MENÜ

A ROUNDUP BIOAKTIV a megoldás a gyom nád ellen

Oldalszám:
2013.11.12.

Szántón a nád jelenléte az õszi búzában a legkellemetlenebb. Érés idejére elérheti a 2-3 méteres magasságot is. Ez a zöldtömeg akadályozza az aratást és jelentõsen megnöveli a szemveszteséget. A felmérések szerint 170-180 ezer hektáron fertõz, és ebbõl több mint 70 ezer hektáron indokolt a védekezés. Megközelítõleg 30 ezer hektáron a búzában fordul elõ. Kevésbé feltûnõ, de legalább ekkora lehet a fertõzés nagysága kukoricában és napraforgóban. A nádas területek túlnyomó része Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Borsod és Bács-Kiskun megyében található.

A nád másik fontos elõfordulási helye a különbözõ, vízzel állandóan vagy idõszakosan borított területek. A nád feltétlenül hasznos és védendõ növény a természetes tavakban. Ezzel szemben túlzott felszaporodása csatornákban nem kívánatos, mert akadályozza a vízmozgást. A vízelvezetõ csatornákból eddig leginkább mechanikai úton igyekeztek a hasznosítók a nádat eltávolítani. Ez a megoldás költséges és ugyanakkor csak átmeneti eredményt ad.
Mélyen elhelyezkedõ rizómái és legyökeresedni képes szárdarabjai miatt mechanikai úton nem lehet a nádat irtani. A vegyszeres védekezésben mind a nád életformáját, mind a morfológiáját figyelembe kell venni. Mivel évelõ fajról van szó, akkor kell védekezni ellene, amikor a tápanyagáramlás a levelekbõl a rizómákba történik, mert így a tápanyaggal együtt a gyomirtószer is fokozottabb mértékben kerül a földbeni részekbe. Ez az idõszak júniustól-augusztus végéig tart természetes körülmények között. Ekkor történik a gabonafélék aratása, majd még ugyanebben a periódusban elkezdõdik a napraforgó és esetleg a kukorica deszikkálása. Olyan gyomirtószerrel kell védekezni, amelyik együtt mozoghat a tápanyaggal a rizómákba. A növényi nedvekkel csak a szisztémikus gyomirtószerek, mint a glifozát hatóanyagú ROUNDUP BIOAKTIV, képesek együtt áramlani. Az aratás elõtti búzában a nád érzékeny növekedési állapotban van, ezért több éves hatással kell számolni. Totális hatása miatt a ROUNDUP BIOAKTIV a kezelt területen esetleg elõforduló egyéb gyomokat is maradéktalanul irtja.
Felhasználási javaslat õszi búzában és vízelvezetõ csatornákban
A ROUNDUP BIOAKTIV-ot a búza levélzetének leszáradása után lehet kijuttatni, amikor a növény már nem rendelkezik zöld levélfelülettel, mert így nem tudja felvenni a szer hatóanyagát. A nád elleni kezelés szántóföldi géppel végezhetõ el, 5-6 l/ha ROUNDUP BIOAKTIV felhasználásával. A kezelést elegendõ az aratás tervezett idõpontja elõtt 10-14 nappal elvégezni. A szórókeretet a lehetõ legmagasabbra kell emelni, hogy a gyomot minél nagyobb felületen érje a permetlé.
A ROUNDUP BIOAKTIV felhasználható száraz és vízzel borított csatornákban. Vízzel elárasztott halmentes csatornákban az engedélyokirat szerint kezeléskor a csatorna vízszintjét 20-30 centiméter alá kell csökkenteni, hogy a víz alá merülõ gyomfajok is megfelelõ borítást kapjanak. Ebbõl következik az, hogy a vízszintet nem szükséges csökkenteni akkor, ha a károsító gyomfajok, mint a nád, vízbõl kiemelkedõek és az optimális idõzítésben kapják a szert. A kezelést kifejlett lombozatú, virágzás közeli fejlettségben lévõ gyomok ellen ajánlatos elvégezni.
Ajánlott permetlé mennyiség 250-300 l/ha. Ennél magasabb vízmennyiséggel nem célszerû dolgozni, mert a permetlében felhígul a ROUNDUP BIOAKTIV töménysége, illetve megcsoroghat a permetlé, csökkentve a levelekre jutott szermennyiséget.
Czepó Mihály