MENÜ

Minden kukoricatermelõnek: Támad az amerikai kukoricabogár!

Oldalszám:
2013.02.19.
Az amerikai kontinensrõl az utóbbi 150 évben már több súlyos mezõgazdasági kártevõt (filoxéra, kaliforniai pajzstetû, vértetû, burgonyabogár, kaliforniai virágtripsz stb.) hurcoltak be Magyarországra.
Az Észak-Amerikából származó amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) egyedeit az 1980-as évek végén – valószínûleg légi úton – hurcolták be Európába. A bogarak és a lárvák károsítását elõször egy belgrádi repülõtérhez közeli kukoricatáblán észlelték 1992-ben.
A kártevõ gyorsan terjeszkedett és Jugoszlávia felõl 1995-ben érte el délkeleti határainkat, s manapság hazánk csaknem minden részén elterjedt.
Kártétele évrõl-évre erõsödik és mind több kukoricatermesztõnek okoz fejfájást, mert a nyáron károsító kukoricamoly és gyapottok-bagolylepke mellett még egy veszélyes rovarkártevõt, az amerikai kukoricabogarat is figyelniük kell a június elejétõl kezdõdõ és szeptemberig tartó idõszakban.

A kártevõ leírása
A bogár 6-8 mm hosszú, testének alapszíne zöldessárga. Hasonlít a kalászosokban jól ismert vetésfehérítõ bogárhoz, de annál kissé nagyobb és teltebb. A szárnyfedõkön hosszanti fekete csíkok találhatók. A hímeket hosszú csápjukról, a nõstényeket duzzadt potrohukról ismerhetjük fel. A bogarak a reggeli és esti órákban aktívabbak, ilyenkor fürgék, gyors röptûek és a kukorica címervirágzata, nõvirágzata (bajusz vagy bibeszálak) közelében tartózkodnak.
Petéi 0,6-1 mm nagyságúak, piszkosfehér színûek és a talaj 15-25 cm-es mélységében fordulnak elõ. Általában csak kiásással, vagy tõkihúzással láthatók.
A lárva vékony, hosszúkás, sárgásfehér színû, feje barna, 10-18 mm hosszúságú és a gyökérzetben táplálkozik. Általában 4-5 hét alatt fejlõdnek ki a kukorica gyökerein.
Bábja 1 cm körüli, sárgás színû, és a talaj felsõ 10-25 cm-es rétegében, a gyökérzónában található.

Életmódja
Az amerikai kukoricabogár életmódja és kártétele a kukorica fejlõdési ciklusához kötött.
Évente egy nemzedéke fejlõdik, pete alakban telel a talajban. A bogarak a kukorica környezetében párosodnak, majd július végétõl megkezdik peterakásukat a talaj felsõ 15-20 cm-es rétegébe. Egy nõstény több száz, akár ezer petét is lerakhat. A lárvák kelésének kezdete a talajhõmérséklettõl függ, hazánkban ez május közepétõl–június közepéig várható. A kikelõ lárvák a gyökerek által termelt szén-dioxid révén találják meg a tápnövény gyökérzetét. A báb állapot 5-10 napig tart, majd az „új” bogarak a talajból apró lyukakon át bújnak elõ.

Kártétele
– A bogarak kezdetben a kukorica leveleit hámozgatják; a vetésfehérítõnél durvábban, s az érközi mezõkkel nem határolva. Késõbb, a kukorica virágzásának kezdetétõl a címeren a pollentokokat, a nõvirágzaton a bibeszálakat fogyasztják. A virágrészek pusztításával kisebb-nagyobb termékenyülési veszteséget okoznak, ami hibridvetõmag-termesztésben és csemegekukoricában érzékeny terméskieséshez vezethet.
– A lárvák elõször járatokat rágnak a hajszálgyökerekben, késõbb pedig a támasztógyökereket rágják szét. Ha megsértik a központi edénynyalábot, a károsított gyökérrész elpusztul.

A lárvakártétel következtében a növényt könnyen ki lehet húzni a talajból és a tövek hajlamosak a megdõlésre. A kártétel súlyosságától függõen a szárak részlegesen, vagy teljesen megdõlnek, jellegzetes „lúdnyak” tünetet mutatnak. Általában a tövek a fekvõ helyzetükbõl igyekeznek függõleges irányba nõni, de a csõ súlya, esetleg szélvihar kidöntheti õket. A károsított tövek betakarítása nehézkes, vagy egyáltalán nem lehetséges.

