MENÜ

Napraforgó fajtakísérletek<BR>Elõzetes a 2002. évi Napraforgó Leíró fajtajegyzékhez

Oldalszám:
2013.02.19.
A napraforgó mint legjelentõsebb olajos növényünk fontos szerepet tölt be a szántóföldi növénytermesztésben.
2002-ben a hazai napraforgó terület meghaladta a 421.000 km-t. Az országos termésátlag 1,9 t/ha volt. A kedvezõtlen idõjárási körülmények miatt, - különösen a forró május, június, július - a napraforgó állományok nem mindenhol mutattak kedvezõ képet az országban.

A hazai vetéseknél, ahol a talajokban megfelelõ volt a nedvesség, valamint a vetést követõen a csapadék ellátottság jó volt, kiválóan fejlett, gyommentes növényállományokat láthattunk.

A termés mennyiségét az idei évben a csapadékviszonyok nagymértékben meghatározták.

Tolna-megye eredménye kiváló példa erre. A megyei termésátlag meghaladja a 2,6 t/ha, s mint tudjuk az ország dél-nyugati részén kedvezõen alakultak a csapadékviszonyok, és a fellépõ gombabetegségek ellenére itt teljes sikert hozott a napraforgó termesztés, de a többi kultúrában is figyelemre méltó eredmények születtek.

Intézetünk az idei évben 4 éréscsoportban vizsgálta az államilag elismert napraforgó hibrideket.

Az igen korai csoportban 7, a korai csoportban 23 hibrid, a középérésû csoportban további 8 hibrid, míg az étkezési és madáreleség céljára termesztett hibridek száma 6 volt.

Az olajipari napraforgókat 17 termõhelyen sikerült értékelnünk, ami rendkívül kedvezõ helyszám az értékeléshez, és az eredmények megbízhatóságát növeli.

Az étkezési napraforgókat 15 termõhelyen tartottuk megbízhatóan értékelhetõnek. A kísérletek elhelyezkedését az 1. ábra mutatja.

Termés vonatkozásában általánosan elmondhatjuk, hogy az évjárat az elõzõ évek eredményeitõl elmarad, és az elmaradás különösen az igen korai éréscsoportot érintette. Azonban olajtartalom tekintetében kimagaslóan kedvezõ értékeket mértünk a kísérletekben.

Igen korai éréscsoport:

A csoport jelentõsége elsõsorban a koraiságban rejlik, azonban az olajipari napraforgók vetésterületének csak 3 %-át teszik ki a csoportba tartozó fajták.

A vizsgált fajták közül a Samanta iregszemcsei nemesítésû hibrid érdemel kiemelést. A hibrid kaszat és olajtermés vonatkozásában egyaránt szignifikánsan jobb eredményt adott, mint a csoportátlag. /1. táblázat/

Korai csoport:

A korai érésû napraforgók csoportja határozza meg gyakorlatilag az olajipari célra termesztett napraforgók eredményét hazánkban. A csoport vetésterületi részesedése 73 %. Természetesen ebben a csoportban vizsgáljuk a legtöbb fajtát és a nemesítõházak is ebben a csoportban kívánják bejelenteni és elismertetni hibridjeiket.

A napraforgó nemesítés látványosan fejlõdik, ezt a kísérleti eredményeik is bizonyítják. A kísérleti eredményeket vezetõ fajták az idei vagy az elmúlt évek újonnan elismert hibridjei közül kerültek ki.

Kaszattermés, olajtartalom vonatkozásában az 5 vezetõ hibrid rendkívüli figyelmet érdemel.

A LG5430/Diabolo és a Magnum a Limagrain cég hibridjei. A PR63A82 és a PR63A90 a Pioneer két meghatározó korai érésû fajtája. Az Alexandra PR pedig az olajipari napraforgók és a hazai termesztés piacvezetõ hibridje a Syngenta nemesítés. /2. táblázat/. A felsorolt 5 hibrid szignifikánsan jobb termést adott, mint a csoportátlag.

