MENÜ

A szõlõ hajtásválogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
A hajtásválogatás a zöldmunkákhoz tartozó fitotechnikai mûvelet, az elsõrendû felesleges hajtások korai (a virágzás kezdetéig történõ) eltávolítását jelenti; helyenként zöldválogatásnak, választásnak, más munkákkal együtt végezve pedig (pl. a Móri borvidéken) gyomlálásnak is nevezik, illetve nevezték. Ez a munka a nagy tõkeformák, középmagas- és magasmûvelésû tõkék kialakításának éveiben nélkülözhetetlen. Ekkor a korábbi hajtásválogatás elõnyösebb, mert kevesebb tartaléktápanyag megy veszendõbe. Már a duzzadó rügyek közül is eltávolíthatjuk a feleslegeseket, és ezt a munkát rügyválogatásnak nevezzük.
A hajtásválogatással elõsegítjük a tõkemûvelésmód kialakítását és fenntartását, a termõegyensúly szabályozását, a felborult termõegyensúly helyreállítását. A hajtásválogatás a metszés fontos kiegészítõ munkája. A hajtásterhelés (hajtásszám) szabályozását és a fürtterhelés módosítását is lehetõvé teszi. A kopaszra metszett tõkék terhelését csak ezzel szabályozhatjuk.
A szõlõültetvény 1 m2-ére jutó hajtásszám - a fajtától, a tõkemûvelésmódtól, az ültetvény kondíciójától, a termesztési céltól függõen - 4-20, kedvezõ mennyisége 6-15. A tõkénkénti hajtásszám az elõzõekben felsorolt tényezõk mellett a tenyészterülettõl és a tõke nagyságától függõen nagyon változó; nagy lugas-tõkén 100-nál több is lehet.
A tõkék karján - a rövidcsapokon és az idõsebb részeken együttesen - folyóméterenként 6-12 hajtás elegendõ; a többi hajtás a hosszabb metszési elemeken (hosszúcsap, félszálvesszõ, szálvesszõ) helyezkedjen el, ezeken akár 30 hajtás is lehet. A kialakított, termõegyensúlyban lévõ tõkéken a hajtásválogatás el is hagyható. A törzseken, a törzsek tövén elõtört fattyúhajtásokat mindig távolítsuk el; ha szükséges, évente többször megismételve. Téli fagykárok után és felborult termõegyensúlyú szõlõben viszont célszerû elvégezni a hajtásválogatást. A sok hajtást nevelõ fajták (pl. Chasselas, Sauvignon, Tramini stb.) tõkéinek hajtásválogatása gyakrabban indokolt, mint a kevesebb hajtást nevelõ fajtáké (pl. Kövidinka, Kékfrankos stb.).
A termõszõlõ hajtásválogatását, felesleges meddõhajtásainak eltávolítását akkor kezdjük, amikor a termõhajtások ( a fürtkezdemények) már jól megkülönböztethetõk. A munkát virágzásig fejezzük be. A 20-40 cm-es hajtások csavaró mozdulattal könnyen eltávolíthatók, a hosszabb hajtások eltávolítása nehezebb; kést vagy ollót igényelhet. Ügyeljünk arra, hogy a következõ évi metszéshez szükséges hajtásokat akkor se távolítsuk el, ha azok meddõk (nincs rajtuk fürt). Az ugarcsap- és biztosítócsap-rendeltetésû rövidcsapok alapi rügyeibõl több hajtás is fakadhat; ezek közül esetleg egyet meghagyunk, a többit eltávolítjuk. Az ugar- és biztosító csapokon 2-2 hajtás elegendõ.
A termõegyensúly fenntartása vagy helyreállítása, a tõkék legyengülésének megelõzése, a termés mennyiségének és minõségének szabályozása érdekében termõhajtások (fürtös hajtások) eltávolítása is szükséges lehet. A szakszerû hajtásválogatás több év átlagában számos esetben a termés mennyiségét növeli, a minõségét javítja ( vagy ezeket fenntartja). A felesleges hajtások eltávolítása után a hajtások ritkábban helyezkednek el, a lombozat „szellõsebb” lesz. Ezáltal növeljük a kártevõk és a kórokozók elleni vegyszeres védekezés hatását. Tehát a hajtásválogatás az integrált növényvédelem részét is képezi. A ritkább lombozatú tõkéken kedvezõbb a virágok megtermékenyülése, a termés kötõdése, a bogyók növekedése, színezõdése, és érése, mint a sûrû lombozatú tõkéken. A hajtásválogatás, fõleg a sok hajtást nevelõ fajták tõkéinek metszését könnyíti, teljesítményét fokozza. A termõszõlõ hajtásválogatásáról körültekintõ szakmai mérlegelés alapján döntsünk! A túlzott hajtásválogatás kedvezõtlen hatású is lehet.
Dr. Sz. Nagy László