MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2002/8 > Gépesítés

Betakarítógépek a gyümölcstermesztésben

Almatermésûek gépesített betakarítása Mivel a friss fogyasztás és az élelmiszeripari feldolgozás egyaránt megköveteli a törõdésmentes, jó minõségû gyümölcsöt, ezért a betakarítás automatizálása teljes egészében nem oldható meg. Közismertek viszont az úgynevezett félautomata rendszerek. Így az emelt platóról történõ betakarítás. Olyan szállítójármûveket alakítottak ki, amelyek önjáróak, a platójuk magassága pedig a beépített hidraulika által könnyen változtatható. A betakarítás ennek megfelelõen két menetben zajlik. Elõször a fákról a termést földön állva takarítják be, a fák azon magasságában, amely még kényelmesen elérhetõ. A második menetben alkalmazzák az önjárókat, amelyek lassú, egyenletes tempóban elõre haladva emelt platójuk által lehetõvé teszik a fák felsõ zónájában található gyümölcsök leszedését is.

Szakfolyóirat > 2002/8 > Gépesítés

Elméleti és gyakorlati tényezõk a középmélylazításról

Szükséges, vagy sem ? Az elmúlt évek káros talajtani hatások felmérésénél bebizonyosodott, hogy a penetrométerrel mért talajellenállási értékek, illetve ezek változásai igen jól mutatják a talaj tömõdöttségének mértékét (lásd Dr. Parászka – Kulcsárné útmutatóját).

Szakfolyóirat > 2002/8 > Gépesítés

Ismét benyújthatók a gépvásárlási kérelmek

A minisztérium vezetése az új mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések vásárlására és pénzügyi lízingelésére irányuló támogatási kérelmek befogadásának 2002. június 17-én történõ felfüggesztésérõl szóló korábbi közleményében már jelezte, hogy rendkívül fontosnak tartja az õszi mezõgazdasági munkák zavartalan és jó minõségben történõ végrehajtása anyagi-mûszaki feltételeinek biztosítását. Az elõbbiekbõl következõen, továbbá az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeirõl szóló 215/2001. (XI.17.) Korm. rendelet 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján a minisztérium vezetése úgy döntött, hogy