MENÜ

Magyar Iparszövetség Oktatási Központ

Oldalszám:
2013.02.19.
A Magyar Iparszövetség Oktatási Központ (MIOK) az elsõ az oktatási intézmények között, amely valamennyi tevékenységére és telephelyére megkapta a jelenleg legmagasabb, ISO 9001:2000 szabvány elõírásainak megfelelõ minõsítést.
A Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Pécsi kirendeltsége Baranya, Somogy és Tolna megyében 10 éve képviseli az Oktatási Központ és Alapítványa tartalmi programjában, minõségi követelményeiben és szervezeti rendjében meghatározott feladatokat.

Legfõbb célja a magas színvonalú szolgáltatás nyújtásával megfelelni a megrendelõk igényeinek a minõség, az ár és a határidõk vonatkozásában.

Fõ tevékenysége 5 körre bontható.
Kft. kereteken belül mûködik a felnõttek szakmai képzése, át és továbbképzése a megyék belátható és feltételezett munkaerõigényéhez, vállalkozói és õstermelõi lehetõségeihez igazodva. Tanfolyamaikon egészségügyi, idegenforgalmi, kereskedelmi, nyelvi és vendéglátó képzés folyik, de szerveznek a kézmûves és egyéb, szolgáltatásokhoz kapcsolódó, valamint mûvészeti jellegû szakmákban is oktatást. Újdonság a különbözõ tréningek igény szerinti megjelenése.

A Termelõiskolában a hátrányos helyzetû fiatal munkanélküliek szakképzéssel összekapcsolt átmeneti foglalkoztatása zajlik.

A MIOK József Nádor Szakképzõ Iskola pécsi tagozatának fõ tevékenysége a kézmûves szakma köré csoportosul, de további lehetõségek is rendelkezésre állnak a fiatalok nappali, iskolarendszerû képzésében. Tanulhatnak kereskedelmi, vendéglátó szakmát is.

2002. áprilisában adták át Pécs-Üszögpusztán a felújított Batthyány Kastélyszállót. A kéthektáros õspark területén álló mûemlék épületegyüttes konferencia lehetõségein és szállodai funkcióján kívül tankonyha, tanszálló és tanétterem is.

A legújabb intézmény, a Grundsuli a szakmával és 10 osztálynál magasabb végzettséggel nem rendelkezõ, 25 évét be nem töltött fiatalokat segíti, egyéni képességeiknek, adottságaiknak és körülményeiknek megfelelõen keres számukra iskolarendszert vagy képzést szakmaszerzéshez.

A kirendeltség munkája és kínálata után érdeklõdõk Pécsett, az Apáczai Csere János körtér 1. szám alatt, vagy a 06-72-444-278-as telefonszámon kaphatnak bõvebb tájékoztatást.