MENÜ

Nyúlfajták és hibridek

Oldalszám:
2013.11.13.

Ismeretes, hogy az FVM 2000,-Ft tenyész-növendék nyúl támogatást ad egyedenként, ha a nyulat tenyésztõ egyesülettõl vásárolják.

Jelenleg két fajta:
a Pannon fehér (Kaposvári Egyetem) és a Debreceni fehér (Juráskó Bt) és négy hibrid:
a Hycole (Leporex Kft) a Hy-plus medium (Bácska Rt) a Hy-19 capitale (Olivia Kft) és a ZIKA (Sándor Ferenc) tartozik abba a körbe, amelyek után a fenti támogatás igényelhetõ.
Természetesen saját állományáról (fajtájáról) mindenki a legjobbat szereti mondani, ugyanakkor jó lenne objektív adatokkal szolgálni a termelõknek. Mivel egyidõben, azonos körülmények között ritkán szoktak fajtaösszehasonlítást végezni, ezért ilyen információval nem tudunk szolgálni.
Hibridek
A hibridekrõl elég sok cikk jelenik meg külföldön, így az azokban közölt adatok némi összehasonlítási alapul szolgálhatnak.
1. táblázatban az elmúlt néhány évben megjelent irodalmi adatokat foglaltuk össze. Legtöbb cikk (15) a Hy-plus hibridrõl közölt eredményeket, de szép számmal találtunk (elsõsorban német) közleményt a Zika hibridrõl is.
Elsõ ránézésre megállapítható, hogy nincs lényeges kölönbség a legismertebb hibridek átlagos teljesítménye között. Látható ugyanakkor, hogy a francia nemesítõk igen komoly súlyt helyeznek az alomnépesség növelésére, a legjobb állományoktól 10 körüli alomlétszám várható. Ugyanakkor a Zika nemesítõje bevallja, hogy nem is törekszik az alomnépesség növelésére (az anyanyúl nevelõképessége nem korlátlan), fontosabbnak tartja az intenzív szaporításra való hajlamra történõ szelekciót. Egy Franciaországban néhány éve végzett kísérlet is bizonyította (ami a közölt adatokból is látható), hogy a Zika apai vonala az egyik legjobb, igen gyors növekedés várható tõlük.
A legtöbb hibridnyulat forgalmazó cég ugyanahhoz a szülõpár anyanyúlhoz több (leggyakrabban négy szülõpár) apai vonalat kínál. A termelõk a tenyésztési/termelési céltól függõen választhatnak közülük. Az ajánlat mindegyik hibrid esetében hasonló: nagytestû, standard vagy szines (ezüst vagy vörös) apai vonal. A nagytestû bakot azokra a helyekre (országokba) ajánlják, ahol nagyobb (2,5 kg fölötti) vágósúly elérésére törekednek. Francia- vagy Spanyolországban, ahol 2,3-2,4; illetve 1,8-2,0 kg az átlagos vágósúly, a standard apai vonal felel meg legjobban. Új igényként jelenik meg a szines (ún. label) végtermék elõállítása, amelyhez leggyakrabban champagni ezüst vagy burgundi vörös baknyulat ajánlanak.
Az OMMI 1999-ben közölt összehasonlító vizsgálati adatokat az akkor elfogadott hibridekrõl. Mivel a vizsgálatot minden tenyésztõ cég saját telepén, az ott etetett takarmánnyal végezte, az abban az idõben nevelt Pannon fehér nyulaink adataival kiegészítettük a
Az OMMI teljesítményvizsgálatban szerepelt hibrid és a fajtatiszta Pannon fehér növendéknyulak hízlalási eredménye
(Bleyerné, 1999.)
2. táblázatot.
Célunk nem annak bizonyítása volt, hogy a Pannon fehér nyúl jobb lenne, mint a hibridek, hanem azt szerettük volna igazolni, hogy a fajtatiszta intenzív állományok hasonló hízlalási teljesítményre képesek, mint a hibridek.
