MENÜ

TÉSZ-ek támogatása

Oldalszám:
2013.11.13.

Benyújtás helye: Területileg illetékes földmûvelésügyi hivatal.
Igényelhetõ: Az illetékes adóhatóságtól.
Ellenõrzi: A Minisztérium, az illetékes szakértõ szervek bevonásával.

Zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek (TÉSZ-ek) támogatása Igénylõ: Elismert TÉSZ-ek. Általános feltételek: Határozat a Minisztérium által történt elismerésrõl. Alapszabály, vagy alapító okirat, valamint a cégbejegyzési határozat megléte. Konkrét feltételek: Az árbevétel kiszámítása során csak a TÉSZ tagjaitól származó, vagy a saját alapanyagból készített feldolgozott termékek értéke vehetõ figyelembe. Támogatás mértéke: Számlával igazolt 2001 évi árbevétel 10 %-a, de legfeljebb 30 millió forint. (A támogatás a várható éves árbevétel alapján is igényelhetõ. Ez esetben az elszámolás utólagosan meg kell hogy történjen. Nem teljesítés jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül.) Benyújtás helye: Területileg illetékes megyei Földmûvelésügyi Hivatal. Benyújtás ideje: Folyamatos, de legkésõbb 2001. június 01-ig. Elbírálás: A támogatási kérelem és a szükséges mellékletek benyújtását követõ 30 napon belül.