MENÜ

Vemhesüszõ-állomány támogatása

Oldalszám:
2013.11.12.

Igénylõ: Regisztrált intervenciós teleprõl vásárolt vemhesüszõ tulajdonosa
Támogatási forma: Alanyi normatív támogatás, a vásárolt állomány tenyésztésbe tartása
céljából.

Állatfaj, korcsoport: Szarvasmarha, vemhesüszõ. Vehem apasága, igazoltan húshaszno- sítású bika.
Általános feltételek: Regisztrált intervenciós teleprõl történõ vemhesüszõ vásárlás. Ennek hitelt érdemlõ igazolása, a beszerzés tényét igazoló dokumentumokkal (számla, banki átutalás, készpénzes számla, szerzõdés, marhalevél bemutatása)
Az állattartás megfelelõ feltételei, szakszerû apaállat használat, tartós megjelölés és folyamatos nyilvántartás, továbbá a nyilvántartások 5 éven keresztül történõ megõrzése. A termékértékesítés megoldott- sága. A korábbi, valamint a tárgyévi állattartási kötelezettség válla- lása teljesítése.
Konkrét feltételek: A teljes szarvasmarha állomány ENAR jelölése és nyilvántartása, valamint a teljes tehénállomány brucellózis, leukózis és gümõkór mentességének igazolása.
Állattartási kötelezettség: a megvásárolt állatállomány folyamatos tenyésztésbe tartása: 2004.december 31-ig.
Egyéb feltételek: Az állattartási kötelezettség lejárta elõtt legalább 30 nappal elszámolás benyújtása a Földmûvelésügyi Hivatalnak. Az elszámoláshoz csatolni kell az elismert tenyésztõ szervezet igazolását az állatlétszámról és a vállalt állattartási kötelezettség teljesítésének mértékérõl.
Támogatás mértéke: Igazoltan húshasznú apaállat szaporítóanyagával vemhesített üszõ után egyedenként 50.000,-Ft. Benyújtás helye: Állattartó telephelye szerinti illetékes Földmûvelésügyi Hivatal.
Kérelem példányszám: Négy Benyújtás ideje: Folyamatos, de legkésõbb 2001. november 15-ig.
Elbírálás ideje: Folyamatos. Tartalmi és formai megfelelõség esetén legfeljebb 30 nap, amennyiben a termelõ a tenyészállat beállítás tényét igazolja.
Igényelhetõ: Igazolás alapján, az illetékes adóhatóságtól. Kérelmenként egy idõközi részelszámolás és egy végelszámolás formájában.
Ellenõrzi: A Megyei Földmûvelésügyi Hivatal. Jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az adóhatóságnál a Földmûvelésügyi Hivatal kezdeményezi.
Információ: A vemhesüszõ-állomány támogatásával kapcsolatos kérelemrõl, valamint az igénybevétellel összefüggõ feltételekrõl, kötelezettsé- gekrõl a regisztrált intervenciós telepek és a falugazdászok rész- letes tájékoztatást adnak.
V.G.