MENÜ

Kérdések és válaszok a PARACOX vakcinákról

Oldalszám: 101
2014.01.06.

1. Miért lehet a csirkék kokcidiózisa ellen vakcinázással védekezni?
Régóta ismert, hogy a kokcidiózist átvészelõ csirkék a megbetegedésüket okozó Eimeria-fajjal szemben védetté válnak. Így vetõdött fel annak a gondolata, hogy a védõimmuntás vakcinázással is kialakítható, és ennek alapján fejlesztették ki a PARACOX vakcinákat.

2. Mit tartalmaz a PARACOX?
A tojó és szülõpár állományok vakcinázására javasolt PARACOX-8 az összes, baromfiban élõsködõ Eimeria-faj ellen védettséget biztosít, így az Eimeria acervulina, E. brunetti, E. mitis, E. necatrix, E. praecox, E. tenella valamint az E. maxima két törzse ellen is. A brojlercsirkék vakcinázására használható PARACOX-5 csak azokat az Eimeriákat (E. acervulina, mitis, maxima, tenella) tartalmazza, amelyek ebben az életszakaszban váltják ki a betegséget. A vakcinavonalakat úgy attenuálták, hogy megbetegedést ne okozzanak, ugyanakkor a védõimmunitást kiváltsák. Ezeket a vakcinavonalakat korai vonalaknak nevezzük. Ezek a rövidített életciklusú coccidiumok jóval enyhébb bélelváltozást okoznak, amely a csirkék fejlõdésére nincs káros hatással, ugyanakkor tartós védettséget váltanak ki a betegséggel szemben.
3. Hogyan alakul ki a coccidiumokkal szembeni immunválasz csirkékben?
Mivel a coccidiumok a bél nyálkahártyáját támadják meg, ott helyi immunválaszt váltanak ki. Ezek közül a leglényegesebb a sejtes immunválasz, amelyet a parazita bélbeli szaporodása indukál, és a védõimmunitás kialakulásáért is ez felelõs. A coccidiumokkal szemben ellenanyagok is termelõdnek. Szintjük a vérsavóban és a bélben is mérhetõ a fertõzést követõen, szerepük azonban jóval kisebb az újrafertõzéssel szembeni védelemben. Egy bizonyos Eimeria-fajjal szemben kialakult immunitás nem eredményez védettséget a többi faj ellen. Például Eimeria tenella fertõzést követõen a védettség csak e fajjal szemben alakul ki, a többi ellen nem. Ezért tartalmazza a PARACOX valamennyi házityúkban élõsködõ Eimeria-faj korai, így teljeskörû védelmet nyújt a csirkék kokcidiózisa ellen.
4. Hogyan alkalmazzuk a PARACOX vakcinákat?
A PARACOX-8 vakcinát 5–9 napos korban, szájon át egyszeri adagban kell alkalmazni, 0,1 ml/állat adagban kell az ivóvízbe keverni. A vakcinázáshoz legmegfelelõbb a harangos vagy más nyitott önitató, de vályús önitatóban történõ eredményes alkalmazásáról is beszámoltak. Egyetlen vakcinázás védelmet biztosít a csirkék egész életére. A PARACOX-5 vakcinát napos korban, a takarmányra permetezve vagy itatva, esetleg már a keltetõben a naposcsibékre permetezéssel alkalmazhatjuk.
5. Biztosan megkapja-e valamennyi állat a megfelelõ vakcina-adagot?
Természetesen nem lehet garantálni, hogy a gyakorlati alkalmazás során minden állat pontosan a kiszámított adagot felvegye. A kipróbálások során azonban bebizonyosodott, hogy állományszinten egyöntetûen magas fokú védõimmunitás alakul ki, tehát valamennyi állat elegendõ mennyiségû vakcinához jut. A PARACOX élõ coccidiumokat tartalmaz, amelyek szaporodnak a vakcinázott csirkékben, így a teljes adaghoz jutott állatok által ürített oocystákat azok az egyedek is felveszik, amelyek esetleg nem jutottak hozzá a teljes mennyiséghez, ezért bennük is kialakul a megfelelõ védõimmunitás.
6. Mire kell még ügyelni a PARACOX vakcina használata során?
Csak az élõ, a bélcsatornában szaporodó coccidiumok képesek a csirkékben védõimmunitást kiváltani. Minden olyan hatás, ami gátolja az élõ vakcinavonalak szaporodását, a készítmény hatékonyságát csökkenti. Ezért rendkívül fontos, hogy a vakcinázott állatok soha ne kapjanak coccidium-ellenes szert tartalmazó takarmányt. Mivel a hatékony védõimmunitás kialakulása 3 hetet is igénybe vehet, lényeges, hogy a természetes fertõzõdés lehetõségét minimálisra csökkentsük (alapos takarítás és fertõtlenítés az új állomány betelepítése elõtt).
