MENÜ

Különleges gabonaszárítók Európa legnagyobb szárító-gyártójától!

Oldalszám:
2013.02.19.
Érdekes módon, Európa legnagyobb gabonatermelõ, s ezzel együtt gabonaszárító elõállító országából, Franciaországból (ezidáig) alig került behozatalra gabona- szárító Magyarországra, pedig a francia termelõk körében igencsak elismertek és népszerûek az LAW gabonaszárítók, s természetesen a Párizs közelében levõ gyárból, a világ minden tájára kerülnek folyamatos üzemû gabonaszárítók 1,5 tonna/óra kapacitástól akár 100 tonna/óra kapacitáshatárig évi 100-120 db-os nagyságrendben.
Molnár Kft, ezt a „mulasztást” szeretné bepótolni, amikor a Tisztelt Magyar Gazdálkodók figyelmébe ajánlja az LAW szárítókat, amelyek több szempontból is többet, jobbat, illetve másként nyújtanak, mint a többi piaci szereplõk.LAW, három szériában készít folyamatos üzemû szárítóberendezéseket, melyek fõ ismertetõjegyei az alábbiak (kukorica 25 %-ról 15 %-ra szárításában):1./ Az FC széria, hat modellbõl áll 1,5 - 5 tonna/óra közötti teljesítménnyel.2./ Az SBC-N széria nyolc, az SBC-L széria, tiz modellbõl áll : Ezek hõ vissza- vezetés nélküli szívott modellek 6,13-12,78 t/ó, illetve 9,88-23,53 t/ó kapacitással.3./ Az SBC-NE széria kilenc, az SBC-LE széria tíz modellbõl áll : Az LAW „E” tornyok különleges, hõ visszavezetéses szívott modellek, 7,3-12,78 tonna/óra, illetve 11,97-25,3 tonna/óra kapacitásig.Az LAW, szárító modulok igen tartós, elektrokémiai eljárással horganyzott acéllemezbõl készülnek. A szárító hideg és melegoldali elemei, a légcsatornák és a ventillátorházak igény szerint -esztétikus- ráégetett porfestéssel-is készülhetnek.LAW, változó méretû csörgedeztetõ lemezeket alkalmaz a szárítótornyon belüli jobb anyagkeveredés és ezzel a kíméletesebb és egyenletesebb szárítás érdekében.A kíméletes ürítés érdekében az ürítõegység mag-oszlopai alatt szabadon lengõ billenõ vályúkat alkalmaznak, amelyek sohasem okoznak mechanikai igénybevé- telt a meleg állapotból éppen visszahûtött, feszültség alatt lévõ szárított magnak. Ezzel jelentõsen csökkenthetõ a szemtörés, más megoldásokhoz képest.Az ürítés vezérlése is különleges, amennyiben gyors mozgású, levegõvel mûködõ munkahenger billenti az ürítõvályúkat. megakadályozva, hogy a fal mentén a termény lelassuljon, túlszáradjon, azaz TÛZGÓCOK keletkezzenek !Különleges, az LAW szárítók légtechnikája is. LAW, a szárítótorony tetején elhelyezett, fix lapátos, ÁLLANDÓ SZÁLLÍTÁSÚ, külsõ meghajtású, axiál, (ill. az FC szériáknál radiál) szívóventillátorokat alkalmaz, mellékáramú vezérléssel és rászerelt, a levegõáramlást ürítéskor lezáró zsaluzattal . Ezzel a légtechnikai megoldással, természetesen igen sokféle vezérlés és szabályozás alakítható ki, s ezek eredményeként az LAW szárító felhasználóbarát, nagyon kíméletes a maghoz és a környezethez, valamint energiatakarékos és jól automatizálható !LAW szárítói közül, a legkomplexebb SBC-NE/LE típusok légtechnikáján ke- resztül tekintsük át azt a technológiát, amely ezeket a szárítókat jellemzi :1./ Állandó légáramú, külsõ meghajtású, mellékáramú vezérléssel szerelt szívó ventillátor/ok, ürítéskori légáram lezáró zsaluzattal.A magasan elhelyezett ventillátorok eleve kedvezõbbek környezetvédelmi szem-pontból, mint az „oldalventillátorok”, s ez a