MENÜ

Az új államilag elismert õszi káposztarepce fajták

Oldalszám:
2013.02.19.
Az augusztusi Országos Mezõgazdasági Fajtaminõsítõ Tanács ülésén Intézetünk az elmúlt három vizsgálati év eredménye alapján hat szabadelvirágzású és hét hibrid õszi káposztarepce állami elismerésére tett javaslatot.
Intézetünk elõterjesztése alapján valamennyi repcefajta állami elismerésben részesült.

A repce fajtaszortiment rendkívül bõséges hazánkban. Azonban az újonnan regisztrált fajták mennyiségi és minõségi, valamint kórtani tulajdonságaik rendkívül figyelemreméltóak.

A fajtaismeret a sikeres repcetermesztés elengedhetetlen feltétele, ezért az új fajták megismerése elméleti és gyakorlati szempontból minden termesztõ számára kiemelten fontos feladat. A hibridek termesztése esetén figyelmet kell fordítani a fajtákétól eltérõ termesztési technológiára.

A hat államilag elismert szabadelvirágzású fajta a duplanullás középérésû csoportba tartozik. /1. táblázat/

A sort a Madrigál nyitja, nemesítõje a Syngenta SA, Franciaország, képviselõje a Syngenta Seeds Kft. Budapest.

A fajtát kedvezõ termés és beltartalmi eredmények jellemzik. A Flávia a hazai nemesítõk munkája. A fajta jogosultjai a Luca BT. Fertõszéplak 50 %, valamint a Kiskun Kutatóközpont Kiskunhalas szintén 50 %-kal.

A Monsanto SAS. Franciaország új fajtája a Canberra hazai képviselõje a Monsanto Kft. Budapest. A német repcenemesítés eredménye a Wega. A Norddeutsche Pflanzenzucht Hans Georg Lembke KG, Németországban a repcenemesítés meghatározó szereplõje. A fajtát a Saaten Union Hungary Kft. Dombóvár képviseli hazánkban.

A Winnetou fajtajogosultja hazánkban a Saatbau Linz, Ausztria. A fajtafenntartó Danisco Seed, Dánia a fajtaképviselõje pedig a Hungaroseed Kft. Sopron.

A Luca BT, Fertõszéplak Pannónia fajtája kizárólag vetõmag export célú állami elismerést kapott.

A fajták 3 éves eredményeibõl kitûnik, hogy a fajták termés és minõségi tulajdonságaik sok esetben a hibridek eredményeit megközelítik, esetenként meghaladják.

A fajták várhatóan a hazai repcetermesztésben még jelentõs szerepet fognak betölteni az elkövetkezendõ években.

Az õszi káposztarepce hibrid nemesítés rendkívül gyorsan fejlõdik Európában. Az Ogura és MSL hibridek egyre jelentõsebb vetésterületi részesedést töltenek be. A hazai 120.000 ha vetésterület (2001-2002 évi tenyészidõszak) 14 %-án más hibrideket termesztettek, várhatóan ez a tendencia dinamikusan tovább fog növekedni.

Az Elouta a Rustica Prograin Genetique, Soltis Franciaország új hibridje. Alacsony erukasavtartalmú egy nullás hibrid. A képviselõje a Rustica Kft. Tata.

Hat duplanullás hibrid bõvíti az államilag elismert õszi repcéket:

Az Extra és az Externo a Monsanto SAS, Franciaország két új hibridje. Mindkét anyagot kiváló termés és beltartalmi eredmények jellemzik. A fajták képviselõje a Monsanto Kft. Budapest.

A Spirit a Syngenta Seeds AG, Svájc új dupla nullás hibridje, a fajtafenntartó a németországi leányvállalat, míg a Syngenta Seeds Kft. Budapest képviseli a fajtát hazánkban.

A Triangle a KWS Saat AG, Németország új anyaga. A KWS-RAGT Kft. Gyõr képviseli a hibridet hazánkban.

A Saaten Union-Hungary Kft. Dombóvár képviseletében két német hibrid kapott elismerést. A Baldur az NPZ, az Astra pedig a Raps GBR nemesítõi tevékenységet dicséri.

A hibridek elmúlt három éves eredményeit a 2. táblázat foglalja össze.

Az újonnan elismert fajták többségének folytatjuk a vizsgálatát a Leíró fajtajegyzék kísérleteiben.

A 2002-2003-as tenyészidõszakban az új, államilag elismert fajták közül több nagy területen fog vizsgázni az országban.

Reméljük az általunk közreadottakat a gyakorlati eredmények tovább fogják erõsíteni.

