MENÜ

Növényvédelem

Szakfolyóirat > 2002/12 > Növényvédelem

A növényvédelmi elõrejelzés könnyen alkalmazható módszerei és eszközei

Napjainkban a mezõgazdasági termelés gazdaságosságának és a fogyasztók biztonságának érdekében egyre fokozottabb az elvárás, hogy a termesztés során alkalmazott kemikáliákat (növényvédõszerek, mûtrágyák stb.) ésszerûen, takarékosan használjuk fel. Ennek megvalósításához minden gazdálkodó számára elengedhetetlenül fontos a hatékony növényvédelmi elõrejelzés megvalósítása. Ezért úgy gondoljuk fontos, hogy megismertessünk vagy felelevenítsünk néhány egyszerû módszert és eszközt az elõrejelzés „fegyvertárából”.

Szakfolyóirat > 2002/12 > Növényvédelem

Õszi kultúrák növényegészségügyi helyzete

A vetések után minden kultúrában figyelemmel kell kísérnünk a mezei pockok betelepedését, felszaporodását. Az õsz beálltával felkeresik azokat a táblákat, ahol télen táplálékhoz juthatnak, hiszen nem alszanak téli álmot. Így a tél folyamán is károsítanak. Ha az idõjárás kedvez a fennmaradásuknak, tavasszal a legyengült növényállományban komoly károkat okoznak. Ez év õszén megfigyelhettük kisebb felszaporodásukat. A megyék többségében azokon a táblákon, ahol napraforgó, kukorica, burgonya, cukorrépa volt, a kötött talajokon a pocok egyedszám jelentõs. Az évelõ pillangósokban fokozott betelepedés indult meg egy - két megye kivételével. Gyakran elõfordul, a közepes - erõs szintû lakott járatszám 100 m2 - en, ahol foltszerûek a pusztulások. Ha ezeknek a pillangós kultúráknak az országos átlagfertõzöttségét nézzük, a gyenge és közepes szint között mozog. A védekezéseket még most is elvégezhetjük, amire azért is szükség van, mert az enyhe õsz elhúzódása miatt fokozódik a kártétel és a szaporulat száma. A védekezésnél vegyük figyelembe a szerek vadveszélyességét, és tartsuk be az elõírásokat.