MENÜ

Kreatív nyelvtanulási módszer

Oldalszám:
2013.02.19.
A Kreatív Nyelvtanulási Módszer kidolgozója Gál Ottó, a nyelvtanulás magyarországi egyéni bajnoka, aki eddig 27 nyelvbõl tett középfokú állami nyelvvizsgát. Az eközben szerzett ismeretanyagára és saját tanulási tapasztalatára épült az új módszer szókincse és nyelvtani tematikája, amely mintegy 10 éves folyamatos kutatómunka eredménye. Az elmúlt tíz esztendõben az önálló tanulás mellett Gál Ottó tananyagaiból nagyon sokan tettek egy vagy több nyelvbõl sikeres nyelvvizsgát.
A Generalsoft Kft. kifejlesztette a módszer számítógépes változatát, amely teljesen új, hatékony tanulástechnikát mutat be. A tananyag felépítésébõl adódóan a „kreatív” nyelvtanuló már kezdettõl fogva aktív nyelvtudást szerez, amely még ha kevés is eleinte, de azonnal használható, mobilizálható. A rendszeresen ellenõrzött helyes megoldások sikerélményt, egészséges önbizalmat adnak, amelyek feltétlen szükségesek az idegen nyelven való megszólaláshoz.

Érdemes felsorolni a tananyag néhány elõnyös tulajdonságát:
- beszédorientált, önálló nyelvtanulásra alkalmas,
- kezdõ, vagy újrakezdõ szinttõl a középfokig tanulhatnak vele,
- több mint 10 ezer mondatrész, mondat célnyelven hangosítva,
- bármikor, ha a nyelvtanuló ideje engedi 5-10 percig érdemes ezzel tanulni,gyakorolni,
- akinek tanári segítség kell a tanuláshoz, használhatja kiegészítõ anyagként is,
- az idegennyelvû anyagok magyar oldala és felépítése szinte azonos,
-szóbeli, írásbeli teszt, tollbamondás, ’tolmácsolás’, felolvasás, felmérõ-vagy dolgozatírás is végezhetõ vele,
- valamennyi mondat, mondatrész kezelésekor adminisztrálja a teszt eredményét,
- nyilvántartja, hogy az elõre beállított teljesítményszintet hol nem érte el a tanuló és
- egyszeri beruházás, utána már „ingyen” oktat.


Az alapokról induló, 12 fejezetre tagolódó anyag felépítése eltér a szokványostól. A tanuló minden részegységnél elõször egy gondosan kiválogatott szókinccsel és annak használatát bemutató rövid, de szemléletes nyelvtani magyarázattal találkozik. Ennek alapján a tanuló mintegy 800-1000 tematikusan csoportosított példát kap fejezetenként. Ezek azonnal fordítható mondatrészek, mondatok (célnyelven hangosítva), amelyek megoldása gombnyomásra azonnal lehívhatók. Ezen példák megjelenési ütemét a képernyõn bárki pontosan beállíthatja. A teljes kétnyelvûség okán magyarról célnyelvre, illetve célnyelvrõl magyarra, írásban és szóban elvégezhetõ a feladat, s rögtön ellenõrizhetõ a megoldások helyessége. Ezzel nagyfokú nyelvtani pontosságra lehet szert tenni, a tanulónak sikerélménye is van, a célnyelvre való fordítás pedig az önálló tanulás mellett is nagymértékben növeli a nyelvi magabiztosságot és a beszédkészséget.

Az önellenõrzés nagyban elõsegíti, hogy a tanulók tökéletes nyelvhelyességet szerezzenek. Ezen kívül saját megítélése szerint, személyre szabva kijelölhet gyakorlásra megadott tárgyköröket, esetleg teljes fejezeteket. Százalékban meghatározhatja a minimális követelményszintet, s kiválaszthatja az elvégzés módját, (célnyelvrõl-célnyelvre fordítás, írásban-verbálisan stb.). A program minden szóra, kifejezésre, mondatra regisztrálja, hogy azt hányszor tesztelték, mennyi volt a helyes és hány százalékos a teljesítmény.

A több mint 10 ezer szöveg- és hangelembõl tetszõleges tesztanyagot, dolgozatot állíthat össze a tanuló. A teszt és dolgozat eredménye további értékelés vagy feldolgozás céljából háttértárolóra elmenthetõ. A tesztanyagokat (akár egy teljes gyakorlatot is) a programmal fel is lehet olvastatni.

Ez a módszer egyaránt alkalmas az írásos és verbális készségek fejlesztésére. A legnagyobb hézagpótló jelentõsége mégis a beszédkészség önálló megszerzése terén mutatott kiugró eredményeiben rejlik.

Ajánlható ez az anyag minden olyan kezdõ, újrakezdõ, vagy tudását feleleveníteni akaró nyelvtanulónak, és azoknak, akik tanulmányaik végén középfokú nyelvvizsgát szeretnének tenni. A tananyag 80 százalékos elsajátítása esetén a tanuló középfokú nyelvvizsgára jelentkezhet.

A kiváló szakmai felkészültségû anyanyelvû tanárok közremûködtek mind a szöveganyag lektorálásánál, mind a hanganyag elkészítésénél.

Jelenleg az angol és a német CDROM vásárolható meg (25 ezer forint plusz 12 százalékos áfa, vagyis 28 ezer forintért).

A programok minden olyan IBM kompatibilis számítógépen mûködnek, amelyen fut legalább a Win’95 operációs rendszer (újabb nem akadály) és van CDROM olvasója (min.8x), valamint hangkártyája. A program fut Apple PowerMac MacOS 8.0-9.2 környezetben is.

A telefonon történt egyeztetés után a program megtekinthetõ és megvásárolható, vagy postai utánvéttel megrendelhetõ az alábbi címen:

Generalsoft Kft.
8200 Veszprém, Hóvirág u.10.
Tel.: 70/2496-931
E-mail: [email protected]
honlap: www.sednet.hu/generalsoft