MENÜ

Új mezõgazdasági gép és technológiai berendezések vásárlásának támogatása

Oldalszám: 48
2014.01.06.

Igénylõ: Növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, vegyes-, erdõ- vadgazdálkodási, halászati tevékenységet végzõ mezõgazdasági termelõ, valamint: gépszövetkezetek, gépkölcsönzõk, mezõgazdasági bérmunkát-, vízszolgáltatási tevékenységet végzõk, agrároktatási intézmények tangazdaságai és tanüzemei, „új típusú” szövetkezetek.

Támogatási forma: Normatív (alanyi) támogatás.
Feltételek
- ellenjegyzéshez: 2001. évi regisztráció, nyilvántartásba vétel megtörténte. Árajánlat bemutatása (ÁFÁ-t nem tartalmazó nettó értéken, a típus pontos meghatározásával.) 25 % saját erõ megléte.
A BTO 293000 0000 termékcsoportba tartozó, illetve a gépkatalógusban szereplõ gépek, továbbá a fûrészgépek (BTO 294 042 3000) és az állatok megsemmisítésére szolgáló mobil gépek, technológiák (BTO 294 042 7110) támogathatók. Más esetben szakvéleményt és árajánlatot kell kérni az FVMMI-tõl.
A vásárlást megelõzõen a hivatalhoz beadott és 60 napnál nem régebben ellenjegyzett támogatási kérelem.
Öntözõgép vásárlása esetén: érvényes üzemelési vízjogi engedély. Számlával igazolt éves árbevételnek legalább 50 %-a az igénybevételre feljogosító tevékenységbõl származzon.

- igazolás kiadásához: Gépvásárlás megtörténtének számlával történõ igazolása.
Ötmillió Ft feletti nettó gépérték esetén részszámla is benyújtható.
A hivatal által ellenjegyzett támogatási kérelem.
Megfelelõségi Tanúsítás, import gép esetén Megfelelõségi Tanúsítvány vagy Megfelelõségi Nyilatkozat és Minõségi Bizonyítvány.
Éven túli lejáratú hitel igénybevétele esetén: hitelszerzõdés.

Támogatás mértéke: Végleges fejlesztési célú juttatás:
Az új gép nettó beszerzési ár, de legfeljebb a katalógusban közölt ár 30 %-a, 10 millió Ft gépértékig, 25 %-a, 10-50 millió Ft közötti gépértékig, 20 %-a, 50 millió Ft feletti gépérték esetén.
Új technológiai berendezések beszerzésénél a nettó vételár, de legfeljebb a katalógusban közölt ár 30 %-a , 50 millió Ft-ig,
25 %-a, 50 millió Ft feletti gépérték esetén.
A vissza nem térítendõ támogatás összege legfeljebb 40 millió Ft lehet.
Kamattámogatás:
A jegybanki alapkamat 40 %-a mértékéig, legfeljebb 150 millió Ft értékhatárig.

Benyújtás helye: Illetékes Megyei Földmûvelésügyi Hivatal.

Benyújtás ideje: Folyamatos. A vételár kifizetése és a támogatás igénylése (az illetékes adóhatóságnál) legkésõbb 2001. november 30-ig megtörténjen.

Igénylés menete: Támogatási kérelem beadása: a rendelet 51. számú melléklete szerint, a gépvásárlást megelõzõen.
A gép, technológiai berendezés megvásárlása ( a kérelem ellenjegyzését követõ 60 napon belül).
Vásárlás igazolása ( számla, minõségi tanúsítvány, hitelszerzõdés bemutatása). Támogatás igénylése.

Igényelhetõ: Az illetékes adóhatóságnál, a megyei Földmûvelésügyi Hivatal által igazolt támogatási kérelem benyújtásával, az egyéb dokumentumok csatolásával. (számla, minõségi tanúsítvány, stb.)

Információ: Részletes információt a gépforgalmazó vállalatoktól és a falugazdászoktól kaphatunk.
A gépkatalógus a megyei FM Hivataloknál megtekinthetõ!

Varga Gábor