-ben felkerültek a Saaten Union Hungária Kft. termékpalettájára a korábban elismert URANUS mellé a legújabb és ígéretes SWS hibridek, a ZAMORA valamint a SUM 420.

Az URANUS, mint a korai éréscsoport elején, zöldszáron érõ hibrid elsõsorban azok érdeklõdésére tarthat számot, akik nem egy lehetséges csúcstermés elérését tûzték ki célul, hanem abban érdekeltek, hogy viszonylag szerényebb költségráfordítás és kedvezõtlenebb termõhelyi adottságok mellett egy korán betakarítható, kalászos elõveteményeként is szóba jöhetõ, stabilan termõ, jó alkalmazkodóképességû hibridet válasszanak.

A ZAMORA, mely 2001-ben nyert állami elismerést, már annak az évtizednyi fejlesztõmunkának a sikerét jelzi, melyet az SWS Magyarországon folytat. Középérésû hibridként már a minõsítõ kísérletekben is jelezte, hogy a hazánkra oly jellemzõ aszályos években is kiemelkedõ termés várható tõle, hiszen pl. 2000-ben termésszintje az összehasonlító fajtákét több mint 5%-kal meghaladta. Köztermesztésének elsõ évében, 2002-ben, termése hasonló mértékben múlta felül az éréscsoport hibridjeinek átlagát, és kiváló teljesítményét termelõi visszaigazolások is megerõsítették mind a kifejezetten intenzív, mind extenzívebb termõhelyekrõl is. FAO 460-as, zöldszáron érõ hibridként vízleadóképessége nem csak a középérésûek átlagánál volt jobb, hanem vékony csutkájának és az azon mélyen ülõ szemeknek köszönhetõen a csoport vezetõ hibridjeivel is felvette a versenyt. A ZAMORA attraktivitását korai vethetõsége és kiváló mûtrágya-reakciója mellett tovább növeli az az ár-teljesítmény arány, mely kategóriájában szinte egyedülálló.

A SUM 420 nevû, 2002-ben állami elismerésben részesült hibrid egyesíti a középérésûek magas terméspotenciálját a koraiak vízleadásával. A szemre is tetszetõs, magas növekedésû szintén zöld száron érõ hibridet jó termõképességén felül elsõsorban rendkívül gyors és dinamikus vízleadása teszi figyelemreméltóvá. Az államilag elimert középérésû hibridek hivatalos kísérleteinek eredményei szerint betakarításkori szemnedvessége közel 1,5%-kal kedvezõbb volt, mint a csoportátlag. Rendkívül erõs, stabil szára lehetõvé teszi a biztonságos „lábon” szárítást is. Mint az SWS hibridek általában, úgy a SUM 420 is jól tûri az alacsonyabb talajhõmérsékletet, így korai vetése is javasolható.

Az elismert, illetve elismerés elõtt álló hibridjeinket régi és új partnereinknél makro- és agrotechnikai kísérletekben vizsgáljuk, így biztosítva minél több információt hibridjeink agronómiai tulajdonságairól.

A Saaten-Union és nemesítõi számos sikerfajta honosítását tudják maguk mögött Magyarországon. Reményeink szerint sikerül kukorica hibridjeinket is megkedveltetni a termelõkkel és hasonló elismertséget kivívni velük mint pl. a NELLY, CAROLA õszi árpák , a FILIUS, LUPUS tritikálék vagy az ORKÁN, RASMUS, ARTUS repcék esetében.

Blum Zoltán
Saaten Union Hungária Kft.

Zeitvogel Zsolt
SWS GbR