MENÜ

Baromfihizlalás az AGROKOMPLEX C.S. RT. Free Range szabadtartású baromfi takarmányozási programjával

Oldalszám:
2013.02.19.
Az utóbbi idõszakban néhány, a fogyasztók körében is közismertté vált, a takarmányozást érintõ probléma következtében egyre fokozottabban jelentkezik az igény a megbízható forrásból származó, természetes alapanyagokra épülõ minõségi termékek és az egészséges élelmiszerek iránt. Ezzel egyidejûleg egyre nagyobb a piaci kereslet a szabadtartásos rendszerben elõállított baromfi iránt, amely a vásárlóknak egy más minõségû, tömörebb, szárazabb, rostosabb, zamatosabb hús iránti igényét kívánja kielégíteni.
A nyugat-európai országokban elterjedt és pontosan szabályozott rendszerekhez hasonlóan, (pl. „Label Rouge” rendszer, bio hizlalás) hazánkban is egyre inkább terjedõben van a szabadtartású baromfinevelés. A szabadtartásos baromfi nevelés esetén nem egy teljesen új rendszerre kell gondolni, hanem a régi, hagyományos baromfihizlalás új, szabályozott keretek között történõ alkalmazására. Ehhez a piaci helyzethez és a vásárlói igényekhez igazodva fejlesztette ki az AGROKOMPLEX C.S. RT. új, szabadtartású baromfi takarmánysorát, amelynek köszönhetõen a továbbiakban, az intenzív baromfihizlalás mellett, a természetes alapú baromfitermék gazdaságos elõállítása is lehetõvé válik. A takarmánysor biztosítja, hogy a programhoz szükséges lassabb növekedési erélyû fajták egyenletesen fejlõdjenek és a termelés utolsó napjaira, vágásérettek legyenek.

A szabadtartás lényege egy kétfázisú nevelési rendszer, ahol az elõnevelés ideje alatt a madarakat zárt épületben tartjuk, majd az ezt követõ idõszakban a nevelés többnyire zöld növénytakaróval fedett szabadkifutós területre alapozott. A szabadtartásos baromfinevelésben összekapcsolódó hagyományos tartás és korszerû nevelési technológia mellett a kívánt végtermék csak szigorú minõségi takarmányozással valósítható meg.

Ne feledjük, a szabadtartású baromfiaknak is jó minõségû takarmányra van szükségük! A szabadtartásos baromfihízlalásra szánt takarmány nem tartalmazhat állati eredetû alapanyagokat, antibiotikumokat, hozamfokozókat. Elvárás, hogy a takarmányozás elsõsorban gabonára alapozódjon. A takarmány energiaszintjéhez igazítandó a fehérje mennyisége és az esszenciális aminósavak aránya. Az AGROKOMPLEX C.S. RT. szabadtartású Free Range baromfi takarmányozási programjának 3 fázisú takarmánysora ezeket az igényeket messzemenõen kielégíti. Mivel cégünk alapvetõ feladatának tekinti a fogyasztók egészségének megõrzését a fentieken túl üzemünkben Salmonella gyérítési program mûködik, illetve minden gabona alapanyagot betárolás elõtt átrostálunk, és csak GMO free alapanyagokat használunk. Emellett nagy jelentõsége van a céljainknak minden tekintetben megfelelõ genetikai háttérrel rendelkezõ szabadtartásra alkalmas fajta kiválasztásának.

A szabadtartásos baromfitartási és takarmányozási programok lehetõséget kínálnak a kereskedelmi méretû, de nem iparszerû körülmények között gazdálkodók számára, hiszen ez nem más, mint a hagyományos háztáji gazdálkodás alternatív formája. A szabadtartásos baromfihús termelési rendszer lehetõséget teremt a meglévõ háztáji gazdálkodás hagyományainak felhasználására és annak továbbvitelére, az AGROKOMPLEX C.S. RT. pedig biztosítja a hatékony takarmányt a magas minõségû baromfitermék gazdaságos elõállításához. Magyarországon a szabadtartású baromfinevelés népszerûségét növelheti, hogy nem igényel jelentõs beruházást, viszont nem nélkülözheti a jó tartási körülményeket, az állatok igényeit biztosító tartástechnológiát, és az állategészségügyi, illetve járványvédelmi elõírások szigorú betartását.

Tóth Szabolcs
product manager asszisztens
Balogh Anita Patrícia
product manager asszisztens