MENÜ

Minõségi vágósertés termelés támogatása

Oldalszám:
2013.11.12.

Igénylõ: Alapanyag-termelõ, saját sertést, saját vágóhídon feldolgozó, regisztrált
integrátor, hivatali igazolással rendelkezõ kereskedõ, új szolgáltató
szövetkezet, feldolgozó.

Általános feltételek: Alapanyag-termelõ esetében: 90-90 napos tulajdonlás, vagy haszonbérlet, illetve ennek falugazdásszal történõ igazolása.
Vágóállat- és Hús Terméktanács (VHT) tagság, Vágósertés azonosítható jelöléssel való ellátása.
SEUROP minõsítés, annak eredményének tudomásul vétele.
Feldolgozó esetében:
VHT tagság
A vágósertés minõsítés feltételeinek biztosítása
Minõsítõ bizonylat tulajdonos részére történõ kiállítása
Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
A vágósertés vételár kiegyenlítése Kereskedõ esetében:
Hivatali igazolás, adás-vételi szerzõdés megléte
Nyilatkozatok megléte
Az APEH által történt támogatás kifizetést követõ legkésõbb 3. napon - alapanyag-termelõ részére átadás teljesítése.
Szövetkezet esetében:
Hivatali igazolás, valamint a szövetkezet tagjaival megkötött adás-vételi szerzõdés megléte.
Nyilatkozatok megléte.
Az APEH által történt támogatás kifizetést követõ legkésõbb 3. napon - alapanyag-termelõ részére átadás teljesítése.
Támogatás mértéke: Alapanyag-termelõ esetében:
E és S minõségi osztály: 355-335 forint, illetve annál kevesebb intervenciós ár ( ÁFA vagy kompenzációs felár nélküli) esetén 0-20 forint/kg.
U minõségi osztály: 339-324 forint, illetve annál kevesebb intervenciós ár esetén 0-15 forint/kg.
Feldolgozó esetében:
E és S minõségi osztály: 376-396 forint, illetve annál magasabb intervenciós ár esetén 0-20 forint/kg.
U minõségi osztály: 360-375 forint, illetve annál magasabb intervenciós ár esetén 0-15 forint/kg.
Igényelhetõ: Illetékes adóhatóságtól a szükséges igazolások és nyilatkozatok csatolásával. ( Számla, felvásárlást igazoló bizonylat és melléklete, a vételár pénzügyi teljesítését dokumentáló bizonylat, VHT tagságot igazoló okirat, falugazdász, szükség esetén hivatali igazolás).
Vonatkozó jogszabály: 23/2001. (III.19.) FVM rendelet Rendelet hatálya: Rendelkezések alkalmazása: 2001. március 1. napjától.
Megjegyzés: A vágósertés irányára E és S minõségi kategória esetén, hasított súlyra vetítve 361 forint/kg, U minõségi osztály esetén 345 forint/kg összegben lett meghatározva. (Az irányár ÁFA vagy kompenzációs felár nélküli ár).
Információ: Részletes információt a Vágóállat- és Hús Terméktanácstól, valamint a falugazdászoktól kaphatunk.