MENÜ

Egyfázisos tartásrendszer a nyúltenyésztésben

Oldalszám: 123
2014.01.06.

A tenyésztési munkáknál a szinkronizálás valamennyi állatfajnál az egyik legfontosabb tényezõ, sõt az intenzív tartásnál elemi szükséglet.
A házinyúl tenyésztésében is eredményes a következõkben leírt rendszer, amelyben az anyanyúl valódi ivari ciklusát és a rotációs tenyésztés-szervezést összhangba lehet hozni.
Az egyfázisos tartásrendszerben egy ketreccsoportban/épületben a teljes termelési ciklusban a megszületett nyulak a saját ketrecükben maradnak a születéstõl az értékesítésükig.
(Egy ketreccsoportban/épületben azonos korú és hasznosítású állatok vannak)
A tenyészetben rendelkezésre álló férõhelyek 16 meghatározott ketrecegységbõl álljanak, melybõl 13 egység az anyáké és a leválasztott növendék nyulaké, 1 egység a bakoké, egy egység a tenyész utánpótlásé, 1 egység a parkoló nyulaké. A ketreceknek alkalm
asnak kell lenni a tenyésztés és a hízlalás igényeinek.

A rotációs termelés során az alábbi munkafolyamatokat kell elvégezni:
1. Hét: Azonos vemhességi korú anyanyulak betelepítése egy másik csoportból. A telepítést követõ 3-4. napon az anyanyulak lefialnak.
2. Hét: Az anyanyulakat a fialás után a 11. napon újra termékenyítjük. A termékenyítés elõtt 48 órával peteérést serkentõ hormonnal kell az anyákat leoltani.
3. Hét: A ketrecekrõl a fialó ládákat le kell szedni.
4. Hét: az ellés után a 21-23. napon kell elvégezni a tapintásos vemhességvizsgálatot. Ha az anya vemhes, akkor az elõbb leírtak szerint kell áttelepíteni egy másik ketrecegységbe, ha üres, akkor a következõ pároztatási csoportba kerül, ahol újra termékenyítésre kerül.
5. Hét: A hatodik hét végén kell választani, azaz az anyákat áttelepíteni, a fiókák helyben maradnak. (az anyák már vemhesek, és új kifertõtlenített elletõ ketrecbe kerülnek).
7-11. hét: a növendékek hízlalási szakasza, ezen idõszak alatt az értékesítésig helyben ma- radnak, lehetõleg egy alom egy ketrecben, de választáskor célszerû a ketreceket kiega- lizálni. A ketreceket a kiürülés után takarítani és fertõtleníteni kell.
A rotációs rendszernek egészségügyi és tartástechnikai elõnyei vannak, amelyek a végtermék egyöntetûségében és a munkaszervezésben jelentkeznek.
Egészségügyi elõnyök: a rotációs rendszer lehetõvé teszi, hogy a ketrecek rendszeresen, 11-12 hetenként kiürüljenek, így alapos takarítás és fertõtlenítés után lehet betelepíteni az új állományt. Megfelelõ telepméret és állománynagyság mellett megoldható az épületenkénti egyszerre telepítés és ürítéses rendszer.
Tartástechnológiai elõnyök: Itt az állatgondozással, a szopósnyúl neveléssel (dajkásítás, napi egyszeri szoptatás stb.) kapcsolatos munkák koncentrálásával kiugróan jó felnevelési eredményeket lehet elérni.
Takarmányozási elõnyök: a nyulak táplálóanyag igénye – a többi állatfajhoz hasonlóan – életkoronként változik. Az egyfázisos rendszerben viszonylag egyszerûen lehet a korcsoportokat, igényeiknek megfelelõ táppal (gyógyszeres) etetni.
Választás: A választáskor a növendékeket az alábbi stresszhatások érik:
a. áttérés a tejrõl a szilárd táplálékra
b. az anyától való drasztikus elszakítás
c. az emberi beavatkozás okozta stressz
d. más alomcsoportokból származó egyedekkel való találkozás
Munkaszervezési elõnyök: A tenyésztés minden munkamûvelete egy-egy - elõre meghatározható – napra esik, ami jobb szervezést és hatékonyabb munkát tesz lehetõvé, így jelentõs idõmegtakarítás érhetõ el.
A teleprõl a szállítások programozhatóak, az értékesített vágónyúl egyöntetû, azonos súlyú és kiváló vágóértékû. A feldolgozásnál – a piac igényeinek megfelelõen – a hízlalási napok számának növelésével (megfelelõ fajta alkalmazásával: pl. Pannon fehér) vágási élõtömeg növelhetõ, így a vágott nyulat (karkasz) egyben vagy darabolt kiszerelésben tudják elkészíteni.
Az egyfázisos rendszer nagy elõnye a választás okozta stressz károsító hatásainak csökkentése. Az egyfázisos termelés során csak az anyától való eltávolítás és a szilárd táplálkozásra való átállás éri a növendékeket. Az egyfázisos termelés alkalmazásával a felnevelési veszteség születéstõl az értékesítésig rendkívül kedvezõ, ritkán haladja meg a 15-18 %-ot.