MENÜ

Az állatok szaporításának feltételei

Oldalszám:
2013.02.19.
A jogszabály szerint a szaporítás a nõivarú állat természetes úton történõ fedeztetése, mesterséges termékenyítése, továbbá genetikai anyagának felhasználása utód létrehozása céljából.
Szaporítás céljára csak olyan, egészséges hím- és nõivarú állatot lehet használni, amely fedeztetéssel, mesterséges termékenyítés útján, illetve genetikai anyagának felhasználása során átvihetõ fertõzõ és parazitás betegségektõl mentes, feltéve, ha az elismert tenyésztõ szervezet apaállat minõsítéssel látja el a hímivarú állatot.

Nem használható szaporítás céljára az olyan állat, amelyik öröklõdõ betegséggel, az utódok egészségét várhatóan súlyosan károsító, átörökíthetõ fejlõdési rendellenességgel terhelt, még akkor sem, ha az elismert tenyésztõ szervezet fajra, illetve fajtára vonatkozó leírása nem tekinti azt tenyésztésbõl kizáró oknak.

Fedeztetés, spermanyerés céljára kizárólag olyan állatot lehet használni, amelynek ivarszerve fedeztetésre, termékenyítésre alkalmas és megfelel a jogszabály elõírásainak.

A szolgáltatásként végzett természetes fedeztetésrõl az apaállat tartója köteles a jogszabályban elõírt nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban fel kell tüntetnie a vakcinázásokat és vizsgálatokat, amelyeket a kerületi fõállatorvos legalább félévente ellenõriz. A nyilvántartásnak tartalmazni kell az apaállattal meghatározott idõszakban érintkezésbe került állat azonosításra alkalmas adatait.

A köztenyésztésben természetes fedeztetésre használt apaállat tartója a használat helye szerint illetékes kerületi fõállatorvosnak köteles bejelenteni az adott területen tervezett fedeztetést, egyidejûleg a szükséges iratok bemutatásával igazolnia kell, hogy az apaállat megfelel-e a rendeletben elõírt feltételeknek.

Az állattartó költségére a köztenyésztésben vagy mesterséges termékenyítés céljából tartott apaállatokat az illetékes megyei (fõvárosi) Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Állomás által meghatározott betegségek ellen immunizálni kell, illetve vizsgálni kell a betegségek elõfordulását.

A köztenyésztésben való fedeztetésbõl ki kell zárni azt a hímivarú egyedet, amelynél az elõírt vizsgálatok közül valamelyik pozitív eredményt adott, vagy származási állományában súrlókór fordult elõ.

A vonatkozó [ 61/2002. (VIII.1.) sz. FVM] rendeletben az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeirõl, a meghatározott feladatokról, egyéb tudnivalókról részletes információkat az állami feladatokkal megbízott állatorvosoktól kaphatunk!Varga Gábor