7. Hogyan kell alkalmazni a PARACOX-8 vakcinát brojler tenyészállományok immunizálására?
A csirkéket 5–9 napos korban, az ajánlott módon vakcinázzuk. A mélyalmos tartásmód miatt valószínû, hogy az állatok a vakcinavonalakkal folyamatosan újrafertõzõdnek, ami a készítmény védõhatását tovább erõsíti. Tenyészállományoknál gyakran felmerülõ probléma, hogy a visszafogott takarmányozás miatt az állatok nem jutnak megfelelõ mennyiségû coccidium-ellenes szerhez. A PARACOX vakcina alkalmazásával ez a probléma kivédhetõ.
8. Hogyan alkalmazzuk a PARACOX-5 vakcinát brojlerállományok immunizálására?
Brojlerállományoknál a PARACOX-5 alkalmazása helyettesíti a coccidium-ellenes készítmények preventív használatát. A vakcina rendkívül erõteljes védõhatását több kísérlet bizonyítja. A készítményt napos korban, a már leírt módon alkalmazzuk, így a coccidium-ellenes szerek adagolása teljesen elkerülhetõ.
9. Befolyásolja-e a PARACOX-5 a brojlercsirkék testtömeg-gyarapodását és takarmány-értékesítését?
Maga a készítmény nem befolyásolja a testtömeg-gyarapodást és a takarmányértékesítést. A coccidium-ellenes szerek adagolásának elhagyása miatt azonban a takarmányértékesítés enyhe csökkenése elõfordulhat. A legújabb ionofor antibiotikumok hatására ugyanis csökkenhet a takarmányfelvétel, míg a testtömeg-gyarapodás nem változik, így javul a takarmányértékesítés. Ha nem alkalmazzuk e készítményeket, a csirkék némileg több takarmányt fogyasztanak azonos testtömeg-gyarapodás mellett. A növekedés korai szakaszában a takarmányértékesítési adatok kissé kedvezõbbek az ionofor antibiotikumokkal kezelt állományoknál, késõbb azonban ez a kis különbség egyre inkább elmosódik. A nem ionofor coccidium-ellenes szerek többsége azonban nem gyakorol kedvezõ hatást a takarmány-értékesítésre, így az elõbb leírtakkal nem kell számolnunk, ha helyettük a PARACOX-5 vakcinát használjuk.
10. Miért nincs elõírva élelmezés-egészségügyi várakozási idõ a PARACOX vakcinák használata után?
A PARACOX biológiai eredetû termék. Nem képzõdnek maradványanyagok az állat szöveteiben, ezért élelmezés-egészségügyi várakozási idõre sincs szükség. Ez óriási elõnyt jelent a coccidium-ellenes szerek alkalmazásához képest.
11. Szükség van-e speciális takarmányozásra a PARACOX-szal vakcinázott brojlerállományokban?
Nem. A csirkék a hagyományos brojlertápokat kaphatják, de a takarmány nem tartalmazhat semmilyen coccidium-ellenes hatású anyagot.
12. Mi történik, ha a PARACOX vakcinával kezelt csirkék takarmánya coccidium-ellenes szert tartalmaz?
A PARACOX élõ coccidiumokat tartalmaz, amelyek szaporodása szükséges ahhoz, hogy a vakcinázott állatokban kialakuljon a védõimmunitás. Ha a csirkék takarmánya bármilyen coccidium-ellenes hatású anyagot tartalmaz, nem sokkal a vakcinázás elõtt, alatt, vagy után, a vakcinatörzsek elpusztulnak, mielõtt a védõimmunitás kialakulna. Ha tévedésbõl az állatok mégis coccidium-ellenes szert tartalmazó takarmányt kapnának, számolni kell azzal, hogy a vakcinázás hatástalan lesz, és gyógyszeres védekezésre van szükség. A vakcinázást követõen kialakult immunitás az újrafertõzõdés miatt a tenyészidõszakban tovább erõsödik. Ez különösen fontos a tojóállományoknál, ahol az erõs és tartós coccidium-ellenes immunitásnak a teljes tojásrakási periódusra védelmet kell nyújtani. Bármilyen coccidium-ellenes hatású szer használata az immunitás kifejlõdése ellen hathat, ezért nem ajánlott.
13. Hogyan gyõzõdhetünk meg arról, hogy a vakcinázott csirkék takarmánya nem tartalmaz coccidium-ellenes hatású anyagot?
Ez rendkívül körültekintõ szervezést igényel, különösen azokban a takarmánykeverõkben, amelyek széles vevõkörrel rendelkeznek. Legjobb, ha meggyõzõdünk arról, hogy a takarmányunkat külön tárolt, megkülönböztetõ felirattal ellátott komponensekbõl keverik, és még tévedésbõl sem keveredhet coccidium-ellenes készítményt tartalmazó takarmánnyal. Mivel a gyakorlatban a takarmánykeverõk felügyelete nem mindig megoldható, azt tanácsoljuk a PARACOX felhasználóinak, hogy elõvigyázatosságból minden takarmánytételbõl vegyenek mintát, és azt a késõbb esetleg szükségessé váló vizsgálatra tegyék félre.