Középérésû csoport:

A középérésû csoport 24 %-os vetésterületi részesedéssel rendelkezik, Ebben a csoportban nem találunk szignifikánsan jobb termõképességû hibridet. Azonban az elsõ helyen szereplõ Arena PR Syngenta hibrid feltétlen figyelmet érdemel. A csoporton belül az elsõ, a hazai vetésterületen második helyen szerepel a plasmopara rezisztens középérésû hibrid.

A Zoltán Novi-Sad - Bácsalmás érdekeltségû hibrid, majd a Lympil Pioneer hibrid követi a rangsort.

Étkezési és madáreleség csoport:

Az étkezési és madáreleség céljára termesztett napraforgó vetésterülete 40 - 41.000 ha - országosan.

Kísérleteinkben a HSX9801 új amerikai étkezési hibrid vezeti a rangsort. A hibrid képviselõje a HUNGARO-SOL KFT.

Sajnos a hibrid vetésterülete elenyészõ. Örvendetes lenne, ha az étkezési napraforgót termelõk mihamarabb megismerkedhetnének a fajtával. /4. táblázat/.

Az államilag elismert napraforgók kórtani vizsgálata mindig rendkívül fontos volt és nagy feladatot jelentett a kísérletezõknek.

Az OMMI, valamint a kísérletekben közremûködõ nemesítõházak közös munkájának eredményét foglalja össze az 5. táblázat.

A kórtanilag viszonylag kedvezõ évjárat ellenére sikerült a gazdaságilag jelentõs, kárt okozó szár- és tányérbetegségeket megfigyelni. A fajtakísérletekben spontán fertõzési viszonyok mellett, illetve az OMMI röjtökmuzsaji provokációs kísérletében.

A táblázat eredményei segítenek kiválasztani az összkórtani értékben kedvezõ hibrideket.

A 2002. év eredményei véleményem szerint nagyon tanulságosak, azonban a hibridek értékelésénél több év eredményét kell figyelembe venni, mivel csak így lehetséges és biztonságos a fajtakiválasztás.

A termõképesség és olajtartalom mellett a kórtani tulajdonságokra is nagy figyelmet kell fordítani, annak ellenére, hogy az utóbbi évjáratok kórtani szempontból kedveztek a napraforgónak.

Szekrényes Gábor

OMMI

Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei

2002

Igen korai érésû csoport

1. táblázat

H i b r i d

Kaszattermés

Olajtermés

Olajtartalom

 

t/ha

%

kg/ha

%

%

Samanta

3,18

105,6

1553

107,3

54,25

Floyd

3,14

104,2

1533

105,9

54,15

Louidor

3,10

102,9

1518

104,8

54,25

Magog

3,06

101,6

1467

101,3

53,21

LG 5385

2,91

96,6

1429

98,7

54,39

Nova

2,88

95,6

1411

97,5

54,38

Floria

2,80

93,0

1225

84,6

48,45

Átlag

3,01

100,0

1448

100,0

53,30

SzD 5%

0,13

4,3

78

5,4

1,04

C.V. %

6,6

 

7,9

 

2,9

kísérletek száma

17

 

17

 

17

Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei

2002

Korai érésû csoport

2. táblázat

H i b r i d

Kaszattermés

Olajtermés

Olajtartalom

 

t/ha

%

kg/ha

%

%

LG 5430 (Diabolo)

3,65

112,1

1830

121,2

55,58

PR 63A82

3,59

110,3

1641

108,7

50,72

Alexandra PR

3,50

107,5

1547

102,4

48,84

Magnum

3,48

106,9

1770

117,2

56,60

PR 63A90

3,42

105,1

1557

103,1

50,48

Astor

3,35

102,9

1647

109,0

54,56

Cresus

3,31

101,7

1565

103,6

52,45

Florix

3,30

101,4

1599

105,9

53,55

Coriste

3,30

101,4

1487

98,5

49,89

Allstar RM

3,26

100,1

1418

93,9

48,12

KWS-Helia 04 RM

3,25

99,8

1514

100,2

51,59

KWS-Helia 18

3,25

99,8

1484

98,3

50,58

Altesse RM

3,24

99,5

1427

94,5

48,93

Hysun 321 PR

3,22

98,9

1442

95,5

49,52

Alzan

3,19

98,0

1423

94,2

49,42

Rigasol PR (Prodisol)

