MENÜ

Az egészséges malacnevelés

Oldalszám: 35
2013.11.13.

Az elmúlt évben készült statisztika és a saját tapasztalat alapján is azt mondhatjuk, hogy a hazai sertéstelepek nagy részén megszületik az elvárható számú malac. A 2,2 körüli kocaforgóval dolgozó állományok 22 körüli élõ malacot produkálnak évente. Ezt követõen sajnos a legtöbb helyen jelentõsek a veszteségek. A malac pedig már a születése pillanatában is jelentõs értéket képvisel, ami a korai életszakaszban szükséges ráfordítások miatt jelentõsen emelkedik. A kiélezett piaci helyzetben a már megszületett, egészséges malacok elhullása a telep nyereségtermelését teheti kockára. A születéstõl a választásig eltelõ viszonylag rövid idõszak igen nagy figyelmet és szakmailag megalapozott munkát igényel. Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy a napos malacok túlélési esélyeit születéskori testtömegük erõsen befolyásolja. Az 1,5 kg körüli születési malactömeg elérése a vemhes kocák helyes takarmányozásával biztosítható.

Születéskori testtömeg és malacelhullás, valamint a napi gyarapodás az egyes életszakaszokban1. táblázat
A megfelelõ testtömeggel született malacok egészségének megõrzése sem könnyû feladat. Ha az ezen a területen szerepet játszó tényezõket fontossági sorrendbe kívánjuk tenni, feltétlen ki kell emeljük a környezeti feltételek jelentõségét. Adott esetben a malacok számára szükséges hõmérséklet biztosítása és a huzat kerülése a legfontosabb. Második helyen említhetõ, de fontosságát tekintve nem elhanyagolható a higiénia szerepe. A kutrica és az állatok fialásra való elõkészítése sok helyütt kritizálható. A teendõket valamennyi a témával foglalkozó szakkönyv összefoglalja, mégis hajlamosak vagyunk egy részét félvállról kezelni. „A nálunk sajnos nem oldható meg, és az eddig is így csináltuk” csupán magyarázatul szolgál és errõl a biológia nem vesz tudomást. Fontos, hogy az aktuális állategészségügyi helyzetrõl igazolt, naprakész információkkal rendelkezzünk. Ez ugyanis az alapja az elengedhetetlenül fontos állategészségügyi technológiának. Ennek alapját a prevenció, az aktív immunillások tervszerû felépítése kell, hogy képezze és ezt követõen kell kialakítani a célirányos tüneti kezelések rendjét. A malacnevelés során gyakran jelentkezõ hasmenésekkel kapcsolatban gyakran az etetett malactáp kerül az érdeklõdés középpontjába. Természetesen a nem megfelelõ összetétel, az etetési technológiától való eltérés esetleg a termék minõségi hibája okozhatna ilyen tünetet. Az esetek döntõ részében azonban a tápok vizsgálata negatív eredménnyel zárul és a történtek egyéb problémákra hívják fel a figyelmet.
A telepi menedzsment legfontosabb teendõit az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 2. táblázat
- egyedi kezelések
A bélcsatorna mikroflórájának stabilitására és a szakszerû takarmányozás kérdéseire már többször felhívtuk a figyelmet. Az új Milky malac táp sorunk a gyakorlatban is igazolja a kísérletek alapján hozzáfûzött reményeket. Termékeink pre és probiotikum, valamint szervessav-kiegészítéssel készülnek. A 2 mm-es granulátum és az alkalmazott íz- és illatanyagok biztosítják a korai és megfelelõ mennyiségû takarmányfelvételt. A kelát formában alkalmazott mikroelemek az általános egészségi állapot javulását eredményezik.
A termékek szakszerû kijuttatásához malacetetõt biztosítunk.
Igen gyakori, hogy a fentebb említett kiesések és döntõ hányadában hasmenéses megbetegedések egyetlen eszközeként a takarmányok antibakteriális készítményekkel való kiegészítését tekintik vásárlóink a helyzet megoldásának.
Ellenérvek az antibiotikumok takarmányba keverésével szemben
· A nem patogén mikroorganizmusokat is károsítják
· A probiotikumokat legtöbbjük elöli
· Az egészséges állatok is kapják
· A kúra hosszát az etetési technológia határozza meg
· A felesleges antibiotikum terheli a szervezetet
· Jelentõsen növelik a költségeket
· A beteg állat NEM ESZIK!
A takarmányozási technológiától független gyógyszerezés a betegek egyedi kezelésével
(p.e. vagy i.m.), nagyobb számú állatok kezelése esetén pedig a vizsgálatok alapján kiválasztott és az ivóvízbe kevert gyógyszerek alkalmazásával lehet. A legtöbb hatóanyag vízoldékony formában is kapható és a szakszerû alkalmazás a kezelést olcsóbbá is teszi.
A malac tápszerekbe kevert antibiotikumokkal gyakran nem érhetõ el a kívánatos hatás. Ennek okai összetettek lehetnek, de a leggyakrabban szerepet játszó hibákat az alábbi táblázat tartalmazza.
A takarmányba alkalmazott preventív medikáció sikertelenségének okai
· Minden probléma megoldását ettõl várjuk
· Ritkán van rezisztencia vizsgálati eredmény
· Túl sok antibiotikum-féleség hatástalan
· A beteg állat nem jut megfelelõ mennyiségû gyógyszerhez
· Nem alkalmazzuk a specifikus immunizálási eljárásokat
· A prevenció legtöbbször nem tervszerû
· Kizárólag a takarmányba való gyógyszerbekeverésben gondolkodunk
Az egészségmegõrzés területén tett erõfeszítések csak kellõ összhang és tervszerûség esetén sikeresek. A legkisebb hiányosságok is jelentõs problémákat okozhatnak. Az általunk legfontosabbnak tartott részben a fentiekben is említett különös figyelmet érdemlõ tényezõket az alábbiakban foglaljuk össze.
Megoldási javaslatok a malacok egészségvédelmére
· Optimális tartási körülmények biztosítása
· A higiéniai szabályok betartása
· Megfelelõ malactápok technológia szerinti etetése (Milky)
· Tervszerû immunizálási eljárások alkalmazása
· A lemaradt egyedek kiválogatása
· A szopós malacok egyedi kezelése (egész almot kezelünk)
· A választást követõ kritikus idõszakban gyógyszeritatás
Az AGROKOMPLEX C. S. RT. a maga részérõl tevékenyen kíván részt venni vásárlói nyereségtermelõ termelésében. A sertéstelepeken egyik kritikus pontként ebben a vonatkozásban a malacnevelés tekinthetõ. A Milky sor hatékony alkalmazását a medikációs programnál jól alkalmazható gyógyszeradagolóval segítjük. ~ 500 kocás telepméret esetén a Milky takarmánysort technológiánk szerint etetõ Partnereinknek 2 db DOSATRON itató-berendezést biztosítunk.
Dr. Nochta Imre