MENÜ

Ismét benyújthatók a gépvásárlási kérelmek

Oldalszám:
2013.02.19.
A minisztérium vezetése az új mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések vásárlására és pénzügyi lízingelésére irányuló támogatási kérelmek befogadásának 2002. június 17-én történõ felfüggesztésérõl szóló korábbi közleményében már jelezte, hogy rendkívül fontosnak tartja az õszi mezõgazdasági munkák zavartalan és jó minõségben történõ végrehajtása anyagi-mûszaki feltételeinek biztosítását. Az elõbbiekbõl következõen, továbbá az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeirõl szóló 215/2001. (XI.17.) Korm. rendelet 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján a minisztérium vezetése úgy döntött, hogy
2002. június 28-án 8,00 órától

ismét befogadhatók a következõkben részletezett, az õszi munkákhoz szükséges gépek beszerzésére irányuló támogatási kérelmek.

Állami támogatás igénylése a mezõgazdasági gépek 2002. évi katalógusában szereplõ alábbi gépcsoportok esetében lehetséges.

Õszi munkákhoz szükséges, támogatással beszerezhetõ gépek listája
Sorszám * Megnevezés
125 Szálastakarmány-szecskázó
21 Talajmûvelõ- és földmunkagépek
221 Kalászos gabona-vetõgépek
23 Növényvédõ gépek, mûtrágya- és szervestrágyaszórók
242 Kukorica betakarító gépek, adapterek
243 Cukorrépa betakarító gépek
244 Burgonya betakarító gépek
32 Szállító szalagok, anyagmozgató gépek
332 Csávázógépek
341 Magtisztítók
342 Burgonya osztályozás gépei
345 Gyümölcs-feldolgozás gépei
346 Szõlõ-feldolgozás gépei
347 Terményszárítók
*Megjegyzés: A mezõgazdasági gépek 2002. évi katalógusának tartalomjegyzéke szerinti sorszámok.


Az új mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések vásárlására és pénzügyi lízingelésére irányuló támogatási kérelmek befogadásának 2002. június 17-én történõ felfüggesztésérõl szóló közlemény hatályban tartása mellett, a minisztérium vezetése úgy rendelkezett, hogy a támogatási kérelmek 60 napos érvényességi idõpontja egyszeri alkalommal meghosszabbítható, ha a támogatást igénylõ
1./ június 17-e elõtt megkapta a megrendelésére vonatkozó azon visszaigazolást, miszerint a megrendelt gép 60 napon belül nem szállítható le, továbbá
2/ a Konzum Bankhoz június 17-e elõtt benyújtott, de még el nem bírált hitelkérelme miatt nem tudta géptámogatási kérelmét meghosszabbíttatni.

Összességében megállapítható, hogy változatlan feltételek mellett – a közleményben felsorolt gépekre irányulóan – a területileg illetékes FM hivatalok ismét befogadják a regisztrált gazdálkodók támogatási kérelmeit.
Éljünk a lehetõségekkel!

Varga Gábor