3,17

97,4

1360

90,0

47,46

Cledor

3,16

97,1

1516

100,4

53,21

Larisol

3,08

94,6

1370

90,7

49,36

Macha

3,07

94,3

1423

94,2

51,18

Sonrisa

3,07

94,3

1496

99,0

53,90

Pixel PR

3,06

94,0

1349

89,3

48,86

Manade

3,05

93,7

1473

97,5

53,46

Goldie

2,89

88,8

1398

92,6

53,59

Átlag

3,26

100,0

1510

100,0

51,38

SzD 5%

0,15

4,6

81

5,4

0,96

C.V. %

7,0

 

7,9

 

2,8

Kísérletek száma

17

 

17

 

17

Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei

2002

Középérésû csoport

3. táblázat

H i b r i d

Kaszattermés

Olajtermés

Olajtartalom

 

t/ha

%

kg/ha

%

%

Arena PR

3,38

103,6

1525

101,8

50,08

Zoltán

3,37

103,3

1459

97,4

48,02

Lympil

3,35

102,7

1573

105,1

52,23

Opera PR

3,34

102,3

1499

100,1

49,78

Masai

3,26

99,9

1562

104,3

53,10

LG 5645

3,20

98,1

1619

108,1

56,18

Zsuzsa

3,19

97,8

1441

96,2

50,18

Iregi HNK 173

3,00

91,9

1301

86,9

48,21

Átlag

3,26

100,0

1497

100,0

50,97

SzD 5%

0,14

4,3

68

4,5

1,00

C.V. %

6,2

 

6,7

 

2,9

Kísérletek száma

17

 

17

 

17

Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei

2002

Tenyészidõ alatti megfigyelések

Étkezési csoport

4. táblázat

 

H i b r i d

Kaszattermés

ezer
kaszat-
tömeg

tenyészidõ


átlagnál
tovább
virágzó

megdõlt


kidõlt


tányér
alatt
letört

Növény-
magasság

 
 

t/ha

%

g

nap

tövek %-a

cm

 

HSX 9801

3,05

108,8

121

126

4,0

0,8

0,7

7,1

138

 

Iregi szürke csíkos

2,76

98,5

72

122

3,3

2,5

1,9

1,7

153

 

IS 8004

2,76

98,5

133

124

4,7

3,7

7,1

3,1

168

 

Largo

2,76

98,5

141

125

2,6

2,5

2,8

2,0

155

 

Birdy

2,76

98,5

119

124

5,8

0,9

1,4

7,0

138

 

Marica-2

2,72

97,1

95

122

2,0

1,4

2,3

6,5

148

 

Átlag

2,80

100,0

114

124

3,7

2,0

2,7

4,6

150

 

SzD5%

0,13

4,6

6

2

       

10

 

C.V. %

6,2

 

6,8

2,0

       

5,3

 

Kísérletek száma

15

 

14

14

13

15

15

15

5

 

Államilag elismert napraforgók kórtani vizsgálatának eredményei

2002

5. táblázat

H i b r i d e k

S z á r b e t e g s é g e k

Tányérbetegség

 

Sclerotinia sclerotiorum

Diaporthe
helianthi

Macrophomina phascolina

Sclerotinia
sclerotiorum

 

