MENÜ

Növényvédelem

Szakfolyóirat > 2002/8 > Növényvédelem

A repce gyomirtása

Néhány évtizeddel korábban a repce sikerágazata volt a növénytermesztésnek. Vetésterülete meghaladta a százezer hektárt, így a vetésváltásban is jelentõs szerepe volt. Napjainkra a repcetermesztés volumene lecsökkent, mind termésátlaga, mind pedig vetésterülete nem éri el a kívánt szintet. Figyelembe véve gazdasági és természeti környezetünket, megállapítható, hogy olajos növényként egyre nagyobb területen lehetne repcét termeszteni.

Szakfolyóirat > 2002/8 > Növényvédelem

A vetõmagvédelemrõl.

Bevezetésként engedtessék meg nekem, hogy egy rövid kitérõvel induljak ennek a témának. Márcsak azért is, mert ilyenkor, a csávázás évadján, annyi szakcikk jelenik meg a vetõmagkezelésrõl a szaklapokban, hogy magam is visszariadtam tovább szaporítani a különbözõ csávázószereket kelletõ írások számát. Helyette a vetõmagcsávázás gyakorlatának népszerûsítésére fordítanám a hangsúlyt, azzal a növényegészségügyet alapozó szándékkal, hogy minden földbe kerülõ magnak elengedhetetlen feltétele legyen ez az olcsó növényvédelmi eljárás.

Szakfolyóirat > 2002/8 > Növényvédelem

Almamoly a dióban

Nagykõrösi olvasónk érdekes kérdést tett fel levelében: "Lehet-e mélyhûtéssel, fagyasztással molytalanítani a héjas diót?"

Szakfolyóirat > 2002/8 > Növényvédelem

Szántóföldi és kertészeti kultúrák növényvédelmi elõrejelzése

Az õszi kultúrák betakarítása után fontos feladat az agrotechnikai mûveletek elvégzése, amely elengedhetetlen a talajban jelen lévõ károsítók (pajorok, drótférgek) gyérítésében és a növényi maradványokon lévõ kórokozók fertõzõképességének csökkentésében. A betakarítás után az évelõ és egy éves gyomok irtása, talajszint alatt lévõ tarackok, rizómák pusztítása, megóvja a következõ kultúrát a káros túlgyomosodástól.