MENÜ

Vágómarha értékesítés támogatása

Oldalszám: 76
2013.11.14.

Igénylõ: Mezõgazdasági termelõ

Támogatási forma: Alanyi (normatív), vissza nem térítendõ, egyszeri támogatás

Általános feltételek: I. fajtacsoportba tartozó egyedek értékesítése (speciális húsfajták, magyartarka és ezen fajták egymással való keresztezésébõl származó hím ivarú vágómarhák) 500 kg vagy azt meghaladó bruttó testtömeg Felvásárlási (értékesítési) jegy, marhalevél hatósági bizonyítvány meglétének igazolása (ezen bizonylatok fénymásolatának csatolása) Vágóállat és Hústermék Tanács (VHT) tagság igazolása. Falugazdász igazolása a vágómarha 90 napos tartásáról, hízlalásáról.
Konkrét feltételek: Vágóállat értékesítés idõpontja: 2001. május 9. – július 31. között VHT tagság kelte legkésõbb 2001. május 31-én VHT tagságról a regisztrációs szám feltüntetése Határidõre történõ igénybejelentés a VHT megyei megbízottak részére
Támogatás mértéke: 30 Ft/ fizetõsúly kilogrammonként, legfeljebb 55 millió Ft bruttó támogatási keretösszeg határáig
Támogatás forrása: VHT intervenciós alapja
Benyújtás helye: VHT Megyei Megbízott címére
Benyújtás ideje: 2001. augusztus 21. – szeptember 21. között
Elbíráló: Vágóállat és Hústermék Tanács (1097 Budapest, Gubacsi út 6/b.)
Kifizetõ hely: Vágóállat és Hústermék Tanács
Kifizetés idõpontja: Folyamatos, de legkésõbb 2001. október 31.
Kifizetési mód: Átutalás
Információ: A VHT megyei megbízottak az igénybejelentéseket a csatolt igazolásokkal, dokumentumokkal együtt 2001. szeptember 30-ig megküldik a VHT részére. A VHT az 55 millió Ft keretösszegig a tartalmilag és formailag megfelelõ pályázatokat preferálja, egyúttal gondoskodik a támogatási összeg átutalásáról. Részletes információt a VHT megyei megbízottjaitól kaphatunk.
Varga Gábor