MENÜ

Aratás elõtti jótanácsok

Oldalszám:
2013.02.19.
A nagy nyári aratási munkálatok megkezdése elõtt a zökkenõmentes szezon lefolytatás érdekében a kombájn üzemeltetõknek célszerû az alábbiakat szem elõtt tartani.
Könnyû dolga van-volt annak aki idejében gondoskodott -még az elmúlt szezon végén- a gépek állapotfelmérésérõl és az esetleges alkatrész megrendelésérõl, pótlásáról.

Ma már a kombájnoknak szinte aratásra készen kell állni, hogy a tulajdonost meglepetés ne érhesse a nagy nyári kampányban, azonban az alábbiak szerint néhány gondolattal rá világítunk mire kell odafigyelni szezonkezdés elõtt.

Vágóasztal:

A vágóasztalon a kopóalkatrészek jó állapotban tartása elengedhetetlenül fontos, úgymint kaszapengék amelyek ma már csavarozható kivitelben is kaphatóak a gyors könnyû csere érdekében, kaszaujjak, ha a behordó csiga csigalevelei élesek már az anyagáramlás kezdeti szakaszában megkezdõdhet a szemtörés. A tiszta vágást nem csak a jó kasza állapot határozza meg, hanem a motolla állapota is befolyásolja úgymint a bedobó ujjak megléte amelyet ma már külön-külön is felcsavarozhatunk, fontos a bedobó ujjak tartóinak persely jó állapota is. Természetes az anyagáramlás folyamatosságának érdekében a vágóasztal fenéklemezének horpadásoktól, kiszakadásoktól mentesnek kell lennie.

Ferdefelhordó:

A ferdefelhordónál a ferdefelhordó láncok jó állapota a legfontosabb, amelyet az optimális láncfeszesség szem elõtt tartásával kaphatunk meg hosszú idõre. Ha a feszítési lehetõség elfogyott láncszemek kivételével még beállíthatjuk a lánc feszességet, de ebben az esetben nagyon figyeljünk a lánc kopottságára. A laza lánc azon túl hogy feleslegesen koptatja a csúszókat lánc szakadáshoz lánc félrejáráshoz vezethet amely beláthatatlan károkat okozhat.

Cséplõmû:

A kombájnok lelke köztudottan a cséplõmû azon belül is a cséplõdob és cséplõkosár /ill. dobok és kosarak/ amelyek állapota a cséplési teljesítményt erõsen befolyásolja. Mindenképpen szükséges a cséplõdob és cséplõkosár szegmensek kopás állapot vizsgálata és szükségszerinti felújítása, köszörüléssel, szegmens cserével, a cséplõdobon verõlécek cseréjével. A cséplõmûhöz szorosan kapcsolódik az utóverõ dob amelynek állapotát szintén át kell vizsgálni, szükség szerint javítani. Az utóverõ dobnál nagyon fontos az utóverõ lemezeinek vizsgálata, hogy esetlegesen nem repedtek-e, mivel a dobba bekerülõ por kiegyensúlyozatlanságot okoz amely csapágy esetlegesen tengelykiverõdéshez vezethet. Természetesen ennek a szezon közbeni javítása nagy veszteséget jelent. Különösen fontos a cséplõdob variátor mûködéses állapot vizsgálata, az elégtelen mûködést szorulást, szoros nehéz mûködést mindenképpen meg kell szüntetni, amelyek elhagyása beláthatatlan többlet költségekkel járhat.

A cséplõdob, cséplõkosár, utóverõ dob, variátor felújításokat mindenképpen célszerû szakmûhelyekkel /pl. IKR javítómûhelye/ elvégeztetni, mert ezen egységek felújítása speciális felszereltséget igényel /pl. dinamikus kiegyensúlyozó pad/.

Szalmarázók:

A minél kisebb veszteség eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a szalmarázóládák jó állapota, tehát a láda betétek épsége amely a betétek cseréjével javítható. Figyelni kell a csapágyak megfelelõ hézagára mert a túl nagy hézag a tengelyek ovalításához vezethet /különösen a facsapágyas megoldásoknál/ amely tengely törést esetlegesen láda törést is okozhat.

Amennyiben a kombájn szalmaszecskázóval szerelt a szecskázó kések állapotára és beállítására oda kell figyelni.

Tisztítószerkezet:

Különösen fontos a rostaszekrény tartó-mozgató mechanizmusának szilent-blokk felülvizsgálata szükség szerinti cserével elkerülhetõ, a rostaszekrény esetleges törése. Természetesen a rosták és a szelelõ állapotát is felül kell vizsgálni. Fontos , hogy a lamellás rosták lamellái ne ill. a lamellák tartó-tengelyei ne legyenek kikopva, mert a kopott tengelyû lamellákkal lehetetlen a jó beállítást ill. a megfelelõ tisztaságot elérni

Az elõzõek szerint ismertetetteken kívül természetesen az ékszíjhajtások és lánc hajtások állapotát körültekintõen át kell vizsgálni szükség szerint cserélni kell különösen ügyelve arra, hogy azon ékszíjaknál amelyeknél észlelünk már elhasználódási jeleket mérlegelni kell az estleges szezon közbeni csere (pl. csáplõmû-ékszíj) mekkora kieséssel járhat.

Ugyancsak körültekintõen kell eljárni azon zsírzóhelyek körül amelyek a nem vagy nehezen zsírozhatóak, szükség szerint az adott részegységet szét kell szerelni az egyértelmû áttekintéshez. Különösen figyelemmel kell eljárni ha esetleges repedéseket észleltünk különösen fontos ezt öregebb 8-10 éves gépek esetében, ugyancsak fontos az erõs korróziók okainak feltárása és megszüntetése.

Különösen fontos a közlekedésbiztonsági berendezések /fékek, világítások/ kifogástalan mûködésének megléte illetve biztosítása.

Öregebb kombájnok esetében a hidraulikus vezérlõtömbök környékén a munka hengereknél a szimeringek, gumigyûrûk "öregedésébõl" adódóan olajszivárgás elõfordulhat amely megszüntetése elengedhetetlenül szükséges egyrészt a fokozottabb tûzveszély, másrészt a gazdaságosság végett.

Fontos az elektromos vezérlõ-szabályozó rendszer áttekintése is különösen azoknál a gépeknél ahol a már forgásvisszajelzõk /cséplõdob, ferdefelhordó, magfelhordó, kalászvisszahordó, szalmaszecskázó, szelelõ/ , automatikák /pl. vágóasztal szabályozó, rostaszekrény szintezõ, motolla-menetsebesség, stb./ segítik a gépkezelõk munkáját. Ilyenek a forgásvisszajelzõk állapotának mûködésének felül vizsgálata.

Az elektromos rendszer a hidraulikus rendszer ill. az egész kombájn átvizsgálásához ma már rendelkezésre állnak a márkaszervize képviseletek /pl. IKR Rt. Bábolna/ amelyek elvégzik adott esetben a kombájn teljes átvizsgálását s szezonra való felkészítését, természetesen elõre egyeztetett idõpontban és feltételekkel.

Mindenképpen fontos a 2,5 m szélességet meghaladó kombájnokhoz az útvonal engedélyek beszerzése a tûzoltó készülékek felszerelése, szikrapróba elvégzése.

Remélem ezzel a kis rátekintéssel is sikerült a kombájn üzemeltetõket elõsegíteni a gépek lehetõ legjobb felkészítéséhez a nagy nyári megpróbáltatásra.


Körmendi Miklós
Nagyigmánd, 2002. május 16.