MENÜ

Minõség és megbízhatóság

Oldalszám:
2013.02.19.
Olivia Kft lajosmizsei vágóhídjának élõállat ellátását elõször felvásárlással, 1996-tól pedig egyre nagyobb részarányban (Ócsa) saját termelésébõl oldja meg.

Jelenleg az ócsai farm 20 000 anyás telepén tenyésztés és választott nyúl elõállítás folyik.
A telep betelepítésekor választásunk a Grimaud Fréres által nemesített HY-PLUS 19 CAPITAL hibridre esett, mely képes a gazdaságos termelési paramétereknek megfelelni.

Néhány szó a Hy-Plus hibridnyúl nemesítõjérõl:
A GIMAUD FRÉRES (Franciaország) 1984-ben mutatkozott be elõször a HY-PLUS 19 hibrid nyúllal a piacon. Az eltelt idõszakban a nemesítõ munka eredményeként a genetikai fejlõdés ellésenként +1 kisnyúl, 55 g-mal magasabb 70 napos átlagsúly éves szinten a hím vonal esetében. Ahhoz, hogy az állatok genetikai potenciáljukat adni tudják megfelelõ környezetre van szükségük. Ezért nagyon fontos, hogy az épület a betelepítés elõtt technikailag, állategészségügyi szempontból megfeleljen.

Csoportban (BANDE UNIQUE), 42 napos ciklusban való tenyésztés:

Fialási % 78%
Fialásonkénti alomszám 9,5 db
Születésenként leadott hízó 8,3 db
Végtermék / anya / év 56 db
Végtermék súly / anya / év 137 kg
Takarmány index 3,8 kg/kg

A csoportban való tenyésztés, a meghatározott napon való termékenyítés feltételezi az állatállomány kor szerinti kiegyensúlyozottságát. Egy állatállományban 3 különbözõ korú és különbözõ érzékenységû állat található. A két legérzékenyebb a „fiatalok”(kevesebb, mint 3 ellés) és az „öregek”(több, mint 12 ellés). Optimális az az eset, ha az állatállományban többségben vannak a 4-10-szer ellett állatok. Ha erre az egyensúlyra nem figyelünk oda, ez nagy problémákat okozhat, több gyógyszeres kezelést kell alkalmaznunk, s drágább lehet a végtermék elõállítása. A tenyészet beindításától kezdve és rendszeresen végezzünk utánpótlást. Az, hogy a tenyészetünk fiatal, nem azt jelenti, hogy nincs elhullás, illetve szelektálandó állat. Ha mérsékelten is, de rendszeresen meg kell ezt tennünk már az elsõ évben. Minden termékenyítésnél az állatok 12-15%-nak fiatal termelésbe beálló egyednek kell lennie (100-130%-os éves utánpótlás). Tanácsoljuk, hogy évente egyszer adja meg a vásárlási tervét a szállítójának. Ezáltal biztosítani tudjuk az állatok rendszeres szállítását, az Ön szükségletei szerint. Hibridnyúlnál vigyázat a hízóállományból való utánpótlással! Ezek az állatok már csak fele apai genetikai potenciállal rendelkeznek (növekedési erély, tömeg). Számszerû termelés visszaesés mérhetõ (elérheti az 1,5-2 kisnyúl/alomszámot) és a nõstények jelentékeny elnehezülése tapasztalható.

A leírt eredmények feltételezik a környezet egyensúlyát (klíma, szellõztetés, állománykezelés), mert a legjobb genetikájú nyulak sem képesek jól termelni kedvezõtlen körülmények között!

Ebben a néhány mondatban bemutattuk, hogy cégünk 20 000 anya tartásával milyen tenyésztési célokkal dolgozik. Mivel a nyúlhús piac még több vágóállat felvételére lenne képes, ezért jó minõségû és egységes vágóalapanyagra van még igény, amit felvásárlással továbbra is pótolni kell. Jelenleg is vannak olyan partnereink, ahol cégünk gyakorlattal rendelkezõ emberei hasznos szakmai tanácsokat adnak. Takarmánykeverõnk nyúltakarmányt, ócsai telepünk tenyészállatot biztosít ügyfeleink számára. Szeretnénk, hogy hazánkban a nyúlkultúra folyamatos elterjesztésével együtt a tenyésztõk látókörébe kerüljünk, hasznos segítséget nyújtva hasonló célok eléréséhez.

Mohaupt Mónika