MENÜ

Az AGROORG Növénytermesztési (táblatörzskönyvi) programja

Oldalszám:
2013.02.19.
Az AGROORGANIZÁCIÓ Kft. 1990. évi alapításától (elõdszervezete 1981-tõl) szolgálja ki folyamatosan növekvõ partneri körét AGROORG védjegyû szoftvertermékeivel.

Az AGROORG integrált információs rendszerét ügyviteli- (Pénzügy-fõkönyv, Készletgazdálkodás, Tárgyi eszköz, Bérelszámolás) és ezekhez illeszkedõ speciális termelést és integrációt támogató programok (Földbérlet, Mezõgazdasági szolgáltatás, Szárítási-tárolási szolgáltatás, Növénytermesztés) alkotják. A legújabb, fejlesztett programunk a Növénytermesztés.
Az AGROORG Növénytermesztési programjának alapját a táblatörzskönyv képezi.

A termõföldrõl szóló törvény, a földhasználó kötelezettségének részeként a következõket mondja ki: „68.§ (1) A földhasználó tartozik megõrizni minden, a talaj védelmével kapcsolatos beavatkozás és tevékenység dokumentációját, továbbá köteles külön jogszabály szerint táblatörzskönyvet vezetni.”

Növénytermesztés irányítási -és benne Táblatörzskönyv- rendszerünkkel, gyorsan és praktikusan, eleget lehet tenni a törvényi kötelezettségeknek is a táblatörzskönyv elkészítésével. Emellett egy olyan információ forrás, amelynek segítségével folyamatosan figyelemmel kísérhetõ a költségek alakulása, könnyen készíthetõk ez alapján technológiai tervek és végezhetõk elemzések.

Az AGROORG programja segítséget nyújt a növénytermesztés irányításához azáltal, hogy elkészíthetõ vele a táblatörzskönyvi nyilvántartás, a mûveletenkénti mennyiségi és költségnyilvántartás. Elkészíthetõ vele az elmúlt év(ek) adatai alapján az egyes növényekre a technológia terv, ezáltal az ágazati terv, amely tartalmazza a kapacitásigényt, az anyagszükségleti (azon belül is a tápanyag-utánpótlás) tervet is. Mindezek mellett egyszerû ráfordítás-hozam, költség-jövedelem, hatékonyság elemzés is végezhetõ a segítségével.

Hogyan is mûködik a programunk?

Mûködhet önálló programként -ugyanúgy mint egy „farmer szoftver”- vagy pedig az AGROORG ügyviteli integrált rendszer részeként. Abban az esetben, ha használata önállóan történik, akkor a mûveleti és anyag felhasználási adatokat közvetlenül kell -a számítógéppel közölni- rögzíteni. Ha viszont az integrált rendszer részeként mûködtetjük, akkor csak azokat az adatokat kell a számítógépbe „bevinni” amelyek az ügyviteli analitikából nem vezethetõk át. Mivel az AGROORG Bérelszámolási programban már úgyis megtörténik a dolgozók munkautalványainak (teljesítménybér) feldolgozása, ezért innen kerülnek átvezetésre az adatok. Így „tudja meg” a program, hogy valamelyik táblán technológiai mûvelet történt. Ehhez hasonlóan az AGROORG Készletgazdálkodási szoftverben rögzített -növénytermesztési mûveletekben felhasznált- anyagok átvétele a táblatörzskönyvbe szintén gombnyomással megoldható feladat az integrált rendszeren belül. Ezen rendszerek együttes alkalmazásával, egyszeri adatrögzítéssel több feladat végezhetõ el egyszerre. (1. ábra) Mondhatni azt is, hogy a kötelezõ ügyviteli feladatok elvégzésével automatikusan elkészül a táblatörzskönyv technológiai mûveleti oldala is. Ezzel csökken a kötelezõ -ez esetben felesleges- adminisztrációra fordítandó idõ.

A táblatörzskönyv elkészítésével azonban még nem merül ki a program tudása. Az Európai Uniós csatlakozás felé haladva, a minõségbiztosítás feladataival együtt egyre fontosabbá válik a felhasznált hatóanyagok pontos idõbeli és térbeli regisztrálása. (Ezt az igényt a hagyományos táblatörzskönyv és „farmer szoftver” csak sok manuális munkával képes kielégíteni.) Az AGROORG Növénytermesztési programja a táblához tartozó helyrajzi számokat és bérleteket pontosan tartja nyilván. Így a növénytermesztõ -többségében földbérlõ is- képessé válik arra, hogy a föld tulajdonosával több évre visszamenõleg közölhesse az általa felhasznált anyagok és a területen elvégzett mûveletek adatait. Tovább könnyíti a helyzetet az is hogy a Növénytermesztési program képes az AGROORG Földbérlet- nyilvántartási programból átvenni a helyrajzi számokat és azok területeit, még tovább csökkentve az adatrögzítés mennyiségét.

Mit tud még a program?

Könnyen készíthetõ vele táblára adaptált technológiai terv és ezáltal ágazati terv, az elõzõ évi vagy több éves bázis adatok alapján, úgy mennyiségben, mint értékben. Ezáltal folyamatosan figyelemmel kísérhetõvé válik a terv megvalósulásának alakulása. Nyomon követhetõ, hogy miként alakulnak a technológiai mûveletek táblánkénti költségei, azok mennyiben térnek el a tervezettõl.

Nem utolsó sorban képes még egyszerû hatékonysági és igényességi mutatók (ráfordítás-hozam, költség-megtermelt érték, stb.) képezésére, összetett- és egyedi célvizsgálatra a mûtrágya felhasználásról és az öntözõvíz használatáról. És végül, a tábla talajkategóriája és a növény tápanyagigénye alapján, szakmailag elfogadott módszer felhasználásával javaslatot tesz a kijuttatandó mûtrágya hatóanyag (N,P,K) mennyiségére.Molnár Sándor, tanácsadó

(AGROORGANIZÁCIÓ Kft.)