Elõrejelzésük
A hím bogarak gyûjtésére a szexferomon-csapda eredményesen alkalmazható. A gyakorlatban nagyon jól beváltak a CSALOMON- típusú csapdák. Kevésbé megbízhatóan, de mindkét nem egyedeit fogják a ragadós sárgalap-csapdák. Június közepén kell kihelyezni õket a növényre, s a fogás rendszeres számbavétele mellett a kapszulát (havonta) és a ragacsos fogófelületet (legalább kéthetente) cserélni kell.

A védekezési küszöbérték meghatározása
A védekezési döntést a növényeken ill. a talajban található kukoricabogár imágók, valamint a lárvák számbeli elõfordulása alapján kell kialakítani.
A növényenkénti bogárszám megállapításához a kukoricatáblákon július-augusztusban rendszeres felvételezéseket folytassunk. Ennek során a tábla több részén vizsgáljuk meg a növényeken tartózkodó bogarak átlagos számát. Hibridvetõmag-termesztésben 1-2 db bogár/növény, csemegekukoricában 2-4 db/növény, takarmánykukoricában 10 db/növény fölött készüljünk a bogarak elleni védekezésre.
A lárvák ellen – megelõzõ talajfertõtlenítés hiányában – még a kultivátorozás idején lehetõség nyílik a védekezésre. Ennek szükségességérõl növényvizsgálat alapján gyõzõdhetünk meg.
Június elején-közepén a tábla 10 helyén 1-1 véletlenszerûen kiválasztott növényt ásóval emeljünk ki a talajból úgy, hogy a teljes gyökérzet megmaradjon. A kiemelt talaj- és gyökérmintát sötét fólián morzsoljuk szét, vagy egy vödör vízben mossuk le. A lárvák a víz tetején lebegnek és így megszámolhatók.
Az így kapott eredmények alapján növényenként 8 lárva fölött védekezni kell!

A védekezés lehetõségei
– agrotechnikai
A védekezés legegyszerûbb és leghatékonyabb módja a vetésváltás. Kukorica hiányában ugyanis a tojásból kikelõ lárvák más növényen nem tudnak kifejlõdni, a talajban elpusztulnak. A vetésváltásra jogszabály is kötelez (7/2001. [I. 17.] FVM rendelet 7. melléklete), mely szerint a lárvával fertõzött táblán a következõ évben kukoricát vetni tilos.

– kémiai
• bogarak ellen
A beavatkozás akkor indokolt, ha a bogarak száma meghaladta a veszélyességi küszöbértéket és a virágzás még javában tart.
A kezelés légi úton, vagy hidastraktorral a kukoricamoly és gyapottok-bagolylepke ellen felhasználható készítmények (Thionex 35 EC (2,0 l/ha), Karate 2,5 WG (0,5 kg/ha), Decis 2,5 EC (0,3 l/ha), Fury 10 EC (0,2 l/ha), Sumi-Alfa 5 EC (0,3 l/ha) ) egyikével végezhetõ, kizárólag esti, méhkímélõ technológiával. A permetezést nagy lémennyiséggel (legalább 90 l/ha) és nedvesítõ szer hozzáadásával végezzük.
A permetezés úgy a leghatékonyabb, ha valamennyi – bogárkártételtõl sújtott – termelõ védekezik a környéken, ezáltal az ismételt betelepedés esélye csökkenthetõ.

• lárvák ellen
A lárvakártétel mérséklésére a vetéssel egymenetben, vagy a kultivátorozáskor kijuttatott rovarölõ talajfertõtlenítõ szerek javasolhatók.
A készítményeket sorkezelés formájában a talajba (a gyökérzónába) kell adagolni. Felhasználható pl. a Chinufur 40 FW (2,0 l/ha), a Counter 5 G (15 kg/ha), a Force 10 CS (0,5 l/ha) és a Marshal 25 EC (2,0 l/ha).
Amennyiben a technikai háttér lehetõvé teszi, sokkal eredményesebb a június eleji kultivátoros kijuttatás, mert a vetéskor talajfertõtlenítésre használt készítmények a lárvakelés idejére hatékonyságukból sokat veszítenek.
Azokon a táblákon, ahol elõzõ évben nem kukoricát termeltek – a lárvák elleni védekezésre nincs szükség.

A kártevõ elõnyben részesíti a kukoricatermesztés számára legjobb minõségû talajokat, ezért a lárvakárt (növénydõlés) észlelõ termelõk tegyenek meg mindent a kukoricabogár leküzdésére és mérsékeljék a következõ évek gazdasági veszteségeinek esélyét.

Vörös Géza, Tolna Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat – Szekszárd