MENÜ

A cukorrépa minõséghez kötött támogatása

Oldalszám: 87
2014.01.06.

Igénylõ: Mezõgazdasági termelõ, regisztrált integrátor.

Támogatás célja: A cukorrépa termesztés minõségének javítása.

Általános feltételek: Cukorgyár és termelõ által kötött termeltetési és értékesítési
szerzõdés megléte.
Cukor Terméktanácsi tagság.
A tagságból származó kötelezettségek igazolt teljesítése.
Tárgyévi 6,6 tonna/ hektár cukorhozam produkálása.
Integrációs szerzõdésrõl készített kimutatás.
Az integráltakkal történõ elszámolásról készített elkülönített
nyilvántartás vezetése.

Konkrét feltételek: Integrátor esetében: a kapott támogatás kézhezvételt követõ 15 napon belül a termelõhöz történõ visszajuttatása. A termõterület nagyságának, valamint a cukorproduktum elérésének igazolása.
Támogatás mértéke: Hektáronként legfeljebb 25.000 forint. Összértékben, legfeljebb 360 millió forint. (A támogatási keretösszeg túllépése esetén a támogatási összeg minden pályázónál arányos visszaosztással csökkentésre kerül.
Támogatási forma: Pályázat
Benyújtás helye: Agrárintervenciós Központ (AIK) Levélcím: 1055 Budapest, Alkotmány u.29. Benyújtás ideje: Folyamatos, de legkésõbb 2001. december 10.
Elbíráló: AIK, legkésõbb 2001. december 20-ig megküldi az értesítéseket, illetve a támogatási igazolásokat a pályázóknak.
Igényelhetõ: Az AIK által kiadott igazolással, az illetékes adóhatóságtól.
Információ: Részletes információt a cukorgyáraktól, az Agrárintervenciós Központtól és a falugazdászoktól kaphatunk.
Varga Gábor