14. Elképzelhetõ-e, hogy PARACOX-rezisztens Eimeria törzsek jelennek meg, hasonlóan mint a coccidium-ellenes szerek esetében történt?
A coccidium-ellenes szerek jóval egyszerûbb módon veszik fel a harcot az eimeriák ellen (elpusztítják, vagy gátolják a szaporodásukat), mint az állat immunrendszere. A szervezetben a kórokozó felismerése és az ellene való védekezés összetett folyamat eredménye. Ezért az immunrendszer "kicselezése" sokkal bonyolultabb feladat a coccidiumok számára, mint a gyógyszerrezisztencia kialakítása. Nagyon jelentõs biológiai változásoknak kell végbemenni a parazitában ahhoz, hogy olyan törzsek jöjjenek létre, amelyek ellen a PARACOX nem nyújt védelmet. Ennek valószínûsége jóval kisebb, mint a gyógyszerrezisztencia kialakulásának esélye (amit a mutánsok szelekciója eredményez).
15. Miért célszerû a PARACOX-8 használata brojler tenyészállományokban?
A klinikai és szubklinikai kokcidiózis brojler tenyészállományokban mindig problémát jelentett, mert a tenyészidõszak visszafogott takarmányozása miatt az állatok nem jutottak elegendõ mennyiségû coccidium-ellenes szerhez. Ez a probléma a PARACOX-8 alkalmazásával teljesen kivédhetõ. Sõt a kezdeti immunitás a vakcinatörzsek állandó újrafelvételével, esetleg “vad” törzsekkel történõ fertõzõdés során is egyre inkább erõsödik. Így a tojásrakás kezdetére az állatok valamennyi Eimeria-fajjal szemben erõs védettséget szereznek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vakcinával kezelt állományokban a tojásrakás kezdete egyöntetûbb.
16. Miért vakcinázzuk PARACOX-8-cal a tojóállományokat?
Ketreces tartásmód esetén sem vakcinázásra, sem coccidium-ellenes szerek adagolására nincs szükség. Mélyalmos tartásmódnál a készítmény elõnyösen alkalmazható. Gyakori probléma ugyanis, ha a takarmányfogyasztás, vele együtt pedig a coccidium-ellenes szerek felvétele bármilyen okból csökken, megbetegedések jelentkeznek az állományban. Ha a vakcinázást választjuk védekezési módnak, ez a probléma kivédhetõ.
17. Miért használjunk PARACOX-5-öt a brojlerállományokban?
A vakcina alkalmazásának fõ elõnye a brojlertartásban az, hogy sokkal nagyobb rugalmasságot tesz lehetõvé a termelésben, mint a hagyományos coccidium-ellenes szerekre épülõ védekezés. A vakcina használata lehetõvé teszi az állomány bármelyik idõpontban történõ “ritkítását”, és szükségtelenné teszi a gyógyszermegvonási periódus beiktatását. Mindez lehetõvé teszi a madarak jó közérzetéhez és a nyereséges termeléshez szükséges optimális állománysûrûség kialakítását A PARACOX alkalmazása esetén nincs szükség a coccidium-ellenes szerek váltogatására épülõ programokra, és a gyógyszerrezisztencia sem jelent többé problémát. A kisüzemi baromfitartásban, amelyre egyre nagyobb a fogyasztói igény, szintén sokat segíthet ez a hatékony, nem kemikáliákra épülõ védekezési módszer.
18. Befolyásolja-e az alom oocystás fertõzöttségét a PARACOX vakcina használata?
A vakcinázott állományokban kezdetben nõ az alom oocysta száma, mivel a készítményben lévõ coccidiumok szaporodnak az állatokban, és így a bélsárral oocysták ürülnek Ezért a 3–4. héten az alom oocystaszáma vakcinázott állományoknál magasabb lehet, mint a nem vakcinázottak esetében. Miután a védõimmunitás kialakul, a helyzet megváltozik. Öt-hat hetes korú, vakcinázott állományoknál alacsonyabb az alom oocystás szennyezettsége, mint az azonos korú, megelõzõ gyógyszeres kezelésben részesülõké. Ha a vakcinázott állatok “vad” törzsekkel fertõzõdnek, emelkedhet ugyan az alom oocystaszáma, ez azonban csak rövid ideig tart, és az állatok növekedésére nincs hatással.
19. Milyen veszélyekkel jár a PARACOX vakcina túladagolása?
Nem jár veszéllyel. A készítmény biztonságossági vizsgálatának adatai azt mutatják, hogy az ajánlottnál nagyobb adag alkalmazása sincs számottevõ hatással a testtömeg-gyarapodásra, és egyéb kedvezõtlen következményekkel sem jár. A PARACOX ugyanis attenuált Eimeria törzseket tartalmaz, amelyek jelentõs bélelváltozást nem okoznak, és ezért nem csökkentik a csirkék növekedési erélyét.