MENÜ

Rügydifferenciálódást segítõ növénytáplálás, illetve ilyen tápláltsági állapot

Oldalszám:
2013.02.19.
Ezt az igen lényeges kérdéskört nem lehet leegyszerûsíteni a trágyaszerek adagolására, a permettrágyázásra. Noha kétségtelen, hogy vannak a generatív fejlõdés irányába ható tápelemek, melyek hatásával a tápelemhiányos állapot megszüntetésekor találkozhatunk. Meg kell említeni, hogy a hiány vagy az aránytalanság mértékétõl függõen bármely elem lehet terméshozam csökkentõ tényezõ.
A gyümölcsfák generatív fejlõdésének (virágrügy képzõdés, termékenyülés) energiaháztartása szempontjából a makroelemek közül a foszfor szerepe és a nitrogén/foszfor aránya hangsúlyos. Tavasszal az új szervek képzõdése és a hajtásnövekedés során sok foszfor használódik fel. A foszforellátottság csökkenésének irányába hat, hogy a nyári szárazabb idõ beálltával csökken a felvehetõsége. Viszont a rügydifferenciálódáshoz és a raktározó szövetekben felhalmozódó foszfor-tartalék képzõdése érdekében jó hatású lehet a tápoldatosan vagy permettrágyaként adagolt foszfor.

Ha a foszforon kívül más makroelembõl is feltételezhetõ a mérsékelt ellátottság, akkor ezeket is tartalmazó komplex trágyaszerek is kijutathatók. Erre a célra legjobbak a teljesen vízoldható öntözõ- vagy permettrágyák. Ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a lomb a nyár közepén, végén is aktív maradjon, ami elõsegíti a rügydifferenciálódást.

A tápelemek közül másodikként a bórt lehet megemlíteni, ami serkenti a virágrügy képzõdésével, a kötõdéssel kapcsolatos folyamatokat. Többek között javul a szénhidrátok szállíthatósága és az N, K, Ca elemek hasznosulása is.

A rügydifferenciálódás fõ idõszaka a nyár második felére, kora õszre esik, amikor már lassul vagy leáll a hajtásnövekedés. Erre az idõre az intenzív növekedés miatt visszaeshet a gyümölcstermõ növények bór ellátottsága. Fokozott hiányára lehet számítani homokon és erõsen meszes talajon, továbbá a szárazság esetén. A gyümölcsfajok közül az almatermésûek mellett a kajszi, a szilva és málna érzékenyebbek a bórhiányra. Júliusban és augusztus elején hatékony lehet a két alkalommal végzett permettrágyázás bórtartalmú szerekkel (Damisol BB, Savabor Extra, PolyBór)

Az elõzõekben említettük, hogy a virágrügy képzõdéshez a nyári idõben is aktív lombozatra van szükség, ami biztosítja a pozitív nettó asszimilációt, amelybõl jut elegendõ tápanyag az új szervek (termõrügy) fejlõdésre és tartalékképzésre. Ezen szempontból a tápanyag fogalom alatt az ásványi- és szerves anyagokat együtt kell érteni, már csak ezért is, mert a növényben végbemenõ bioszintézis során ezek nagyobb része komplex vegyületekké alakul.

A tápláltsági rendellenességek gyakran vezetnek terméscsökkenéshez gyümölcs minõségi problémákhoz vagy alternáló hozamhoz. Ezeket különbözõ okok idézhetik elõ, melyek közül ezúttal az agrotechnikai tényezõk közül emelünk ki néhányat. Ebben a nyári idõben a gyümölcstermesztõk nagyobb odafigyeléssel és felkészültséggel elkerülhetik vagy helyrehozhatják a hibát.

Gyakori jelenség, hogy a korai érésû csonthéjasok (cseresznye, meggy, kajszi, korai õszibarack) és a bogyós gyümölcsösök állapota szüret után elhanyagolttá válik (pl. a talaj vízmegõrzõ mûvelése nélkül csökken az ültetvény kondíciója, a hiányos növényvédelem miatt romlik a lombállapot, a letermett málna sarjak meghagyása fertõzõ forrássá válik, stb.).

A csonthéjasok és a bogyósok fokozottan kálium igényes fajnak számítanak. Ennek relatív vagy abszolút hiánya jelentõsen csökkenti az ellenállóságukat, a hõmérsékleti szélsõségekkel szembeni tûrõképességüket és ezeken keresztül a termés mennyiségét. Az ásványi tápelem ellátottság ellenõrzésére lombanalízist tanácsos végeztetni, aminek a fõ mintavételi idõszaka is ezen lapszám megjelenésének idejére esik.

Az õszi gyümölcsérésû fákon a túlzott termésberakódásnál a termésritkítás elmaradása, a nyári aszályban az öntözetlenség okozta vízhiány még súlyosabban esik latba, mint a nyári fajtáknál. A túlterhelt fa a következõ év terméskihagyásának veszélyét rejti, ami évekre kiható alternanciát indíthat el. Az ültetvény térállásából vagy az elsûrûsödött koronaszerkezetbõl, a rosszul végrehajtott metszésbõl, a hajtásválogatás elmaradásából adódó vegetatív túlsúly gyakori oka a hiányos rügydifferenciálódásnak, az alacsony terméshozamnak. Az idei tavaszi fagykár miatti teljes vagy részleges terméskiesés mellett sokfelé látni túl erõs hajtásnövekedést. Ez jó alkalmat kínál a korona megújítására is, de a felesleges hajtások - különösen a sok vízhajtás - mielõbbi eltávolítása nagyon fontos teendõ, mert ennek elvégzésével a fa energiái a megmaradó részekbe áramlanak. A ritkítás után megszûnik az önárnyékoltság miatti fényhiány, következésképpen virágrügyek nagyobb számban képzõdnek és jelentõsen javul a ritkítás utáni hajtásállomány beérése, télállósága is.


Dr. Szûcs Endre
Gyümölcs és Dísznövénytermesztési Kutató Fejlesztõ Kht.
1223 Budapest, Park u. 2.