MENÜ

Magyarországon tartott sertésfajták és hibridek

Oldalszám:
2013.02.19.
Forrás: Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet által 2000-ben kiadott Fajtajegyzék.
SERTÉSFAJTÁK

Magyar nagyfehér hússertés
Legjelentõsebb hazai alapfajtánk, elsõsorban keresztezésekben és a hibridizációban az árutermelés anyai bázisát biztosítja. Törzskönyvezése közel 80 éves múltra tekint vissza, kialakítása az angol nagyfehérbõl (LW) indult el, szerepet játszott az edelschwein, az angol MW, és a svéd yorkshire is. A fej a törzzsel arányos, a homlokprofil gyakran homorúan ívelt, füle felfelé álló. Törzse középhosszú, nagy ráma, mérsékelten dongás mellkas, szilárd lábszerkezet, jó konstitúció jellemzi. Anyai teljesítménye mind szaporaságban, mind felnevelésben kiváló, vágóértéke közepes.
Gazdasági mutatók:

Született élõ malac/alom: 10,6
21 napos élõ malac/alom: 9,2
Napi testtömeg-gyarapodás: 829 g
Takarmányértékesítés: 2,93 kg/kg
Színhúsarány: 54,1 %

Magyar lapály
1981-tõl törzskönyvezett fajta. A törzskönyvbe azok a jól honosodott, akklimatizálódott fajták legjobb populációnak egyedei kerültek, melyek bizonyos szaporasági és HV tulajdonságokban elérték a célparamétereket (pl.: < 2800 g/kg takarmányértékesítés, 11 db / alom élve születés, 44 % < értékes húsrészek aránya, stb.), és a küllemi bírálaton megfeleltek. A magyar lapály tehát nem fajtakonstrukció, az egyes populációk (összesen 6 svéd, 1 holland és 1 német lapály tenyészetrõl van szó induláskor) maradtak fajtatiszták. Azóta természetesen egyéb lapályfajták is felhasználásra kerültek (norvég, ír, finn, dán, lapályok bevonásával) az egyes tenyészetekben.
Szaporaságra és vágóértékre nemesített fajta, árutermelõ tenyészetekben jellemzõen anyai nagyapa. Kívánatos a nagy ráma, hosszú feszes hát, közepesen mély mellkas, izmolt lapocka, telt combok, jó konstitúció, finom, szilárd csontozat, könnyû végtagok. A szõr és bõr fehér. A homlokprofil egyenes, vagy enyhén megtört. A fül tõben megtört, elõre lógó, a fejjel arányos.

Gazdasági mutatók:

Született malac/alom: 10,3
21 napos malac/alom: 9,3
Napi testtömeg-gyarapodás: 868 g
Takarmányértékesítés: 2,86 kg/kg
Színhúsarány: 54,9 %

Duroc
Közép vagy sötétvörös színû amerikai eredetû sertés. Bõre, túrókarimája, körmei palaszürkék. Feje rövid, ék alakú. Füle a felsõ harmadban megtört. Teste robusztus, a lábak masszívak, erõteljesek. Háta és ágyéka enyhén ívelt pontyhát. Hízékonyságra, vágóértékre és stressztûrõ képességre nemesített fajta. Húsának minõsége, szervezeti szilárdsága, környezettûrése egészen kiváló.
Keresztezésekben jellemzõen apai nagyanya, de lehet apai nagyapa, illetve fajtatisztán terminál kan is.
Gazdasági mutatók:

Született malac/alom: 9
21 napos malac/alom: 7,8
Napi testtömeg-gyarapodás: 835 g
Takarmányértékesítés: 2,96 kg/kg
Színhúsarány: 53,7 %

Hampshire
Amerikai származású sertés. Szabályos tarka, alapszíne fekete, a maron és a lapockán lehúzódó fehér öv jellemzi. A körmök feketék, esetleg viaszsárgák. Orrháta egyenes, fülei kicsik, felállóak. A hát és ágyék viszonylag rövid, enyhén ívelt. A lapockák és combok jól izmoltak. A csontozat szilárd, robusztus. Masszív, kemény végtagok. Szervezeti szilárdsága, környezettûrése kiváló.
Keresztezésekben apai nagyanya vagy nagyapa.