telepítés engedélyezésében is elõnyös, különösen 13 m feletti „kipufogó” nyílás esetén. Ez a mûszaki megoldás, a mellékáramú szabályozó ( fals levegõ beszívó ) egységével egyenletes és jól szabályozható légátszívást tesz lehetõvé a szárítótoronyban.A szárított terményrõl annak ürítésekor, a súrlódó anyagmozgás miatt válnak le a legkönnyebben a por és más anyagszemcsék. Az LAW szárítókon ezeknek a levált szemcséknek a 95 % ának a szabadba jutását, ill.visszaszívását akadályozzák meg a ventillátorokra épített légáram lezáró zsaluk. Opcióban aktív szûrõt is ajánlunk !2./ Az LAW szárító, egyedülállóan kíméletes a magokhoz és a környezethez !A hõvisszanyerés, a hûtési maghõmérsékletre felmelegedett hûtõlevegõ hasznosítása, a nagyobb szárítóknál ma már alapkövetelmény, s az igen kedvezõ, 1.000 kcal/kg.víz alatti elpárologtató kapacitások elérésének az egyik záloga. Az általunk ismert valamennyi szárítón azonban ez a mag hõmérsékletû levegõ, közvetlenül a kazántérbe kerül visszavezetésre, ahol keveredik a primér szárítólevegõvel, s így juttatják vissza a teljes szárítózónába. (Ez, csupán nagyobb nedvességtartalommal betakarított terménynél elõnyös.) Csupán az LAW szárítók rendelkeznek olyan lehetõséggel, hogy ezt a mag hõmérsékletû levegõt részben, vagy egészben a kazán megkerülésével vezessék vissza az alsó szárító zónába. S hogy mi ennek a jelentõsége? Nos mindenekelõtt extra energia megtakarítás, plussz egy olyan kíméletes szárítás megvalósításának a lehetõsé- ge, amely az erre érzékeny, - fõleg humán élelmezésre, ill. élelmiszeripari felhasz- nálásra szánt - magoknál, a beltartalmi értékek még teljesebb megtartását és hasznosulását teszi lehetõvé ! ( Természetesen a beltartalmi értékek -vitaminok és aminosavak- megõrzése az állati takarmányozásban is fontos, különösen ha saját felhasználású egészségesebb takarmány elõállításához szárítjuk a terményeket ! )A hosszú távra beruházó gazdának érdeke az LAW technológiát választani !!!3./ Biztonságos és kiváló hõelosztású LAW gyártmányú szõnyegégõk :LAW, szárítóihoz önmaga gyártja az igen megbízható üzemû, jól szabályozható, szennyezõdésekre kevéssé érzékeny, olcsó és üzembiztos „gyertyás” gyújtású szõ- nyegégõit. A gáz szerelvény sort LAW, természetesen a legnevesebb gyártóktól szerzi be a világpiacon, s valamennyi szerelvényt teszteli a szállítás elõtt !4./ XXII. századi, érintõképernyõs folyamatvezérlés az LAW szárítókon !LAW, a vezérléstechnikában is példaértékû, rendkívül jól áttekinthetõ és könnyen kezelhetõ FELHASZNÁLÓBARÁT VEZÉRLÉSTkészített SBC gabonaszárító berendezéseihez.A teljesen automatizált, számítógépes vezérlést a kijelzõ képernyõn levõ szimbólumok megérinté-sével lehet szabályozni, illetve beállítani, miköz- ben a rendszer, a nagyszámú külsõ és belsõ szen- zor segítségével ellenõrzi a szárítás folyamatát.- Kíváncsi vagy rá, hogyan dolgozott a gépkezelõ - és a szárító - az elmúlt éjjel ?- Mennyit ürített és milyen maghõmérséklettel a szárító az elmúlt 24 órában ?- Volt-e leállás és milyen okból az elmúlt szezonban ?