MENÜ

Csemegeszõlõ-fajták megválasztása

Oldalszám: 85
2014.01.07.

A fajták megválasztásánál alaposan gondoljuk át a termesztési célt, a fogyasztók ( a család és a piac) igényét, az ökológiai és az ökonómiai tényezõket, a fajták jellemzõit stb. Ezek összegzése után válasszuk ki a számunkra legkedvezõbb fajtákat. A döntéshez minden tényezõt mérlegeljünk; nagyon gondosan, körültekintõen járjunk el, mert a helytelen döntés módosítása ültetés után költséges és sok munkával jár.

A csemegeszõlõ termesztésére is érvényes az az elõírás, amely szerint az 1500 m2-t meghaladó területû árutermelõ szõlõültetvényt csak a vonatkozó rendeletekben ismertetett fajtákkal lehet létesíteni. Ebbõl következik, hogy 1500 m2-nél kisebb területre (házikertek, kiskertek, üdülõkertek) nem vonatkozik a rendelet. Ennek ellenére hiába szeretne valaki a kereskedelmi forgalomban megvásárolható gyökeres szõlõ ültetési anyaggal olyan szõlõfajtákat ültetni, amelyek 20-40 évvel ezelõtt telepíthetõk voltak (pl. a jól tárolható Izbégi muskotály, Csiri-csuri), de jelenleg már nem szerepelnek a szaporításra engedélyezett szõlõfajták jegyzékében, ezért üzemileg nem szaporíthatók. Ugyanez vonatkozik az új, de állami elismerésre még be nem jelentett hazai elõállítású vagy külföldrõl behozott és nálunk is eredményesen termeszthetõ csemegeszõlõ-fajtákra.
Az utóbbi években gyakran még a szaporítható fajták gyökeres szaporítóanyagát sem lehet megvásárolni, különösen a megkésett házikerti tavaszi ültetéshez. Ezért a gyökeres szaporítóanyagok (gyökeres dugványok, gyökeres oltványok) vásárlását még azok felszedése elõtt kezdjük el. A telepítésre tervezett fajták ültetési anyagát legbiztonságosabban úgy vásárolhatjuk meg, hogy az ültetés elõtt egy évvel, még a szaporító-alapanyagok (szaporítóvesszõk) megszedése elõtt megrendeljük egy vagy több alkalmas „szõlõiskola engedélyestõl” - szerzõdésbe foglalva – azt.

A család szükségletének kielégítésére a csemegeszõlõfajtákból a legkorábbitól a legkésõbbi érésû, de az adott területen biztonságosan beérõ fajtákat ültessünk. A fajták között legyenek eltartásra alkalmasak is. Ehhez legalább 8-10 fajtát érdemes kiválasztani.
Ha piaci értékesítést is tervezünk, néhány olyan fajtát válasszunk, amelyek könnyen értékesíthetõk. Ezek arányát a kiválasztott fajtasorban az értékesítési és a területi lehetõségektõl függõen növeljük meg.
Ha a kiskerti szõlõtermesztéshez valamilyen fajtából nem tudunk gyökeres szaporítóanyagot vásárolni, ültessünk gyökeres alany szõlõdugványokat. Majd esetleg már az ültetés utáni évben, de inkább egy vagy két év múlva, amikor a kívánt vagy tervezett fajta oltóvesszõjét vagy oltóhajtását sikerül beszerezni, oltásra alkalmas idõben végezzük el az alanytõkébe a helybenoltást.
Árutermelõ csemegeszõlõ-ültetvényt csak a csemegeszõlõ-fajták biztonságos termesztésére alkalmas területeken, jól eladható fajtákkal érdemes létesíteni, különös tekintettel a nagy telepítési költségekre.
Azokban a kertekben, ahol nincs lehetõség a rendszeres növényvédelemre, valamint a környezetkímélõ termesztésre, olyan fajtákat érdemes telepíteni, amelyek jól ellenállnak a betegségeknek, néhány permetezéssel megvédhetõk a betegségekkel és kártevõkkel szemben, esetleg – az idõjárástól függõen – a vegyszeres védekezés teljes elhagyásával is termeszthetõk. Az e követelményeknek megfelelõ fajták több szõlõfaj, illetve származékaik keresztezésébõl származnak; ezek a fajhibridek, az úgynevezett interspecifikus fajták. Az államilag elismert csemegeszõlõfajták közül ilyen a Nero, a Palatina (Augusztusi muskotály), a Pölöskei muskotály és a Teréz.
Az országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet által kiadott, „Szõlõ- és gyümölcsfajták leíró fajtajegyzék 2000/2001” címû kiadványban közzétett Nemzeti fajtajegyzék – Államilag elismert fajták jegyzékében szereplõ csemegeszõlõ-fajták néhány jellemzõjét a mellékelt táblázatba foglalva ismertetem.
Mindenkor tartsuk szem elõtt, hogy a jól megválasztott szõlõfajtákkal, kedvezõ termõhelyen is csak idejében, szakszerûen, gondosan végzett munkákkal lehet eredményesen csemegeszõlõt termeszteni.

Dr.Sz. Nagy László

1. táblázat

2. táblázat