Gazdasági mutatók:

Született malac/alom: 8,1
21 napos malac/alom: 7,7
Napi testtömeg-gyarapodás: 756 g
Takarmányértékesítés: 2,68 kg/kg
Színhúsarány: 53 %

Belga lapály
Belga eredetû négysonkás lapálysertés. Viszonylag rövid orrú, széles homlokú, homlokprofilja enyhén megtört. Fülei lógóak. A teste kifejezetten rámás, a háta széles, kifejezetten jól izmolt. A combok, de kivált a lapockák, rendkívül izmoltak. Mellkasa dongás. Csontozata finom. A bõr és a szalonnaköpeny vékony, a combok belsõ felületén az erek kidudorodnak.
Szaporasági és hízékonysági eredményei nem jók, vágóértéke viszont kiemelkedõ. Környezettûrése, stressztûrõ képessége gyenge.

Gazdasági mutatók:
Született malac/alom: 8,4
21 napos malac/alom: 7,8
Testtömeg-gyarapodás: 754 g
Takarmányértékesítés: 2,91 kg/kg
Színhúsarány: 57,7 %

Pietrain
Belga eredetû fajta, eredete nem tisztázott. 1919-1920-ra teszik létrejöttének idõpontját, önálló fajtaként 1953-ban ismerték el. Szabálytalan tarka, szürke vagy fehér testfelületen pigmentált foltokkal. A szõr színe a fehértõl a feketéig foltosan változó. A majdnem fehér halvány foltostól a sötét alapszínû, fedett állatokig minden változat elõfordul. A feje rövid, a profilvonala enyhén tört, homloka széles. A fülei rövidek és felállóak, vagy elõrehajlók is lehetnek.
Extrémen izmolt hát, lapocka és comb jellemzi.
Környezettûrésével, stressztûrõ képességével, különösen kezdetben komoly problémák adódtak, ezek – többek között dán és német tenyésztõi munka hatására – jelentõsen enyhültek. Keresztezésekben, hibridizációban mindig apai partner, döntõen apai nagyapa, egyes hibridekben apai nagyanya, vagy fajtatiszta befejezõ kan. Az 50 %-os vérhányadú végtermék kissé lassú.

Gazdaság mutatók:

Született malac/alom: 9,1
21 napos malac/alom: 8
Napi testtömeg-gyarapodás: 738 g
Takarmányértékesítés: 2,95 kg/kg
Színhúsarány: 59,7 %

A fajtatiszta sertések tenyésztõ szervezete:
Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztõk Egyesülete
7400 Kaposvár, Dózsa György u.16. II/48.
Tel.: 82/312-159

HIBRIDEK

Dalland hibridsertés
Holland eredetû, háromvonalas diszkontinuens hibrid. Az elsõ tenyészállatok 1993-ban kerültek Magyarországra. 1998 óta elismert, honosított fajta. Jelenleg minden vonal rendelkezésre áll. Alkalmazkodó képessége nagyon jó, vonalai és a végtermék is stressz mentes. A végtermék színe fehér, feje közepesen hosszú, felálló fülekkel. A törzs középhosszú és hengeres. A combok és a lapockák jól izmoltak. A hibridet a nagy növekedési intenzitás és jó vágóteljesítmény jellemzi. A végtermékek homogének. A szülõk konstitúciója, lábszerkezete rendkívül erõs, hasznos élettartama hosszú. Az egész világon elterjedt.

Dumeco hibridsertés
Holland eredetû, négyvonalas diszkontinuens hibrid. Minden vonalát homozigóta stresszmentes egyedek alkotják. Jó húsminõségû és színhúskihozatalú végtermékei nagy homogenitást mutatnak.
Növekedési erélye és takarmányértékesítése is rendkívül jó. Anyai vonalai magas reprodukciós indexszel rendelkeznek, mind az élve született malacszám, mind a felnevelés tekintetében. A végtermék színe fehér, száraz, jól izmolt lapocka és combok jellemzik.