Szekrényes Gábor

OMMI

1. sz. táblázat

A 2002-ben államilag elismert õszi káposztarepce fajták kísérleti eredményei (2000-2002-es kivonat)

középérésû fajták

Tulajdonság

MADRIGÁL

FLÁVIA

CANBERRA

NPZ 9915
(WEGA)

Magtermés, t/ha (3 év átlaga)

3,62

3,43

3,34

3,32

%

116,8

110,6

107,7

107,1

Olajtermés, kg/ha (3 év átlaga)

1381

1179

1333

1254

%

112,6

96,2

108,7

102,3

Olajtartalom, % (3 év átlaga)

42,3

42,2

44,1

42,2

Erukasavtartalom, %

vetõmagban (3 év átlaga)

0,08

0,23

0,02

0,05

Erukasavtartalom, %

betak. termésbõl (2 év átlaga)

0,10

0,65

0,02

0,03

Glükozinolát tart., umol/g

(3 év átlaga)

20,0

21,6

13,9

12,6

Fehérjetermés, kg/ha

(3 év átlaga)

765

639

688

675

%

115,9

96,8

104,2

102,3

Fehérjetartalom, %

(3 év átlaga)

23,5

23,0

22,9

22,9

Tenyészidõ, nap

280

280

279

279

     

2001-2002

2002

Tulajdonság

DS 29164
(WINNETOU)

ST. DOUBLOL

ST. INDIÁN

ST. ORKÁN

Magtermés, t/ha (3 év átlaga)

3,16

2,98

3,43

3,03

%

101,9

96,1

-

-

Olajtermés, kg/ha (3 év átlaga)

1272

1140

1325

1135

%

103,7

93,0

-

-

Olajtartalom, % (3 év átlaga)

44,5

42,2

43,8

41,6

Erukasavtartalom, %

vetõmagban (3 év átlaga)

0,02

0,08

0,09

0,20

Erukasavtartalom, %

betak. termésbõl (2 év átlaga)

0,01

0,09

0,06

0,19

Glükozinolát tart., umol/g

(3 év átlaga)

15,6

21,7

21,0

20,0

Fehérjetermés, kg/ha

(3 év átlaga)

651

624

702

661

%

98,6

94,5

-

-

Fehérjetartalom, %

(3 év átlaga)

22,9

23,4

23,1

24,3

Tenyészidõ, nap

281

278

281

274

2. sz. táblázat

A 2002-ben államilag elismert õszi káposztarepce hibridek kísérleti eredményei (2000-2002-es kivonat)

középérésû hibridek

Tulajdonság

CWH 018
(EXTERNO)

RPC 904
(ELOUTA)

SPIRIT
(RNX 9703

CWH 017/
EXTRA

TRIANGLE

 

Magtermés, t/ha (3 év átlaga)

3,95

3,89

3,85

3,81

3,76

 

%

116,9

115,1

113,9

112,7

11,2

 

Olajtermés, kg/ha (3 év átlaga)

1548

1471

1507

1447

1407

 

%

119,1

113,1

115,9

111,3

180,2

 

Olajtartalom, % (3 év átlaga)

43,4

41,1

42,3

42,2

41,5

 

Erukasavtartalom, %

vetõmagban (3 év átlaga)

0,11

0,05

0,08

0,08

0,17

 

Erukasavtartalom, %

betak. termésbõl (2 év átlaga)

0,04

0,05

0,07

0,10

0,15

 

Glükozinolát tart., umol/g

(3 év átlaga)

22,4

30,4

25,1

21,5

25,1

 

Fehérjetermés, kg/ha

(3 év átlaga)

823

826

794

801

793

 

%

117,2

117,7

113,1

114,1

113,0

 

Fehérjetartalom, %

(3 év átlaga)

23,1

23,6

23,0

23,3

23,4

 

Tenyészidõ, nap

280

278

279

280

280

 
     

2001-2002

2002

2002

 

Tulajdonság

NPZ 9800
BALDUR

RG 9909
(ASTRA)

CODIX
ST.

ARTUS
ST.

EXPLUS
ST.

 

Magtermés, t/ha (3 év átlaga)

3,57

3,51

3,63

3,50

3,99

 

%

105,6

103,8

-

-

-

 

Olajtermés, kg/ha (3 év átlaga)

1398

1334

1373

-

-

 

%

107,5

102,6

-

-

-

 

Olajtartalom, % (3 év átlaga)

43,6

42,0

42,5

41,0

42,1

 

Erukasavtartalom, %

vetõmagban (3 év átlaga)

0,08

0,12

0,10

0,10

0,10

 

Erukasavtartalom, %

betak. termésbõl (2 év átlaga)

0,07

0,08

0,04

0,10

0,10

 

Glükozinolát tart., umol/g

(3 év átlaga)

12,8

17,2

23,4

17,0

23,0

 

Fehérjetermés, kg/ha

(3 év átlaga)

729

723

733

746

868

 

%

103,8

103,0

-

-

-

 

Fehérjetartalom, %

(3 év átlaga)

22,6

22,9

22,9

23,7

24,1

 

Tenyészidõ, nap

280

280

282

275

274