MENÜ

Az õzbak korának meghatározása

Oldalszám:
2013.02.19.
A pontos kormeghatározást az õznél általában az alsó állkapocs fogai kopása alapján tesszük. Az õz fogképlete a következõ
V3 V2 V1 E3 E2 E1 E1 E2 E3 V1 V2 V3
--------------------------------------------------------------------------------- = 32
V3 V2 V1 E3 E2 E1 M4 M3 M2 M1 M1 M2 M3 M4 E1 E2 E3 V1 V2 V3

„V” a zápfogakat, az „E” az elõzápfogakat, az „M” a metszõfogakat jelöli. A teljes kifejlõdött fogsor az õz élete elsõ évének betöltésével alakul ki. Ezt követõen a kormeghatározást a fogak kopása alapján végezhetjük el.

Életének elsõ éveiben elõször az elõzápfogak, majd korának elõrehaladtával a zápfogak és a metszõfogak kopása alapján következtethetünk az õz korára.

A kezünkben tartott trófea alapján könnyû dolgunk van a korának megállapításával. Élõhelyén viszont az agancs és a testméretek összhangjára kell hagyatkoznunk a bírálat során. Fontos ismernünk területünk élõhelyi adottságait és az itt található õzek genetikai értékét. A korcsoportok elkülönítése viszonylag egyszerû feladatnak látszik.

4 éves korig fiatalnak, 5-6 éves korban középkorúnak, 7-8 évesen golyóérettnek, míg 9 év felett öregkorúnak tekintjük.

- Az elsõ agancs már legtöbbször villás nagy hatos. Erõs szárak tompa ágvégek jellemzik. Koszorúja még fejletlen, körkörös gyöngyözésre hasonlít. Az agancs tövek magasak, vékonyak, egymáshoz közelítõek. Kívánatos a legalább 1 fülhossz.
- A második ill. a harmadik agancs szabályos hatos erõs szárakkal, tompa ágvégekkel. Már megjelenik a valódi koszorú, ami a bak korosodásával általában erõsödik. Az agancstövek párhuzamosak.
- A negyedik-ötödik agancsot erõs, jól gyöngyözött szárak, fejlett rózsák, hosszú erõs tagok jellemzik. Az öt-hat éves bak agancsa mutatja a legszebb képet. A további két-három évben, ha az idõjárási viszonyok is kedvezõen alakulnak, képes még növelni az agancsát vagy megismételni a felrakást.
- A 7-8 éves golyóérett bak trófeáját, hosszú erõs szárak, közepesen hosszú szépen kifent tagok jellemzik. Látszanak rajta a visszarakás jelei, de fajsúlya és néha a köbtartalma erõsebb az elõzõ évekbelinél.
- 9 éves és ennél idõsebb bakok agancsa erõsen mutatja a visszarakást, ami lehet az évek során fokozatos, vagy hirtelen egyik évrõl a másikra drasztikus.

A szár vastagsága szintén nagymértékben változik a korral. 1-3 évig a szár súlypontja az agancs felsõ 1/3-adára esik. Az ágak rövidek, vastagok. A középkorú bakok agancsa egyenletesen vastag, az ágak hosszúak, egyenesek. Az öregkori agancson az „erõ” szembetûnõen az alsó egyharmadra tevõdik. Feltûnõ a szár és a hátulsó ág megrövidülése.

Szabad területen jó támpontot nyújthat az agancstövek és a rózsák egymáshoz való helyzete. Elölnézetbõl a koszorú vízszintes síkhoz mért állása.

A fiatal korosztály egyedeire jellemzõ a koszorúk V állása a belsõ oldaluk a vízszintes sík alatt van, az agancstövek befelé mutatnak.

A középkorú bakok agancsán a koszorúk közel vízszintesen síkban helyezkednek el, az agancstövek pedig közel párhuzamosak.

Az idõsebb korosztály rózsája fordított V állást mutat, kifelé dõlõ helyzetet vesz fel.

Többen tévesen a lecsorgó rózsát az öregkor jelének tekintik, pedig a koszorú jellege egyedi sajátosság. Sok középkorú egyeden megfigyelhetjük az ilyen lecsorgó tetõsödõ koszorút.

A trófeát ismét kezünkben tartva némi támpontot nyújthat a koponyacsontok varratainak elcsontosodása és a koponyacsontok vastagsága.

- A fiatal bak koponyája vékony, szinte áttetszõ, a varratok kiemelkedõk, jól láthatók.
- A középkorú bak koponyája már szilárd csontozatú, a varratok kezdenek belemosódni a koponyatetõ síkjába.
- Az öreg bak koponyacsontjai vastagok, a varratok laposak, a koponyacsontok egymásba olvadnak.

Segítséget nyújthat még az orrsövényporc elcsontosodása alapján történõ Rajnik-féle kormeghatározás. A módszer a kiskoponyával kikészített fogsor nélküli trófeák bírálata során használható. Ugyanis a kor elõrehaladtával az orrsövényporc mind nagyobb hányada válik csontossá.

Remélem írásom nem ad okot félreértésekre és bízom benne, hogy némi segítséget nyújthattam az õzbak trófeák helyes elbírálásában.