MENÜ

Minõségi termelés támogatása<BR>

Oldalszám:
2013.02.19.
Igénylõ (kedvezményezett):
Vetõmagtermelõ és forgalmazó, mûtrágyagyártó, 1-300 ha szántóterületen gazdálkodó, regisztrált termelõ, valamint az új szolgáltató szövetkezetek.
Támogatási forma:
Kamattámogatás: A regisztrált mezõgazdasági termelõk, valamint az áruhitelt nyújtók részére, 80 %-os állami kezesség- vállalás és 100 %-os hitel-kamattámogatás adható. A hitel tõkeösszegét a kálium-foszfor hatóanyag tartalmú mûtrágya és fémzárolt vetõmag vásárlásra kell fordítani, 15.000- 15.000 Ft értékben.

Általános feltételek:
A kezességvállalás igénybevételekor a minõségi termelés céljára felvett hitel összegével azonos mértékû árbevétel-engedményezés.
Hitelbiztosítékok.
Kamatmentes áruhitel-megállapodás, melynek futam- ideje legfeljebb 12 hónap.
Gyártó és forgalmazó szervezetek esetében elkülönített nyilvántartás vezetése.

Konkrét feltételek:
Termelõk esetében regisztráció, valamint a falugazdász igazolása.
Az áruhitelt nyújtók számára (kivéve a szolgáltató szövetkezet) terméktanácsi tagság, valamint a rendelet- ben meghatározott feltételeknek megfelelõ áruhitel meg- állapodás megléte.
A tartalmi és a formai követelményeknek megfelelõ „Igénylõlap” benyújtása, a szükséges nyilatkozatok, igazolások mellékelése.

Támogatás mértéke:
Az igénylés benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamat 100 %-a, valamint a hitel tõkeösszegére 80 %-os állami készfizetõ kezesség vállalás.

Igényelhetõ:
A kamatfizetést követõen, banki igazolással az illetékes adóhatóságtól.

Információ:
Részletes felvilágosítást a vetõmag-forgalmazóktól, mûtrágyagyártóktól, pénzintézetektõl, valamint a falugazdászoktól kaphatunk.