MENÜ

Állattenyésztés

Szakfolyóirat > 2002/11 > Állattenyésztés

A nagyüzemi és szabadtartásos baromfitermelés lehetõségei Magyarországon

A magyar baromfiipar és baromfihús termelés az elmúlt évtizedekben sajátosan fejlõdött. Miközben a legkorszerûbb módszerek kerültek meghonosításra és a világ baromfiiparának legújabb tenyésztési, technológiai elemeit építettük be a nagyüzemi, integrált baromfitermelésbe, vele párhuzamosan megmaradt a háztáji és kisüzemi termelési mód is. Az iparág igazi fejlõdése a ’70-es, ’80-as évekre esett, ekkor alakultak ki a rendszergazda cégek irányítása mellett a termelési rendszerek és egyre több cég, késõbb maszekvállalkozás kapcsolódott hozzájuk. Ez a sajátos szocialista fejlõdés, amely sok tekintetben hasonlított az akkor már intenzíven és hatékonyan mûködõ nyugati integrációkhoz alakult át a rendszerváltást követõen. A szerkezet alapvetõen nem változott meg, csak a tulajdonviszonyok „igazodtak” az új helyzethez.

Szakfolyóirat > 2002/11 > Állattenyésztés

A szoptatás elsõ napjairól…

Az ellés utáni napok legizgalmasabb kérdése a koca étvágya. Ez egyrészt közvetlen hatást gyakorol a tejtermelésre, másrészt - és az elsõ pár napban szerintem ez a fontosabb - jelzi a koca közérzetét, általános állapotát. Korábban szó esett az MMA okairól és tüneteirõl, továbbá arról, hogy a klinikai kórforma csak a jéghegy csúcsa, a szubklinikai forma gyakoribb. A szubklinikai kifejezés annyit jelent az állattartó számára, hogy a tünetek az észlelhetõség határa alatt vannak, de vannak és hatnak. Az étvágytalanság lehet ennek indikátora.

Szakfolyóirat > 2002/11 > Állattenyésztés

Baromfiistállók szellõztetése

Egy elmúlt évi, a baromfitartás technológiai- és technikai (mûszaki) állapotra irányuló vizsgálat szerint tojótyúktartás esetében az épületállomány 45,5 %-a 1970 elõtt épült és ebben tartjuk állatállományunk 46 %-át. Húscsirke (brojler) tartásnál a helyzet közel hasonló, ott az épületek 40 %-a 1970 elõtt épült és ebben tartjuk állatállományunk 39 %-át. Az épületek másik közel 36 %-a a 70-80-as évek között épült. Az istállókban alkalmazott tartástechnológiák, a gépek és berendezések kora azonban nem mutatnak egyenes arányosságot az épület jellemzõivel, hiszen sok esetben ezekbe a régi épületekbe kerültek korszerû berendezések.