MENÜ

Állattenyésztés

Szakfolyóirat > 2003/1-2 > Állattenyésztés

A házinyúl táplálkozási viselkedése

Az elmúlt években, évtizedekben számos érdekes, gyakorlati szempontból is fontos megfigyelést és tapasztalatot gyûjtöttek a szopós-, a növendék- és az anyanyulak evési és ivási viselkedésével kapcsolatban.

Szakfolyóirat > 2003/1-2 > Állattenyésztés

A hízómarhák elhelyezése

A húshasznosítású bikaborjakat és a továbbtenyésztéshez nem szükséges üszõborjakat a választás után a tej- és kettõs hasznosítású állományokból származó ivadékokhoz hasonlóan rendszerint hizlalásra fogják.

Szakfolyóirat > 2003/1-2 > Állattenyésztés

Az állattenyésztést segítõ támogatások 2 0 0 3 ’

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium elõirányzata szerint az agrárágazat 2003. évben - 2002. évhez viszonyítva 8,2%-kal több - 209,4 milliárd Ft támogatáshoz jut. Ez a szubvenció 25,5 milliárd Ft SAPARD, EU és nemzeti forrással egészül ki, így összesen 234,9 milliárd Ft támogatás használható fel az agrár- és vidékfejlesztési célok megvalósítására.

Szakfolyóirat > 2003/1-2 > Állattenyésztés

Kistestû húsfajták

Jelen közlemény a húshasznú szarvasmarha fajták egyik - hazai szempontból jelentõsebb vonalával - az ún. angol kistestû fajtákkal foglalkozik. Ezekre a fajtákra általánosságban az mondható el, hogy a brit szigeteken alakultak ki és a legõsibb kultúrfajtáknak tekinthetõk a világon. Nemesítésük, egykori kettõshasznosítású helyi fajtákból történt, mintegy kétszáz évvel ezelõtt. Mára az anyai vonalak korszerû megtestesítõjévé váltak, azaz kiváló reprodukciós tulajdonságokkal, illetve jó borjúnevelõ képességgel rendelkeznek. Éppen ezért szinte a világ bármely szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozó országában megtalálható egy-egy jellegzetes képviselõjük, akár fajtatisztán, akár pedig anyai vonalként az árutermelõ keresztezésekben.

Szakfolyóirat > 2003/1-2 > Állattenyésztés

Szarvasgazdálkodásunk gondja a harmadik évezred elején

Nem hiszem, hogy vadász és természetszeretõ emberek között sokat kellene bizonyítgatnom, hogy az öreg kontinens legnemesebb vadja az európai gímszarvas. Nekünk magyaroknak különösen kedves, hisz egyik legszebb regénk róla szól. - Így a címbeli gond túlmutat minden egyéb vadgazdálkodási gondon.

Szakfolyóirat > 2003/1-2 > Állattenyésztés

Termékenység alakulása kötött és kötettlen tartás esetén

A nyitott és a kötetlen tartástechnológia bevezetése óta eltérõ vélemények alakultak ki a tartási rendszer elõnyeirõl, hátrányáról. Számos tanulmány egyértelmûen foglal állást a kötetlen tartás elõnyeirõl a kötött tartással szemben, de számos tudományos közlemény, szakirodalom a kötött tartási módot tartja megfelelõnek az általuk vizsgált értékmérõ tulajdonságok alapján.