Ezt elméletileg alátámasztja az, hogy a hibridizáció fõ célja a szaporaság és a nevelõképesség javítása, ezekben a gyengén öröklõdõ tulajdonságokban minél nagyobb heterózis elérése. Ezt az elvárást, amint az 1. táblázat adatai is igazolják, a hibrid szülõpár anyai vonalai teljesítik. A viszonylag kisebb termetû hibrid anyanyulakat nagyobb testû apai állománnyal kell pároztatni, hogy a végtermék hízónyulak jó súlygyarapodást érjenek el. Az intenzív fajtatiszta állományok viszont ugyanilyen növekedési teljesítményre képesek.
Pannon fehér és Debreceni fehér
A két fajta termelésérõl a tenyésztõk által közzétett adatok tájékoztatnak
A Pannon fehér és a Debreceni fehér termelése
(tenyésztõ szervezetek tájékoztatója szerint)
3. táblázat. Nem szeretném a két fajtát összehasonlítani, mivel a Pannon fehér nemesítõjeként természetesen elfogult vagyok.
Új lehetõségek
A Pannon fehér, mint fajtatiszta állomány - a korábban leírtak miatt - nem veheti fel a versenyt a hibridekkel. Épp ezért kezdtünk el néhány éve két anyai vonalat nemesíteni, a Labnyúl Bt-vel közösen. A bejelentés (elfogadás) alatt álló új konstrukció lényege, hogy a termelõnek választási lehetõsége van fajtatiszta Pannon fehér nyúllal foglalkozni, vagy egy rotációs (váltakozó) keresztezési sémát követve - a heterózishatást is kihasználva - folytatni a termelést. A nyúltenyésztõ mindkét esetben saját maga állítja elõ a tenyészutánpótlásnak szánt nõivarú nyulakat, vagyis csak egyszer (induláskor) kell megvásárolnia az anyanyulakat. A legjobb teljesítményt elérõ anyák ivadékaiból hagy utánpótlást a kiesettek pótlására. Ezeket az anyákat - a rokontenyésztést elkerülve - Pannon fehér bakokkal, vagy generációnként váltva, más-más vonal bakjaival termékenyíti.
Eredmények és képességek
A különbözõ fajták és hibridek képességeiket csak annyira tudják kifejteni, amennyire a tartási-takarmányozási feltételek ehhez lehetõséget nyújtanak. E mellett vannak biológiai korlátok is, amelyek gátolhatják a potenciális képességek kifejtését. Erre az elmúlt években végzett kutatásainkból mutatunk be egy példát.
A szopósnyulak növekedésének korlátot szab az anyanyúl tejtermelése. Általánosan elfogadott, hogy az anyák nem képesek annyi tejet adni, amennyi ivadékaik szükséglete. Ezt bizonyítja a 4. táblázat adatsora.
A szopósnyulak egyik csoportját hagyományosan egy anyával neveltük. A másik csoportban reggel a saját, este egy másik (pót) anyával szoptattunk. A kisnyulak mindkét anyától közel azonos mennyiségû tejet szoptak, így 90%-kal több anyatejhez jutottak, mint az egy anyával neveltek. Ez természetesen a szoptatás alatti növekedésükben is meglátszott, 3 hetes szúlyuk 130 g-mal (72%-kal!) meghaladta a hagyományosan nevelt társaikét. Nem várt eredményként jelentkezett, hogy a szopóskorban jobban táplált nyulak az elválasztást követõen is “falánkabbak” voltak és emiatt a két csoport közötti különbség a hízlalás alatt tovább nõtt. Végeredményben 9 nappal korábban érték el a 2,5 kg-os vágósúlyt, mint a hagyományosan nevelt nyulak.
Ezek az eredmények is bizonyítják, hogy a fajták helyes megválasztása mellett még sok további lehetõség van jó termelési eredmények elérésére.
Dr. Szendrõ Zsolt
egyetemi tanár
Kaposvári Egyetem