MENÜ

Új mezõgazdasági gépek, technológiai berendezések pénzügyi lízingelésének

Oldalszám: 89
2013.11.12.

Igénylõ: Növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, vegyes-, erdõ-, vadgazdálkodási
(kivéve vadgazdálkodási szolgáltatást), halászati (kivéve halászati szolgáltatást)
tevékenységet folytató lízingbe vevõ.

Támogatási forma: Normatív (alanyi) támogatás.
Feltételek
- ellenjegyzéshez: Árajánlat (ÁFÁ-t nem tartalmazó nettó értéken, a típus pontos meghatá- rozásával).
25 % saját erõ megléte. A BTO 293000 0000 termékcsoportba tartozó gépek, továbbá a fûrészgép és az állatok megsemmisítésére szolgáló mobil gép, technológia. Más esetben szakvéle- ményt és árajánlatot kell kérni az FVMMI-tõl.
A hivatalhoz beadott és 60 napnál nem régebben ellenjegyzett támogatási kérelem, amely egyszer 60 napig meghosszabbítható. A kérelem ellenjegyzését szerzõdéskötés elõtt el kell végezni.
- igazolás kiadásához: Az alábbi feltételek megléte szükséges:
Lízingszerzõdés (amelynek futamideje minimum 36 hónap) mindkét fél által alá- írásra kerüljön.
A lízingtárgy nettó tõke értéke megegyezzen a gép beszerzési árával, és ez a szerzõdésben rögzítésre kerüljön.
Az illetékes FM Hivatal által ellenjegyzett kérelem megléte.
Támogatás mértéke: Végleges fejlesztési célú juttatás: Az új gép és technológiai berendezések lízingelésénél a nettó ár, de legfeljebb a katalógusban közölt ár 30 %-a, 10 millió Ft gépértékig, 25 %-a, 10-50 millió Ft közötti gépértékig, 25 %-a, 50 millió Ft feletti gépérték esetében.
A vissza nem térítendõ támogatás összege legfeljebb 40 millió Ft lehet.
Kamattámogatás:
A jegybanki alapkamat 40 %-a mértékéig, legfeljebb 150 millió Ft értékhatárig.
Benyújtás helye: Illetékes Földmûvelésügyi Hivatalhoz a kérelem ellenjegyzése, a támogatási összeg igazolása céljából.
Igénylés menete: Kérelem beadása: a rendelet 51. számú melléklete szerint a lízing megkötése elõtt.
Lízingszerzõdés megkötése: a kérelem ellenjegyzését követõ 60 napon belül.
Lízingszerzõdés leigazolása: számla, minõségi tanúsítvány, lízingszerzõdés bemutatás.
Támogatás igénylése.
Igényelhetõ: Az illetékes adóhatóságnál, a megyei Földmûvelésügyi Hivatal által igazolt, ellenjegyzett támogatási kérelem benyújtásával, az egyéb dokumentumok csatolásával. (lízingszerzõdés, számla, stb.)
Információ: Részletes információt a falugazdászoktól kaphatunk.
V.G.