MENÜ

A cukorrépa minõséghez kötött támogatása

Oldalszám:
2013.11.13.

Igénylõ: Mezõgazdasági termelõ, regisztrált integrátor.

Támogatás célja: A cukorrépa termesztés minõségének javítása.
Általános feltételek: Cukorgyár és termelõ által kötött termeltetési és értékesítési szerzõdés megléte.
Cukor Terméktanácsi tagság. A tagságból származó kötelezettségek igazolt teljesítése.
Tárgyévi 6,6 tonna/ hektár cukorhozam produkálása.
Integrációs szerzõdésrõl készített kimutatás.
Az integráltakkal történõ elszámolásról készített elkülönített nyilvántartás vezetése.
Konkrét feltételek: Integrátor esetében: a kapott támogatás kézhezvételt követõ 15 napon belül a termelõhöz történõ visszajuttatása.
A termõterület nagyságának, valamint a cukorproduktum elérésének igazolása.
Támogatás mértéke: Hektáronként legfeljebb 25.000 forint.
Összértékben, legfeljebb 360 millió forint. ( A támogatási keretösszeg túllépése esetén a támogatási összeg minden pályázónál arányos visszaosztással csökkentésre kerül.
Támogatási forma: Pályázat
Benyújtás helye: Agrárintervenciós Központ (AIK) Levélcím: 1055 Budapest, Alkotmány u.29.
Benyújtás ideje: Folyamatos, de legkésõbb 2001. december 10.
Elbíráló: AIK, legkésõbb 2001. december 20-ig megküldi az értesítéseket, illetve a támogatási igazolásokat a pályázóknak.
Igényelhetõ: Az AIK által kiadott igazolással, az illetékes adóhatóságtól.
Információ: Részletes információt a cukorgyáraktól, az Agrárintervenciós Központtól és a falugazdászoktól kaphatunk.