MENÜ

Tehéntej-termelõk figyelmébe!

Oldalszám:
2013.02.19.
Augusztus 30-án lépett hatályba a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a tehéntej termékpálya szabályozásáról szóló alaprendelet módosítása.
Fontos tudnivaló, hogy 2002. szeptember 1-ig, valamint 2003. január 1-jét követõen az a bázis kvótával rendelkezõ tejtermelõ, aki a részére megállapított kvótát részben vagy egészben nem kívánja igénybe venni, a kvóta jogosultságot másra átruházhatja vagy arról lemondhat. Az átruházást vagy a lemondást a Tej Terméktanácsnál elõzetesen be kell jelenteni. Kvótaátruházás esetén a Terméktanács küldöttgyûlése által meghatározott mértékben befizetési kötelezettséget állapíthat meg a kvótatulajdonos részére, amely a bejelentés napjára visszamenõ hatállyal válik jogerõssé.

A 2002. szeptember 1 - december 31. közötti idõszakban a báziskvótával rendelkezõ tejtermelõ, aki a részére megállapított kvótát részben vagy egészben nem kívánja igénybe venni, a kvótajogosultságáról lemondhat, de kvótáját másra nem ruházhatja át, nem engedheti át. Ez esetben is a lemondási szándékát a Terméktanácsnál írásban kell bejelenteni. A lemondás a bejelentésnek a Terméktanácshoz történõ beérkezésének napján hatályosul. A lemondási szándékot visszavonni nem lehet!A Terméktanács - elháríthatatlan külsõ ok esetét kivéve - 2002. szeptember 1-ig és 2003. január 1-jét követõen köteles részben vagy egészben megvonni a kvótát attól a termelõtõl, aki 6 hónapon keresztül a részére biztosított kvótának megfelelõ tejet nem vagy csak részben termelte meg. Az errõl rendelkezõ szabályozást a Terméktanács nyilvánosan köteles meghirdetni.A tejtermelõ 2002. szeptember 1-ig, valamint 2003. január 1-jétõl a kvóta szerinti mennyiségnél 5 %-kal többet vagy kevesebbet is jogosult teljesíteni. Ha a kvótától való eltérés 5 %-nál nagyobb, a Terméktanács az alapszabályban meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhatja a termelõvel szemben.A tejtermelõ - 2002. szeptember 1-ig és 2003. január 1-jét követõen - csak akkor mentesül a kvóta teljesítése alól, ha az elháríthatatlan külsõ ok miatt következett be.Ha a tejtermelõ 2002. szeptember 1. és 2002. december 31. között a kvótáját 5 %-ot meghaladó mértékben túlteljesíti, a Terméktanács az alapszabályban meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhatja a termelõvel szemben.