- Milyen volt a szárítólevegõ hõfoka tegnap ?Ilyen és ehhez hasonló kérdések tömegét képes megválaszolni ez a rendkívül fej- lett LAW folyamatvezérlõ automatika, amely természetesen tudományát nem csupán ellenõrzésre tudja használni, de képes megvalósítani szándékainkat, parancsainkat is a szárítás folyamán. Beállítható vele a lángkapacitás éppúgy, mint az ürítések üteme, de az is, hogy hány másodperccel az ürítés elõtt zárja le az égõt és a levegõelzáró zsalukat, majd hány másodperccel az ürítés után kapcsolja be ismét azokat. A vezérlés tehát már részben átvette az ember szerepét is, csak sok- kal kitartóbban és precízebben képes megvalósítani a szakmai elvárásokat nála !Nagy „tudománya” ellenére az LAW szárító kezelése, gyorsan elsajátítható !5./ Az LAW szárítók, nem csupán az üzemeltetésben mutatnak elõnyöket !Komoly feladat, hogy egy szárítótelep megfelelõ helyen, optimálisan gyorsan le-gyen felépíthetõ, telepíthetõ. LAW, FC (Farmer) szériája méretei miatt lényegé-ben összeszerelt állapotban kerül leszállításra a vásárlóhoz és 1-2 nap alatt üzem-kész állapotba hozható a kapcsolódó berendezésekkel (felvonók, ürítõ rendszer stb.) való összeépítést követõen.Az SBC szériák, -különösen a nagyobb méretûek- , már komolyabb felkészült- ségetés szerszámozottságot igényelnek a felállítás kapcsán, de éppen a modulok már említett stabil szerkezete, merevítõ- rendszerei stb. következtében lényegében 3-5 modulonként a kapcsolódó légcsatornákkal együtt a földön összeszerelhetõek kisebb emelõeszközökkel is. Ez komoly szerelési költség megtakarítást eredmé- nyez, hiszen az elõszerelés kevésbé képzett szakemberekkel is elvégezhetõ, az elõszerelt egységek helyreemeléséhez szükséges alkalmasan, drága emelõdarut és egyéb kiszolgáló gépeket csupán rövid ideig kell igénybevenni.LAW, ugyanakkor már megtervezte forradalmian új „Ready to start”, azaz „Indulásra kész” elnevezésû új szárító szériáját, amely lényegében elõszerelten érkezik a beruházóhoz, ahol néhány nap alatt már üzemkész állapotba hozható. Ez, különösen elõnyös lehet a rövid határidejû beruházási döntések megvalósításához !LAW szárítói a kiemelt pontokon túl, számtalan olyan egyedi, ötletes mûszaki megoldást is tartalmaznak, amelyek az egyszerû és biztonságos üzemeltetést és a hosszútávú, problémamentes alkalmazást szolgálják .Molnár Kft, a beruházás megvalósításához a témában jártas kiváló tapasztalatokkal rendelkezõ szakemberekkel áll a beruházók rendelkezésére, s számítógéppel készített engedélyezési, megvalósítási, és építési tervekkel áll Tisztelt Vásárlói szolgálatában.Természetesen, Molnár Kft, az LAW szárító ajánlattal együtt ugyancsak kiváló minõségû kiszolgáló berendezéseket, hídmérlegeket, magtári minõségellenõrzõ felszereléseket, fogadógaratokat, felvonókat, elõ és utótisztítókat, puffer- tartályokat, horizontális és vertikális (torony) gabona tárólókat kínál komplex telepi rendszerben, vagy egyedi technológiapótlás keretében egyaránt. Célunk, hogy a beruházás végén egy az európai elvárásoknak mindenben megfelelõ szárító-tárolótelep álljon a Tisztelt beruházók rendelkezésére.Legyen Ön is részese annak az innovációnak, amelyet LAW a gabonaszárítás, Molnár Kft pedig a telepi beruházások területén kíván képviselni a hazai piacon.KÉRJE MOLNÁR Kft. AJÁNLATÁT, MIELÕTTSZÁRÍTÓ - TÁROLÓ TELEPI BERUHÁZÁSRÓL DÖNTENE !ÍGÉRJÜK NEM FOG CSALÓDNI BENNÜNK !!!Molnár Kft. 2890 Tata,

Hamari D. u. 13/C

T/F: 34-480 104; 589 519

S z é l e s J ó z s e f

termék manager,

Mobil: 20 - 95 57 357