MENÜ

Tíz éves a Vitibox Szõlõoltvány Termeltetõ Bt. Kaposvárott

Oldalszám:
2013.02.19.
Jónás István, a Bt. ügyvezetõje a szõlõoltvány termesztéssel mezõgazdászként 1975-ben a Zala megyei Becsehelyen ismerkedett meg. Itt már hagyomány volt, hogy a balatonboglári MG. Kombinát a térségben, bérmunkában végeztette az oltványok elõállítását. 1982 -ben a Jónás család hazaköltözött Kaposvárra, ahol az akkori lehetõségeknek megfelelõen szakcsoportot alapítottak a boglári gazdaság szakembereinek segítségével és elkezdték a szõlõoltványok termesztését szerzõdéses megrendelések alapján. Így került ez a tevékenység Kaposvárra, olyan térségbe, amely nem borvidék, de lelkes, szõlõt és bort kedvelõ emberek lakhelye. Összefogásukból, a szakma iránti fogékonyságukból, szeretetükbõl és nem utolsó sorban kitartásukból alakult ki és kovácsolódott össze a társaság .
A Szakcsoport 10 év alatt több mint 50 családot tanított meg a szõlõoltvány termesztés alapismereteire, majd az egyre nehezebb piaci helyzet sokakat lemorzsolódásra kényszeritett. A legkitartóbb négy család, a szõlõoltvány termesztés megszállottjai azonban Jónás Istvánnal és családjával az élen maradtak és 1992-ben megalakították a VITIBOX Szõlõoltvány Termeltetõ Bt.-t. Jelenleg is tagjai az Országos Szaporítóanyag Termelõk Szövetségének, melynek a megalakulást követõ elsõ választási ciklusában Jónás István az elnökhelyettese volt.

A Bt. megalakulását követõ évek nem teltek gond nélkül, de a szakmaszeretet segített, az eredmények évrõl-évre növekedtek. Amióta állami támogatással telepíthetõ a szõlõ 5-6 év óta, egyre több a megrendelés is, a Bt. jó híre pedig terjed, õk pedig igyekeznek az elvárásoknak mind mennyiségben, mind minõségben eleget tenni. A haszon is jelentkezik, érdemes szõlõoltvány termesztéssel foglalkozni. Több jutott a fejlesztésre is, megismerkedtek a nyugati példákkal, végigjárták Közép-Európát, eljutottak többek között Ausztriába, Svájcba, Németországba, Franciaországba, Szlovéniába, Csehszlovákiába, Olaszországba. Gépesítettségüket mindig irigyelték, a szõlõiskolájukat kevésbé, mert az itthoni is vetekedett velük, csak nehezebb fizikai munkával érték el az eredményeket.

Ma már a VITIBOX oltványai Magyarországon szinte minden borvidékre eljutnak. A borászok egymásnak adják a kaposvári címet. Oltványaikból jutott a villányi borvidékre, Tokaj környékére, Eger vidékére nagyon sokat szállítanak, még az egri hegybíró is tõlük viszi az oltványokat. Rendszeres kapcsolatuk van az ország kutató intézeteivel, szerzõdésük van például a kecskeméti Kutató Intézettel, a budapesti Kertészeti Egyetem kutató csoportjával, új fajtákat bocsátanak a keszthelyi egyetem rendelkezésére.

Ami a nagy átlagot illeti 60-70 fajta szõlõoltványt kínálnak a megrendelõknek jelenleg, de a kutató intézetek új fajtáival együtt ez a szám meghaladja a 80-90-et, de van olyan év, hogy meghaladja a 100-at. Külföldrõl is hoztak be olyan új fajtákat, melyek az itteni idõjárási viszonyokban sikerrel telepíthetõek, most van elterjedõben a német Donfelder és a francia Syrak. És ha már a külföldi tapasztalatokról, fajtákról beszélünk Jónás István fontosnak tartja megjegyezni, hogy a tõlünk nyugatabbra fekvõ országokban a szõlõtelepítést és az oltványok elõállítását nagyban segíti az a tény, hogy náluk fajtahasználati díjat csak az új fajtákra kell fizetni, a régiekre nem, míg nálunk még az õskorból itt maradt fajtákat is terheli ez a díj. Ugyanis a nyugati országokban a kutató intézeteket teljes mértékben az állam tartja fenn, nálunk az intézetek az állami támogatásból és ezekbõl a fajtahasználati díjakból tudnak megélni.

Egy másik igen jelentõs dolog, hogy a nyugati országokban nagyobb a választék a szõlõoltvány telepítéséhez szükséges gépekbõl, és persze ezt a vállalkozók meg is tudják fizetni. Nálunk jórészt csak alapgép gyártás van, a speciális gépeket egyedi tervezéssel és gyártással kell pótolni, melyekre nincs állami támogatás. Így terveztettük meg és gyártattuk le a szõlõoltvány csonkázó, a szõlõoltvány levelezõ, a szõlõoltvány kiemelõ - és kévézõ gépün- ket vagy például az idén elkészített egybeépített bakházkészítõ- fóliafektetõ- csepegtetõcsõ fektetõ gépet.- meséli Jónás István. Ez a gép a büszkeségünk, saját tervezés és egy kaposvári Kft. a kivitelezõ. Az idei terveink között szerepel, hogy vásárolunk egy belsõ használatú kisgépet, a rügytelenítõt, és ezzel teljes lesz a gépsorunk.

A másik büszkeségünk, hogy az oltványok zöme vírusmentes alapanyagból készül. A sok év munkájának meg van az eredménye: a vásárlók rendszeresen visszajelzik elégedettségüket, és szinte már hagyomány, hogy a telepítõk az elsõ termésbõl egy karton borral köszönik meg a fajtatisztaságot és a jó minõséget.