fajtakísérlet

prov. kísérlet

fajtakísérlet

prov. kísérlet

f e r t õ z ö t t db %

I. Igen korai érésû csoport

1. Magog

29,3

67,4

14,2

25,9

6,6

2. Nova

15,3

57,1

20,1

15,0

3,3

3. Samanta

24,0

57,4

14,2

4,7

12,5

4. Flóra

9,4

47,9

8,1

4,6

55,7

5. LG 5385

13,1

50,4

13,1

7,3

16,2

6. Louidor

20,2

62,4

18,2

13,8

24,9

7. Floyd

20,8

59,2

16,6

13,1

13,0

Átlag

18,9

57,4

14,9

12,1

18,9

II. Korai érésû csoport

1. Macha

22,6

69,5

12,5

10,5

24,2

2. Goldie

20,1

57,8

23,9

25,0

20,0

3. Sonrisa

22,1

74,2

21,2

24,4

17,8

4. Alzan

14,8

48,3

19,8

7,4

26,2

5. Florix

17,4

41,3

12,6

7,1

11,2

6. Rigasol PR

8,8

42,1

18,3

7,5

6,9

7. Larisol

4,1

25,1

17,5

6,0

5,2

8. Hysun 321 PR

12,5

44,7

17,5

5,6

42,5

9. Alexandra PR

7,2

33,6

8,8

3,0

12,0

10. Pixel PR

12,5

53,4

25,1

14,0

32,7

11. Altesse RM

14,1

52,1

19,0

6,4

12,1

12. Cresus

11,4

41,3

18,5

12,7

37,9

Államilag elismert napraforgók kórtani vizsgálatának eredményei (folytatás)

2002

6. táblázat

H i b r i d e k

S z á r b e t e g s é g e k

Tányérbetegs.

 
 

Sclerotinia sclerotiorum

Diaporthe
helianthi

Macrophomina phascolina

Sclerotinia
sclerotiorum

 
 

fajtakísérlet

prov. kísérlet

fajtakísérlet

prov. kísérlet

 

f e r t õ z ö t t db %

II. Korai érésû csoport

13. Allstar RM

16,8

53,6

20,1

8,7

27,1

 

14. PR 63A90

14,8

44,2

23,6

15,3

9,9

 

15. PR 63A82

6,5

28,9

16,7

9,7

9,4

 

16. Magnum

7,2

34,5

31,0

7,4

10,4

 

17. Diabolo/LG 5430

4,5

18,1

22,6

8,1

2,5

 

18. Cledor

11,1

38,6

22,2

13,6

52,6

 

19. Coriste

17,2

42,5

17,0

13,9

31,6

 

20. Manade

13,5

54,2

20,9

15,3

6,1

 

21. KWS Helia 04 RM

15,8

43,0

18,9

8,3

3,0

 

22. KWS Helia 18

10,8

37,8

14,4

11,4

11,4

 

23. Astor

24,0

64,2

19,6

15,2

17,5

 

Átlag

13,5

45,3

19,2

11,1

18,7

 

III. Középérésû csoport

1. Lympil

11,8

31,3

20,8

8,6

6,0

 

2. Zoltán

14,1

35,5

8,9

3,2

5,1

 

3. Zsuzsa

8,1

17,5

2,1

1,8

10,8

 

4. LG 5645

17,8

38,7

16,6

7,0

15,8

 

5. Aréna PR

8,8

23,6

12,6

4,9

13,0

 

6. Opera PR

10,3

36,6

23,3

8,1

15,7

 

7. Masai

20,4

45,8

19,2

21,1

4,8

 

8. Iregi HNK 173

19,8

35,8

28,3

21,6

1,7

 

Átlag

13,9

33,1

16,5

9,5

9,1

 

IV. Étkezési csoport

1. Marica 2

8,8

24,9

11,7

29,4

7,9

 

2. Iregi szürke csíkos

24,2

54,4

18,4

8,7

4,8

 

3. S 8004

18,6

48,1

16,4

11,6

7,7

 

4. Largo

15,8

48,9

35,2

19,4

17,8

 

5. HSX 9801

8,3

35,7

18,8

11,0

5,8

 

6. Birdy

8,5

28,5

15,9

15,8

6,9

 

Átlag

14,0

40,1

19,4

16,0

8,5

 

Kísérleti helyek:


Jászboldogháza

Eszterágpuszta

Jánoshalma

Röjtökmuzsaj


Eszterágpuszta

Bicsérd

Kiszombor

Bicsérd

Iregszemcse

Kiszombor

Röjtökmuzsaj