MENÜ

Baromfi-szülõpár támogatás

Oldalszám:
2013.11.15.

Igénylõ: Baromfi-szülõpár tartója
Támogatási forma: Alanyi (normatív) támogatás

Állatfaj: Baromfi tenyészvonal, nagyszülõ, szülõpár
Általános feltételek: Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet (OMMI) által tenyészszámmal ellátott szülõpár állomány regisztrált megléte, az elismert tenyésztõ szervezet törzskönyvében, fõkönyvében. OMMI igazolás a szülõpár állományról, annak tenyészet számáról. Származási igazolás hiteles másolata.
Támogatás mértéke: Beólazott nõivarú egyedenként: tyúkfélék és pekingi típusú kacsa esetén 60 forint, pulyka és barbarie kacsa esetén 200 forint, lúd és mulard kacsa esetén 400 forint.
Benyújtás helye: Adott fajta elismert tenyésztõ szervezete.
Benyújtás ideje: Havonta, de legkésõbb 2001. december 1-ig. Az elismert tenyésztõ szervezet az összesítéseket havonta, de legkésõbb 2001. december 5-ig köteles megküldeni az igénylõ lakóhelye szerint illetékes megyei Földmûvelésügyi Hivatal részére.
Igényelhetõ: Az illetékes megyei Földmûvelésügyi Hivatal által kiadott igazolással, az adóhatóságtól.
Ellenõrzi: Igénybejelentés során a jogosságot az elismert tenyésztõ szervezet, a konkrét ellenõrzést pedig az Országos Mezõgaz- dasági Minõsítõ Intézet végzi. Az adóhatóságnál a jogosulat- lanul igénybevett támogatás visszafizetését az OMMI kezdeményezi.
Információ: A baromfi szülõpár támogatásról részletes tájékoztatást adnak az adott fajta elismert tenyésztõ szervezetei, a Baromfi- tenyésztõk Szövetsége, valamint a falugazdászok.