Tenyésztõ: Dumeco Breeding Hungary Kft.

Hódhib
Három illetve négyvonalas hazai tenyésztésû diszkontinuens hibrid. Apai oldal duroc x belga lapály.

Tenyésztõ: Hód-Mezõgazda Rt. Hódmezõvásárhely

Hungahib 39.
Magyar nemesítésû, négyvonalas diszkontinuens hibrid. Szõre fehér, a bõrön felületi pigmentfoltok elõfordulhatnak. A feje középhosszú, a törzzsel arányos, a fülek elõre állóak. A mar és nyak jól izmolt. Jó húsformák, szilárd szervezet. Környezettûrése kiváló. Az apai oldal pietrain x hampshire (PH) illetve HP.

Tenyésztõ: Hungapig Tenyésztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

ISV Pannonhibrid
Három vagy ötvonalas magyar diszkontinuens hibrid. A koca minden esetben keresztezett. A befejezõ kan duroc vagy pietrain eredetû vonal, vagy azok keresztezésével (PD vagy DP) elõállított F1 kan. A hibridet a szilárd szervezet és a jó húsformák jellemzik. A végtermékek környezettûrõ képessége kiváló. A végtermék fehér színû, bõrpigment elõfordulhat. Növekedési erélye nagyon jó.
Tenyésztõ: ISV BIO – AGRO Takarmánygyártó és Hústermelést Szervezõ Rt.

Kahyb hibrid
Hazai eredetû, kontinuens hibrid: a speciális tulajdonságokra szelektált apai vonalakat a rotációs keresztezéshez hasonló módon meghatározott generációs sorrendben (kombinálódó képesség alapján) párosítanak a nõivarú populációhoz. Az ily módon elõállított, keresztezett generáció végterméke és egyben anyai kiinduló bázisa is a további keresztezésnek.

Tenyésztõ: GENO KA-HYB Kft.

PIC hibridsertés
Ötvonalas klasszikus diszkontinuens hibrid. Az anyai vonal háromvonalas Camborough hibrid koca, fehér színû, esetenként vörös pigment folttal. A koca kialakításakor kiemelt szerepet kapott a hosszú hasznos életteljesítmény, az ellenálló képesség és a húsminõség. Stressznegatív, nagy növekedési erély és jó kombinálódó képesség jellemzi. A szülõpár kan kétvonalas, robusztus testalkatú, erõs lábak és kitûnõ húsformák jellemzik.

Tenyésztõ: P. I. C. Hungaria Kft.

Rattlerow hibridsertés
Három vagy négyvonalas diszkontinuens angol eredetû hibrid. Anyai nagyszülõ landroc (lapály x duroc) F1, az árutermelõ koca landroc x NF keresztezett (whiteroc). A whiteroc árutermelõ kocákat HC terminál kannal (angol NF sertésbõl kiindulva kialakított vonal) párosítják. Terminál kanként használható a landroc (lapály x duroc F1) is. Az anyai oldal kiváló szaporaságú, nagyon jó szervezeti szilárdságú.

Tenyésztõ: Dunapig Sertéstenyésztõ és Tenyészállat Forgalmazó Szövetkezet

Seghers hibrid
Belga eredetû klasszikus, ötvonalas hibrid, melynek szülõpár kocája háromvonalas, szülõpár kanja pedig kétvonalas keresztezésbõl származik. A végtermék fehér színû, bõre pigmentmentes. Feje rövid, homloka széles, fülei felállóak, illetve enyhén törtek. Törzse hosszú, háta izmolt, széles. A comb jól, a lapocka kifejezetten jól izmolt. Szilárd lábszerkezet és szervezet jellemzi.

Tenyésztõ: SEGHERSgenetics Kft.

Dr. Gács Pál