MENÜ

Baromfiállományok gyógyszeres kezelése

Oldalszám: 48
2013.11.14.

Azállategészségügyi hatósági élelmiszerbiztonsági szemlék (farmtól az asztalig) egyik vizsgálati szempontja az állatállomány szakszerû gyógykezelésének ellenõrzése. Mivel a baromfi is élelmiszertermelõ állat (olyan állat, amelynek húsa vagy egyéb terméke az európai étkezési szokásokat figyelembe véve emberi fogyasztásra kerülhet), az állatgyógyászati készítményeket kezelésükre alkalmazni csak megfelelõ szabályok szerint lehet.

Az állatgyógyászati készítmények felhasználásának szabályai:

- Baromfiállományok kezelésére csak az adott baromfifajra engedélyezett, törzskönyvezett állatgyógyászati készítményt szabad felhasználni.

- Vényköteles állatgyógyászati készítményt csak állatorvos rendelhet – a készítmény rendelése vagy felhasználása alkalmával a használati utasításban foglaltakról az alkalmazást elrendelõ állatorvos köteles tájékoztatni az állat tartóját.

- Amennyiben az állatgyógyászati készítményt az állat tartója alkalmazza, az elrendelõ állatorvos köteles õt írásban tájékoztatni a használat módjáról, a tárolás elõírásairól, valamint az élelmiszer-egészségügyi várakozási idõrõl.

- Az élelmiszer-egészségügyi várakozási idõvel jelzett állatgyógyászati készítmények rendelésérõl az állatorvos, a felhasználásáról az állattartó nyilatkozatot köteles vezetni.

- Az állattartó nyilvántartásának tartalmaznia kell:

a) Az alkalmazott állatgyógyászati készítmény nevét, adagolását és az alkalmazás módját

b) Az alkalmazás idõpontját és idõtartamát

c) A kezelt álaltok számát és fajtáját.- A nyilvántartásokat 3 évig meg kell õrizni.

A tájékoztatás elsõsorban az állatok egészségvédelme, másodsorban az ember egészségvédelme szempontjából lényeges.

A baromfi takarmányban, ivóvízben esetleg injekciós készítményben kaphatja a gyógyszert és az állat tartója köteles a szabályokat betartani. Az élelmiszertermelõ állat továbbtartásra vagy feldolgozóhelyre szállítása csak állatorvosi ellenõrzés után történhet. A bizonyítvány kiállításának feltétele az elõzõekben leírt, az állattartó által vezetett nyilvántartás, mint hiteles dokumentum. Ha az állattartó nem vezet nyilvántartást (ólnapló) vagy azt nem vezetik pontosan, a szállítást ellenõrzõ hatósági állatorvosnak a bizonyítvány kiadását meg kell tagadnia, amíg laboratóriumi vizsgálattal és egyéb dokumentumokkal az állattartó az elõzményi adatokat nem szolgáltatja.

Az elõzõekben nagylétszámú állományokat említettünk, de ezek a szabályok vonatkoznak a saját célra felnevelt álaltokra is, hiszen családi fogyasztás esetén is komoly veszélynek teszi ki a termelõ családját, ha nem tartja be a gyógyszerfelhasználás szabályait.

Az élelmiszer-egészségügyi várakozási idõrõl az állatorvos ad tájékoztatást, de azt valamennyi gyógyszeren illetve gyógyszeres takarmánykeverék címkéjén feltüntetik.

A takarmány elõállító üzemben vényköteles állatgyógyászati készítményt állatorvosi rendelvény alapján vagy a gyógyító tevékenységet végzõ állatorvos által aláírt megrendelésre lehet a takarmányba bekeverni. Az állatorvosi rendelvényt az állatokat kezelõ állatorvos adhatja ki, azon fel kell tüntetni a kiadó állatorvos nevét, címét, az állattartó nevét, címét az állat faját, számát, korcsoportját, tartási helyét, a takarmány megnevezését, mennyiségét, a bekeverendõ készítmény megnevezését, hatóanyag tartalmát és az élelmezés-egészségügyi várakozási idõt.

A takarmányok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló rendelet (25/1996.(IX.4.) FM rendelet 13.§) elõírása szerint a kizárólag állatorvosi rendelvényre beszerezhetõ, takarmányba keverhetõ gyógyszerek jegyzékét minden évben az FVM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzési Fõosztály közleményben teszi közzé.

A baromfi keveréktakarmányokban alkalmazható törzskönyvezett állatgyógyászati készítmények aktuális listáját a mellékelt táblázatban ismertetjük.

A kizárólag állatorvosi rendelvényre beszerezhetõ, takarmányba keverhetõ gyógyszerek (kokcidiosztatikumok, hozamfokozók, antibiotikumok) bekeverésével készült takarmányok már vény nélkül forgalmazhatók a kiskereskedelmi forgalomban is.

Dr. Nemes Zoltán, állatorvos

Táblázat

folytatása a táblázatnak