MENÜ

Õszi teendõk a méhészetben

Oldalszám:
2013.02.19.
Az õszi hónapokban készítjük elõ a méhcsaládokat az áttelelésre. Jó alkalom ez az idõszak a kaptárak átvizsgálására, mert ez a kötelezõ vizsgálatok ideje is. Még fiasítást láthatunk, ami jelzi a család erejét és a várhatóan áttelelõ méhek számát is. Ez lehet a kiindulási alap, ami reményt ad arra, hogy életerõs családokkal kezdhetjük a jövõ évet. Örvendetes, hogy a Baranya megyei méhészek bizakodóak, hiszen a 2002. évben 938 méhészetben 56.333 méhcsaláddal kezdték meg a termelést. Biztos vagyok benne, hogy ez a tenyésztési kedv jövõ évben is megmarad.
Az eredményes termelés megtartásához az õszi méhészeti munkákat tervszerûen kell elvégeznünk. Elõször megnézzük, életképes-e a család. Kedvezõ jel, ha szeptember-október hónapban legalább 4-5 léputcában találunk még méheket. Gyenge családot nem szabad meghagyni (1-2 léputca), az ilyen család nem vészeli át a telet, csak baj lesz vele - késõ õsszel nagy esély van rá, hogy erõsebb családok kirabolják tõle a mézet.

Szeptember végén, október elején meg kell néznünk a mézkészleteket. Ekkor ellenõrizhetjük az etetés eredményét is, és mód van még arra, hogy rendezzük a fészket. Ha az üres lépeket a fészek közepén mézzel telt lépekkel cseréljük fel - felesleges munkától mentjük meg méheket, megkíméljük õket a behordástól. Az a veszély is fennáll e segítség elmulasztásával, hogy nem lesz már arra idejük, behordásra és hiába lesz a kaptárban megfelelõ mézkészlet, hideg tél esetén nem tudnak ahhoz hozzáférni.

Még van arra idõnk, hogy az atkák elleni utolsó kezelést elvégezzük, amit füstölõcsíkkal végzünk. A kezelés két okból is ajánlatos: egyrészt a kaptár alján elhelyezett papírlap átvizsgálása után látjuk az atka elleni védekezésünk eredményét, másrészt erre az idõszakra lassan a fiasítás is befejezõdik, így az atka elleni kezelés még eredményesebb. Elõfordulhat, hogy az ellenõrzésre behelyezett papírlapon sok atkát találunk. Ilyen esetben a következõ évben semmiképpen sem szabad az addig használt atka elleni készítményt alkalmazni - más szert kell választanunk, függetlenül attól, hogy a sikertelenség oka lehetett a helytelen alkalmazás is. Túl sok atka esetén, ha az idõ engedi, további kezelés is hasznos, de fel kell készülnünk a kora tavaszi kezelésre is. Fontos, hogy a gyógykezelést mindig törzskönyvezett állatgyógyászati készítménnyel végezzük a használati utasítás betartásával. Figyeljünk az atkák jelenlétére a vírusfertõzés veszélye miatt is, mivel az atkák a betegség kórokozóinak hordozói. Nagyobb a veszély abban a méhészetben, ahol vándoroltak.

Vírusos betegség szempontjából az ország állományának fertõzöttsége csak részben ismert, a betegség kórokozójával bárhol találkozhatunk. Álló méhészet is fertõzõdhet, és a vírussal fertõzött atkák nagy kárt okozhatnak, ha a védekezés nem szakszerû.

Az õszi atkák elleni kezelés akkor a leghatékonyabb, amikor a fiasítás már kikelt.

A kaptárak takarását szeptember végétõl célszerû elkezdeni, ügyelve, arra hogy az esetleges takarás az anyát ne serkentse további peterakásra.

Sok gondot okozott az elmúlt években is, hogy meleg száraz nyári idõben elszaporodtak a mezei egerek. Ha nem végzünk ilyenkor megfelelõ kezelést, nagy kárt tudnak okozni télen. A kaptárak legkisebb résein bejutnak a fészekbe, ott a mézet és a bogarakat elpusztítják. A kaptár réseit javítással szüntessük meg, a bejárati nyílást rács felrakásával védjük meg az egerektõl.

Sok gondot okoznak a darazsak is. Ne engedjük a kaptárakban áttelelni õket, így sok mézet takarítunk meg a méheknek.

A nosema-kór elleni õszi megelõzõ kezelés elmaradása esetén célszerû néhány gyenge család elhullott bogarait megvizsgáltatni. Néhány méhészetben komoly gondot okozott az elmúlt években ez a betegség. Ha a vizsgálat fertõzöttséget nem mutat ki, a tavaszi kezelés elegendõ lehet, fertõzöttség esetén tavasszal a lehetõ legkorábban a családok gyógykezelését végezzék el. A vizsgálatokat az Állategészségügyi Intézetben lehet megrendelni.

A fentiekben néhány esedékes vizsgálatra, kezelésre szerettem volna a méhésztársak figyelmét felhívni, amit remélem, hasznosítani tudnak a jövõ évi eredmények formájában is.